Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Nuklearno razoružanje i sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

Suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje i sustava njegove isporuke u vrhu je prioriteta sigurnosne politike i predstavlja odgovor na globalne sigurnosne prijetnje.

Republika Hrvatska nema, niti razvija oružje za masovno uništenje, a zakonodavni i institucionalni okvir koji se odnosi na suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje, robe dvojne namjene i sustava njihove isporuke u potpunosti je uređen. Republika Hrvatska je stranka i aktivno sudjeluje u provedbi svih najvažnijih međunarodnih ugovora iz tog područja, kao i neformalnih neproliferacijskih multilateralnih režima i međunarodnih inicijativa, što je neophodno za uspješno sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje. Republika Hrvatska članica je sljedećih ugovora i konvencija: Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT); Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (CPPNM); Sveobuhvatni ugovor o zabrani nuklearnih pokusa (CTBT); Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (CWC); Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje i skladištenja bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovu uništenju (BTWC);

Republika Hrvatska sudionica je sljedećih režima za kontrolu izvoza: Wassenaarski aranžman (WA); Skupina nuklearnih dobavljača (NSG); Australska grupa (AG); Zanggerova komisija (ZC). Republika Hrvatska podnijela je zahtjev za prijem u Režim kontrole raketne tehnologije (MTCR). Republika Hrvatska je članica i Haškog pravilnika postupanja protiv širenja balističkih projektila (HCOC), a pridružila se i dvjema međunarodnim inicijativama – Inicijativa za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje (PSI) i Globalna inicijativa za borbu protiv nuklearnog terorizma (GICNT).

Uspješna neproliferacija moguća je samo kroz stalno usavršavanje nacionalnog sustava i široku međunarodnu suradnju. Zbog toga Republika Hrvatska razvija izvrsnu međunarodnu suradnju s državama partnerima na način da s njima razmjenjuje relevantne informacije te koordinira aktivnosti u cilju podizanja razine sigurnosti i kapaciteta potrebnih za borbu protiv  terorističkih akata izazvanih oružjem za masovno uništenje. Republika Hrvatska sudjeluje i organizira relevantne tematske vježbe, radionice i sastanke, čime doprinosi poboljšanju svog nacionalnog sustava vezanog uz suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje.

Republika Hrvatska sudjeluje i organizira relevantne tematske vježbe, radionice i sastanke, čime doprinosi poboljšanju svog nacionalnog sustava vezanog uz suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje.

Vezano uz sprječavanje nuklearnog terorizma, Republika Hrvatska sudjeluje u dva projekta Globalne inicijative za borbu protiv nuklearnog terorizma (GICNT), a to su Globalna arhitektura za nuklearnu detekciju te Projekt zaštite granica (Second Line of Defence).

U svrhu poboljšanja sustava kontrole suzbijanja širenja oružja za masovno uništenje, Vlada Republike Hrvatske donijela je 10. siječnja 2013.g. Nacionalnu strategiju za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje i Akcijski plan. Izradu Strategije i Akcijskog plana koordiniralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a sudjelovali su predstavnici nadležnih tijela državne uprave: Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija - Carinska uprava, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravlja, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog odvjetništva, Sigurnosno-obavještajne agencije, Ureda za sprječavanje pranja novca, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, Nacionalnog CERT-a i Zavoda za zaštitu informacijskih sustava.