Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

 

Wassenaarski aranžman

Wassenaarski aranžman je prvi multilateralni instrument o kontroli izvoza konvencionalnog naoružanja, te proizvoda i tehnologija dvojne namjene, osnovan 1996. Zadaća mu je da pridonosi regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, promiče transparentnost i dobre prakse razmjenom mišljenja i podatka vezanih za trgovinu naoružanjem, osjetljivom robom odnosno tehnologijom dvojne namjene. RH je članica WA od 2005.

Nacionalna obveza prema WA je izrada izvješća o trgovini oružjem te izvješća o transferu ili zabrani transfera određenih proizvoda dvostruke namjene koji su stavljeni pod nadzor. WA danas ima 40 članica. Države članice sastaju se redovito u Beču gdje je sjedište Tajništva WA, a odluke se donose konsenzusom.

Republika Hrvatska od 2013. godine, zajedno s Njemačkom i Mađarskom, kroz savjetodavnu ulogu nastoji pomoći Bosni i Hercegovini u njezinom nastojanju za usklađivanjem zakonodavnog okvira za izvoz robe vojne i dvojne namjene te stjecanjem uvjeta za članstvo u ovom režimu. Prijenosom znanja i iskustava za uspostavu učinkovitog zakonodavnog sustava na ovom području RH doprinosi jačanju regionalne suradnje i širenju trajne stabilnosti i euro-atlantske perspektive država regije.

www.wassenaar.org

 

Republika Hrvatska i Skupina nuklearnih dobavljača (NSG) i Zanggerova komisija (ZC)

Skupina nuklearnih dobavljača (Nuclear Suppliers Group - NSG) je neformalni protuproliferacijski režim kojim su ustanovljena pravila i mjere kontrole za opskrbljivače nuklearnim materijalima i tehnologijom, a u svrhu sprječavanja širenja nuklearnog oružja i s time vezanih materijala. Uvjeti za članstvo su pripadnost Ugovoru o neširenju oružja za masovno uništenje (NPT), prihvaćanje tzv. Safeguards  IAEA-e, uključujući Dodatni protokol, te izgrađeno nacionalno zakonodavstvo i institucije.

Republika Hrvatska je kao odgovorna članica međunarodne zajednice zainteresirana za pristupanje međunarodnim aranžmanima i režimima koji djeluju na području neširenja nuklearnog oružja te sustavu zaštitnih mjera, kao i nadzoru izvoza roba i tehnologije dvojne namjene. Sukladno tome, članicom NSG postala je 2005. godine.

Stalna misija Japana u Beču ima ulogu sjedišta i tajništva NSG.

www.nuclearsuppliersgroup.org

Zanggerova komisija (Zangger Committee – ZC) osnovana je u svrhu tumačenja i provedbe članka III stavka 2. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kako bi se spriječilo širenje nuklearnog materijala i oružja.

ZC i NSG nastali su zbog potrebe za pojačanom međunarodnom suradnjom u borbi protiv širenja nuklearnog oružja. Obje međunarodne organizacije djeluju u okviru NPT te se brinu za dodatno osiguranje kontrole izvoza, kako dio izvoza dobara i tehnologije ne bi bio upotrijebljen za izradu nuklearnog oružja. Republika Hrvatska postala je članica ZC 2006. godine.

 

www.zanggercommittee.org

 

Republika Hrvatska i sudjelovanje u Australskoj skupini

Australska skupina (The Australia Group - AG) je neformalna skupina država, osnovana 1985. godine radi usklađivanja kontrole izvoza kemijskog oružja i kemikalija za proizvodnju kemijskog oružja. S vremenom se djelovanje AG proširilo na kontrolu proizvodnje kemikalija, opreme i tehnologija, koje mogu biti korištene za proizvodnju kemijskog oružja, te na mjere za sprečavanje širenja biološkog oružja.

Trenutno broji 40 država sudionica, plus Europska komisija. Sve države su stranke Konvencije o kemijskom oružju(CWC), te Konvencije o biološkom oružju(BTWC).

Republika Hrvatska primljena je u Australsku skupinu 2007. godine.

AG objavljuje tzv. «kontrolne liste» za strateški osjetljive: kemikalije koje se upotrebljavaju za kemijsko oružje, kemijska postrojenja, opremu i tehnologiju dvostruke namjene, biološku opremu i odgovarajuće tehnologije dvostruke namjene, biološke reagense, patogene biljke i patogene životinje.

Jedan od načina pristupanja u AG je da, osim pristupanja gore navedenim Konvencijama, zainteresirana država dozvoli tzv. „outreach posjete“ država sudionica AG. Izviješće o izvršenom posjetu podnosi se na plenarnom sastanku AG, koji se održava jednom godišnje. Na taj način ostale države imaju uvid o pridržavanju odredbi Konvencija, o poduzetim mjerama u smislu ne širenja oružja za masovno uništenje, te o poduzetim izvozno-uvoznim kontrolama robe dvojne namjene zainteresirane države. Temeljem  konsenzusa, države sudionice AG odlučuju o pristupanju nove države.

Informacije o AG mogu se naći na web stranicama: www.australiagroup.net.