Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Izvozna kontrola vojne i dvojne namjene

 

Kontrola izvoza robe vojne namjene

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sudjeluje u radu Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, kojem predsjeda Ministarstvo gospodarstva. Politika kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme provodi se temeljem zajedničkih kriterija  Europske unije  definiranim u Zajedničkom stajalištu Vijeća broj 2008/94/CFSP, od 08. prosinca 2008. godine.

Sukladno gornjim zajedničkim stajalištima,  RH kao i države članice EU,  preispituje svaki pojedini zahtjev za izvoz robe koja se nalazi na „Zajedničkoj vojnoj listi EU“ (čl. 12.) prema kriterijima navedenim u čl. 2.

Zajedničko stajalište definira osam kriterija za uskraćivanje izvozne dozvole kako slijedi:

(1)          Poštivanje međunarodnih obveza država članica (sankcije, međunarodni ugovori i dr.);

(2)          Poštivanje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u zemlji destinacije;

(3)          Unutarnja situacija u zemlji destinacije (postojeće napetosti ili oružani sukobi);

(4)          Očuvanje regionalnog mira, sigurnosti i stabilnosti;

(5)          Nacionalna sigurnost RH i teritorija čiji su vanjski odnosi u području odgovornosti RH, kao i prijateljskih i savezničkih zemalja;

(6)    Ponašanje zemlje destinacije prema međunarodnoj zajednici (stav prema terorizmu, priroda njenih savezništava, poštivanje međunarodnog prava);

(7)          Rizik od preusmjeravanja robe unutar zemlje destinacije ili izvoza u treću zemlju pod neželjenim okolnostima;

(8)          Kompatibilnost robe/tehnologije s tehnološko/gospodarskim kapacitetima u zemlji destinacije.“  

Povjerenstvo za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava sastoji se, pored predstavnika Ministarstva gospodarstva, od predstavnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova te Uprave carine Ministarstva financija. Sastaje se redovito, uobičajeno svaka dva tjedna. Cilj djelovanja Povjerenstva je biti pouzdan i brz servis vrlo propulzivnoj grani hrvatskog gospodarstva – poduzetništvu u vojno-industrijskom sektoru – uz striktno pridržavanje međunarodnih standarda i međunarodno-pravnih normi po pitanju kontrole proizvodnje i trgovine naoružanjem i srodnim materijalima.

Korisni link: http://www.mingo.hr/page/kategorija/kontrola-izvoza-i-uvoza-strateskih-roba-i-dozvole

 

Kontrola izvoza robe i tehnologije dvojne namjene 

Roba s dvojnom namjenom je roba, uključujući računalne programe i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, te robu koja može biti upotrijebljena u neeksplozivne svrhe, ali i koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava.

Nadzor se provodi kako bi se spriječilo da takva roba i tehnologije, koje se inače koriste u mirnodopske svrhe, dospiju u ruke terorista, kriminalnih skupina ili država koje ih mogu iskoristiti u programima širenja oružja masovnog uništavanja. U borbi protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje Republika Hrvatska, kao i veliki broj zemalja, uspostavila je i unaprijedila zakonske i institucionalne okvire nacionalnog sustava nadzora izvoza robe i tehnologija dvojnom namjenom. Uspostavljanjem sustava nadzora pridonosi se neširenju oružja za masovno uništenje u svijetu, borbi protiv terorizma, te globalnoj i regionalnoj sigurnosti. Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom provodi se radi osiguranja nacionalne i međunarodne sigurnosti, te ispunjavanja međunarodnih obveza Republike Hrvatske kao ugovorne stranke i aktivne sudionice većine važnih međunarodnih ugovora i konvencija te kao potpisnice dokumenata koji se odnose na neširenje oružja za masovno uništenje.

U skladu sa svojim međunarodnim aktivnostima, Republika Hrvatska u sklopu svojeg zakonodavstva sadrži relevantne mjere kojima se osigurava učinkovita kontrola nad trgovinom robe dvojne namjene. Za izvoz robe s dvojnom namjenom potrebna je izvozna dozvola koju izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova temeljem suglasnosti Povjerenstva za izdavanje dozvola za izvoz robe dvojne namjene. Ovo Povjerenstvo sastoji se od predstavnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave carine te prema potrebi drugih predstavnika tijela državne uprave, ovisno o pojedinom zahtjevu. Popis robe dvojne namjene usklađen s popisima EU.

http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/