Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Hrvatska u mirovnim misijama i operacijama

Kao odgovoran čimbenik međunarodne zajednice, Republika Hrvatska pridaje važnost sudjelovanju u mirovnim misijama i operacijama kao aktivnom doprinosu jačanju međunarodne sigurnosti i rješavanju kriza miroljubivim putem. Posljedično, sudjelovanje u mirovnim misijama i operacijama predstavlja važan instrument vanjske i sigurnosne politike te osigurava ispunjenje nacionalnih interesa i vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska je započela sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama 1999. godine uključivanjem 10 časnika Oružanih snaga u Promatračku misiju UN-a u Sijera Leoneu. Time se uključila u krug država koje u okviru Ujedinjenih naroda pridonose očuvanju globalnog mira i sigurnosti i upućuju svoje pripadnike oružanih snaga te drugo osoblje u mirovne misije i operacije na kriznim područjima.

Od tada pa do danas, Hrvatska je napravila značajan iskorak u kvaliteti i opsegu svog doprinosa te je postala aktivnom sudionicom nastojanja Sjevernoatlantskog saveza i Europske unije u stabilizaciji kriznih područja. Uz pripadnike Oružanih snaga u mirovne operacije postupno su se uključivali pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, diplomatsko osoblje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te pripadnici drugih resora poput Ministarstva pravosuđa.

Republika Hrvatska (od ožujka 2016.) sudjeluje u ukupno 10 međunarodnih misija i operacija UN-a, NATO-a i EU-a, s ukupno 150 pripadnika Oružanih snaga i 17 policijskih službenika.