Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Organizirani kriminal

Republika Hrvatska posvećuje veliku pozornost borbi protiv svih vrsta organiziranog kriminala, budući je svjesna rizika i opasnosti na globalnoj razini, koje takve aktivnosti predstavljaju za cijelu međunarodnu zajednicu. Zbog svog zemljopisnog položaja u Jugoistočnoj Europi, regiji koja je i dalje nedovoljno gospodarski i socijalno razvijena u odnosu na ostatak europskog kontinenta, opterećena postkonfliktnom rekonstrukcijom društava i država te stoga u većoj mjeri izložena djelovanju različitih organiziranih, Republika Hrvatska posvećuje veliku pozornost aktivnostima vezanim uz borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, kako na regionalnoj, tako i na globalnoj razini, bez obzira o kojoj vrsti kriminalnih aktivnosti je riječ: npr. krijumčarenju oružja, trafficking-u, ilegalnoj trgovini ugroženim životinjskim vrstama, itd. Međunarodne inicijative na tom području imaju visoki prioritet u okviru multilateralnih aktivnosti vanjske politike Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska aktivno surađuje sa svim relevantnim međunarodnim inicijativama za borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. U okviru Ujedinjenih naroda, posebnu važnost na ovom području zauzima angažman nadležnih tijela Republike Hrvatske u suradnji s UN Uredom za droge i kriminal sa sjedištem u Beču - UNODC, odnosno Komisije za suzbijanje kriminala i kazneno pravosuđa - CCPCJ, u čijem se aktualnom sazivu Republika Hrvatska upravo nalazi, s trogodišnjim članstvom za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Predstavnici Republike Hrvatske već niz godina aktivno sudjeluju u radu godišnjih sjednica ove Komisije, gdje su bili u prilici predstaviti hrvatske rezultate u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala te pratiti razvoj relevantnih međunarodnih inicijativa na tom području. Od regionalnih inicijativa, vrijedno je spomenuti hrvatski angažman u Centru za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi iz Bukurešta - SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) u čijem je radu Republika Hrvatska aktivno sudjelovala još od njegovog osnivanja.

Republika Hrvatska veliku pozornost posvećuje i razvoju te provedbi relevantnog međunarodnog zakonodavstva na području borbe protiv organiziranog kriminala. Središnje mjesto na tom području zauzima UN-ova Konvencija protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, potpisana u Palermu, 2000. godine. Hrvatska je taj vrlo važan međunarodnopravni instrument potpisala 12. prosinca 2000. (među prvim državama potpisnicama, tijekom međunarodne konferencije u Palermu), a ratificirala 24. siječnja 2003. godine.