Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Međunarodne mirovne misije na tlu RH

U Hrvatskoj su od 1990. djelovale brojne mirovne snage Ujedinjenih naroda i Europske zajednice (ECMM, UNPROFOR, UNCRO, UNTAES, UNMOP, UNPSG) koje su doprinijele mirovnom procesu. Promatračka misija EZ (European Community Monitoring Mission - ECMM), bila je prva, a ujedno i prva misija EU-a, tada EZ, na tlu RH. Nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, UNTAES (United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium) završava svoj mandat u siječnju 1998. i postaje najuspješnija mirovna operacija u povijesti UN-a. U međuvremenu je Republika Hrvatska prerasla iz primateljice mirovnih postrojbi u državu davateljicu pa tako hrvatski časnici sudjeluju u mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda diljem svijeta. Znanje i iskustva koje su međunarodne mirovne snage stekle u mirovnim mandatima u Hrvatskoj danas se koristi u mirovnim operacijama diljem svijeta i ulozi međunarodnih organizacija u kriznim žarištima uopće. 

Prva mirovna misija UN-a na tlu Republike Hrvatske su bile Zaštitne snage Ujedinjenih naroda – UNPROFOR (United Nations PROtection FORce), uspostavljena 21. veljače 1992. Rezolucijom 743 Vijeća sigurnosti UN-a, radi uspostave mira i preduvjeta za miroljubivo pronalaženja krize nastale na području bivše Jugoslavije. Sama misija UNPROFOR je nekoliko puta obnavljana i produživana sve do 31. ožujka 1995. kad je Rezolucijom 981 završen mandat UNPROFOR-a, a snage UN-a preimenovane su u Operaciju Ujedinjenih naroda za obnovu povjerenja u Hrvatskoj UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia) s mandatom provedbe Sporazuma o prekidu vatre između Hrvatske vojske i srpskih pobunjenika te nadziranje demilitarizacije poluotoka Prevlake. Uspostavom Promatračke misije UN-a na Prevlaci – UNMOP (United Nations Mission of Observers in Prevlaka) i Prijelazne uprave UN-a za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem – UNTAES završio je mandat UNCRO-a. UNTAES je uspostavljen na osnovi Erdutskog sporazuma potpisanim 12. studenog 1995. Mandat UNTAES-a je završio 15. siječnja 1998. čime je okončan proces mirne reintegracije istočnog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. UNMOP misija je u početku djelovala pod mandatom UNPROFOR-a, a potom UNCRO-a, dok 1996. postaje neovisna misija čiji je cilj bio nadgledanje demilitarizirane zone poluotoka Prevlake. Na tlu RH je bila prisutna još jedna misija, Grupa za podršku Ujedinjenih naroda – UNPSG (United Nations Police Support Group) koja je počela djelovati 16. siječnja 1998. Cilj međunarodne postrojbe od 180 civilnih policajaca bio je nadzor policijskih postrojbi RH na području istočnog graničnog dijela Hrvatske koji je okončana u kolovozu 1998.