Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Međunarodne mirovne misije i operacije

Međunarodna zajednica putem mirovnih misija i operacija nastoji pomoći sukobljenim stranama u stvaranju uvjeta za uspostavu održivog mira i izgradnju stabilnih društava. U svijetu raste potreba za mirovnim misijama koje s vremenom postaju sve složenije i zahtjevnije. Posebno se ističu tri najvažnija područja djelovanja - sigurnost, razvoj i potpora vladavini prava. Za uspješnost misija i operacija potpore miru potrebno je predvidjeti izvršavanje širokog raspona zadataka koji obuhvaćaju integrirano djelovanje vojne i civilne sastavnice te sveobuhvatni pristup u svim fazama krize – od sprečavanja konflikta do post-konfliktnih aktivnosti izgradnje države i stabilizacije. U tom smislu, države partneri u pojedinim međunarodnim misijama i operacijama, zavisno od mandata, uključuju se u spektar različitih oblika vojnih, civilnih, humanitarnih i razvojnih angažmana.