Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Prioriteti i aktivnosti RH kao članice NATO-a

Hrvatska u mirovnim misijama i operacijama NATO-a

Sudjelovanjem u vojnim operacijama NATO-a Hrvatska ispunjava svoje međunarodne obveze u stabilizaciji kriznih žarišta, razvija sposobnosti i interoperabilnosti Oružanih snaga te prenosi prethodno stečena znanja. Republika Hrvatska je sudjeluje u operacijama potpore miru NATO-a u Afganistanu – Resolute Support Missions (RSM) od siječnja 2015. i na Kosovu – KFOR (Kosovo Force) od srpnja 2009.

Vojna misija NATO-a u Afganistanu Resolute Support Mission (RSM)

Od prvog siječnja 2015. godine NATO je u Afganistanu prisutan kroz misiju Odlučna potpora (Resolute Support Mission, RSM). Glavna zadaća misije je nastavak obuke i savjetovanja afganistanskih sigurnosnih snaga. Provodi je oko 12 tisuća ljudi iz država članica NATO-a te  partnerskih zemalja. 

Odlukom Hrvatskog sabora na sjednici od 25. rujna 2015. (NN 105/15)  u misiju Resolute Support u Afganistanu može se uputiti do 110 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske do 30. lipnja 2016., zatim od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. do 70 pripadnika OSRH, uz mogućnost rotacije. Trenutno se u Afganistanu nalazi 4. HRVCON RSM s ukupno 105 pripadnika OSRH.

Treba napomenuti da u sastavu hrvatskog kontingenta također sudjeluju i 16 pripadnika Vojske Crne Gore, 2 pripadnika OS Albanije, 2 pripadnika OS BiH i 1 pripadnik OS Makedonije. 

Operacija NATO-a na Kosovu (KFOR)

Osnovna zadaća mirovne operacije na Kosovu (KFOR), koja djeluje od 12. lipnja 1999., je potpora održavanju sigurnosnog okruženja na temelju mandata utvrđenog Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. KFOR pomaže u izgradnji Snaga sigurnosti Kosova kao potpuno profesionalne, dobrovoljne i multietničke snage koje ne posjeduju teško naoružanje. U provedbi svojih zadataka NATO surađuje s UN-om, EU-om i drugim međunarodnim akterima u cilju davanja potpore za razvoj stabilnosti i mira na Kosovu. Posebna se pozornost daje zaštiti manjina i kulturne baštine.

Sukladno Odluci Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2008. o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR), 1. srpnja 2009. upućen je prvi hrvatski kontingent s 20 pripadnika OS RH i dva transportna helikoptera Mi-17 Sh. Na temelju Odluke Hrvatskog sabora od 25. rujna 2015. godine (NN 105/15) u operaciju potpore miru KFOR na Kosovu može se uputiti u 2016. godini do 35 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, uz mogućnost rotacije.

Temeljna zadaća hrvatskog kontingenta je prijevoz snaga KFOR-a, tereta i VIP osoba, a nalazi se pod izravnim zapovijedanjem zapovjednika operacije. Trenutno (ožujak 2016.) u KFOR-u je raspoređen 20. kontingent (HRVCON) koji se sastoji od 22 pripadnika OS RH, većinom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane s dva transportna helikoptera.

Podrška regiji jugoistočne Europe. Osnaživanje suradnje država iz susjedstva i NATO-a Hrvatska podupire iz najmanje tri važna razloga: (1) Jačanje političkih odnosa zemalja regije i NATO-a uključuje provođenje reformi koje su izravno povezane s demokratizacijom i transparentnošću sustava oružanih snaga; (2) Jačanje suradnje država regije sa Savezom politički veže za sebe širi spektar reformi (manjine, ljudska prava, pravosuđe...), što je istovremeno povezano s kriterijima za članstvo u EU; (3) Upućenost na regionalnu suradnju smanjuje rizik od regionalnih napetosti.

NATO i rezolucija VSUN 1325 „Žene, mir i sigurnost“. NATO kao jedna od ključnih međunarodnih organizacija za održavanje mira i sigurnosti pridaje veliku pozornost ulozi žena u mirovnim misijama i operacijama. Svoje aktivnosti na ovome području Savez temelji na osnovnom međunarodnom instrumentu - rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“. Njezina provedba predstavlja temeljni okvir za definiranje, afirmaciju i zaštitu uloge žena u mirovnim misijama i operacijama.

Položaj žena u zemljama u tranziciji i njihov utjecaj na mir i sigurnost jedan su od glavnih vanjskopolitičkih prioriteta RH. Sukladno smjernicama Sveobuhvatne politike NATO-a za provedbu rezolucije 1325 (kroz provedbu Nacionalnog akcijskog plana za implementaciju predmetne rezolucije, a u okviru doprinosa međunarodnom miru i sigurnosti), Hrvatska - sudjelujući u mirovnim operacijama - posebno naglašava važnost sudjelovanja žena. Hrvatska se politika usmjerava prema snažnijemu angažmanu žena u mirovnim operacijama; kako pripadnica hrvatskih oružanih snaga, tako i pripadnica policije, a aktivno se radi i na intenziviranju uloge žena u civilnim aspektima sigurnosti i obrane.

Konsolidacija i jačanje javne potpore. Postoji jasna potreba za sustavnim informiranjem javnosti o NATO temama. Naime, bolje razumijevanje načela, ciljeva i zadaća Saveza izravno je povezano s potporom građana kontinuiranom hrvatskom vanjskopolitičkom angažmanu unutar Saveza. U tom kontekstu, prioritet predstavlja informiranje javnosti o operacijama NATO-a i sudjelovanju hrvatskih oružanih snaga u njima.