Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Opća skupština

Opća skupština je jedno od glavnih tijela UN-a koji djeluje u skladu s ovlastima propisanima u Povelji te Pravilima procedure. Sastavljena je od svih država članica UN-a, od kojih svaka ima jedan glas. Odluke o značajnim pitanjima, kao što su mir i sigurnost, primanje novih članica i proračunska pitanja, donose se dvotrećinskom većinom, dok je za ostala pitanja dovoljna i obična većina. Zadnjih godina poseban napor se ulaže u postizanje konsenzusa prilikom donošenja odluka. Opća skupština ne može silom nametnuti svoje odluke nijednoj državi, ali njene preporuke su važan indikator svjetskog mišljenja i predstavljaju moralni autoritet zajednice nacija.

Opća skupština održava redovna godišnja zasjedanja koja započinju u rujnu svake godine. Osim redovitih zasjedanja, Skupština se može održati i izvanredno zasjedanje, i to na zahtjev Vijeća sigurnosti, većine članica UN ili na zahtjev jedne članice ako je većina suglasna. Svako redovito zasjedanje počinje općom raspravom, često govorima šefova država ili vlada, u kojem države članice iznose svoje poglede o širokom rasponu pitanja od međunarodnog značaja. Skupština zasjeda u plenumu i kroz šest glavnih odbora. Glavni odbori Opće skupštine su: Prvi odbor za razoružanje i međunarodnu sigurnost, Drugi odbor za gospodarska i financijska pitanja, Treći odbor – za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja, Četvrti odbor za posebna politička pitanja i pitanja dekolonizacije, Peti odbor za upravna i proračunska pitanja i Šesti odbor za pravna pitanja.

Radu Opće skupštine pomažu i njegova supsidijarna tijela (upravljačka tijela, komisije, odbori, vijeća i paneli, te radne skupine i druga tijela) kroz koja se nastoji doprinijeti harmonizaciji različitih stajališta država te pripremiti prijedloge odluka za plenarno zasjedanje Opće skupštine.
 

Linkovi:

Najnovije vijesti iz OSUN

Rezolucije s prošlih zasjedanja OSUN