Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Druge regionalne inicijative i organizacije u kojima Republika Hrvatska ima aktivnu ulogu

 

  Dunavska komisija

  Više informacija na www.danubecommission.org

 

 

  Savska komisija

  Više informacija na www.savacommission.org