Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Žene u mirovnim misijama (Rezolucija 1325)

Ključne međunarodne organizacije za održavanje mira i sigurnosti UN i NATO, ali i EU, pridaju veliku pozornost ulozi žena u mirovnim misijama i operacijama, pozivajući se na temeljni međunarodni instrument – rezoluciju VS UN-a 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“.  Provedba rezolucije VSUN 1325, uz ostale naknadno usvojene rezolucije VS UN-a – rezoluciju 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, rezoluciju 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima, te rezoluciju 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba, predstavlja temeljni okvir za definiranje, zastupanje i zaštitu uloge žena u mirovnim misijama i operacijama.

Rezolucija VS UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ usvojena je 2000., a u istoj se po prvi puta prepoznaje nerazmjeran i jedinstveni utjecaj oružanog sukoba na žensku populaciju. Afirmira se pristup ljudskoj sigurnosti (human security), ukazujući na nedovoljno cijenjen doprinos žena u sprječavanju i rješavanju oružanog sukoba, te u izgradnji i očuvanju mira, kao i na nužnost jednakog i punog sudjelovanja žena u ulozi zastupnica mira i sigurnosti.  Rezolucija poziva države članice UN-a na poduzimanje mjera na svim razinama – od sudjelovanja žena u donošenju odluka i mirovnim procesima, preko sveobuhvatne zaštite žena, do provedbe obrazovanja o rodnoj ravnopravnosti u izgradnji i očuvanju mira. Rezolucija traži jačanje nacionalnih mjera i ispunjavanje uvjeta za rodnu ravnopravnost i provedbu rodne politike u cilju očuvanja mira u svijetu.

Osnaživanje položaja žena u zemljama u tranziciji i njihov utjecaj na mir i sigurnost jedan su od vanjskopolitičkih prioriteta RH. Na nacionalnom planu, a u cilju jačanja dosadašnjih aktivnosti i sukladno preporukama UN-a, RH je u kolovozu 2010. donijela odluku o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana (NAP) provedbe rezolucije VSUN 1325 (2000) o položaju žena, miru i sigurnosti te njoj srodnih rezolucija VSUN 1820 (2008), 1888 (2009), te 1889 (2009), kojom koordinira MVEP.

U okviru doprinosa međunarodnom miru i sigurnosti RH sudjeluje u mirovnim operacijama, s posebnim naglaskom na važnosti sudjelovanja žena. U tom svjetlu nastoji se uključiti žene u mirovne operacije, kako pripadnice hrvatskih oružanih snaga, tako i pripadnice policije. U sklopu dosadašnjeg hrvatskog doprinosa međunarodnim vojnim operacijama UN-a, NATO-a i EU, dosad je zabilježeno sudjelovanje 166 žena pripadnica OS RH, a u siječnju 2013. RH sudjeluje sa 28 žena u međunarodnim vojnim operacijama. U operacijama UN-a sudjeluje 7 žena, dok ih je 21 u NATO vojnim misijama (KFOR 1, ISAF 20). MUP trenutno raspolaže s 16 policijskih službenica obučenih i pripremljenih za upućivanje u međunarodne vojne operacije. Do sada je 8 policijskih službenica sudjelovalo u EU i UN-a. Trenutno se u mirovnim operacijama UN-a na Kosovu i Cipru nalaze 3 policijske službenice.