Print

REPUBLIKA HRVATSKA I UJEDINJENI NARODI

Prioriteti RH na 64. zasjedanju OS UN
2009.

1. Mir i sigurnost

 • RH smatra da je potrebno ojačati sposobnosti UN-a na području sprječavanja sukoba, očuvanja i izgradnje mira.
 • jačanje operativnih kapaciteta (operational capacity) za misije održavanja  mira (peace keeping missions) ali i jačanje uloge Komisije za izgradnju mira (PBC).
 • Hrvatska se zalaže za snažniju uloga preventivne diplomacije i vjeruje u izgradnju dugoročnih mirovnih rješenja zasnovanih na razvoju.
 • RH sudjeluje sa 157 vojnika i policajaca u 11 UN-ovih mirovnih misija. 

2. Razoružanje, kontrola naoružanja i ne proliferacija (Disarmament, Arms Control and Non-proliferation)

 • RH je predana razoružanju, kontroli naoružanja i ne-proliferaciji oružja za masovno uništenje.
 • Zalaže se za jačanje i poštivanje postojećeg međunarodnog pravnog sustava.

3. Pravo na zaštitu (R2P)

 • Hrvatska se zalaže za koncept Prava na zaštitu civila od genocida, etničkog čišćenja, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti kako je dogovoreno na UN World Sumit 2005. godine.
 • od velike je važnosti da se donese UN-ova strategija, standardi, mjere i iskustva iz prakse za „pravo na zaštitu“, kako bi se izbjegla bilo kakva zlouporaba ovoga pojma i kako bi on sam postao operativan. U tom smisli RH pozdravlja izvješće Glavnog tajnika i njegovu strategiju u tri stupa.
 • Hrvatska je djelom regije koja je proizašla iz sukoba te smo i sami bili svjedocima koliko su važni napori u zaštiti civila.

4. Demokratizacija i jačanje vladavine prava (Democratisation and Rule of Law)

 • mir i vladavina prava su nerazdvojni elementi stabilnosti i demokracije.
 • RH čvrsto podržava radu Međunarodnog kaznenog suda.
 • RH daje dobrovoljne donacije novoosnovanom Fondu za demokraciju.

5. Hrvatska i protuterorizam

 • Hrvatska oštro osuđuje terorizam i snažno je posvećena suzbijanju ove prijetnje u svim njenim oblicima i pojavnostima na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Nadalje, Hrvatska u cijelosti podupire središnju ulogu UN-a i naglašava potrebu da protuterorističke aktivnosti budu sukladne međunarodnom pravu, uključujući Povelju UN-a i relevantne međunarodne konvencije i protokole, a posebice pravu ljudskih prava, pravu izbjeglica i međunarodnom humanitarnom pravu.
 • Hrvatska snažno podupire UN Globalnu protuterorističku strategiju kao i rad njezine Provedbene radne skupine, u nadi kako će ista približiti ostvarenju dugo očekivane sveobuhvatne koherentnosti UN sustava i na planu protuterorizma.
 • Iako je već ratificirala 14 od 16 međunarodnih konvencija i protokola, Hrvatska smatra kako bi rad na tekstu Sveobuhvatne konvencije o međunarodnom terorizmu trebao biti što prije završen kako bi, između ostalog, otvorio mogućnost održavanja tematske međunarodne konferencije na visokoj razini
 • Hrvatska aktivno doprinosi UN protuterorističkim aktivnostima kroz svoje predsjedanje Protuterorističkim odborom VS. Također, za vrijeme svojeg predsjedavanja VS u prosincu 2008., na inicijativu i pod osobnim predsjedanjem PRH g. Stjepana Mesića, održana je otvorena rasprava VS na temu Prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti uzrokovane terorističkim djelima.

6. Klimatske promjene

 • RH prepoznaje razvojno-ekonomsku dimenziju klimatskih promjena koja postaju i sigurnosno pitanje.
 • Hrvatska aktivno sudjeluje u post Kyoto pregovorima.
 • RH je izradila Strategiju i Akcijski plan za ublažavanje klimatskih promjena s naglaskom na povećanju udjela obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i korištenju biogoriva.

7. Ljudska prava (Human Rights)

 • Republika Hrvatska podržava rad Vijeća za ljudska prava UN-a te je istaknula svoju kandidaturu za razdoblje 2010. – 2013.
 • RH je aktivna članica Grupe prijatelja Saveza Civilizacija, a u tijeku je završna faza izrade Nacionalnog programa
 • RH pozdravlja napore vezano za uspostavljanje nove “rodne strukture” unutar UN sustava
 • RH podržava nadolazeće inicijative – rezolucije o Konvenciji o uklanjanju svih oblika nasilja nad ženama; jačanju napora vezano za uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama; nastavku na Četvrtu svjetsku konferenciju o ženama i punoj provedbi Pekinške platforme

8. Reforma UN sustava (Reform of the UN System)

 • RH čvrsto podržava proces reforme UN-a i zalaže se za jačanje UN sustava kao globalne, multilateralne organizacije koja bi na bolji način mogla odgovoriti na izazove današnjice i ocrtati bolju geopolitičku sliku današnjeg svijeta. U tom smislu, Hrvatska podržava proces jačanja cijele UN strukture kroz Proces sveobuhvatne koherentnosti sustava (System-Wide Coherence).
 • Glede reforme Vijeća sigurnosti, RH podržava proširenje VS u kategoriji i stalnih i nestalnih članica. U tom smislu RH smatra da je od presudne važnosti princip ravnomjerne zemljopisne zastupljenosti. Također, RH se zalaže za jedno dodatno ne-stalno mjesto u VS za Istočno-europsku skupinu.
 • Svi aspekti reforme VS trebaju biti uzeti u obzir jednako – proširenje VS čvrsto je povezano i sa reformom metoda rada.

9. Milenijski razvojni ciljevi (Millennium Development Goals - MDGs)

 • Napredak u postizanju međunarodno dogovorenih MDG-a jedan je od najvažnijih prioriteta međunarodne zajednice
 • od 2003. RH sustavno prati provedbu MDGs kroz periodična izvješća o napretku u kojima sudjeluju javni i civilni sektor, kao i UN agencije.
 • Nacionalni MDGs usklađeni su sa Strategijom razvoja RH te kriterijima za ulazak RH u Europsku Uniju.

10. Razvojna pomoć i borba protiv siromaštva (Development and the Fight against Poverty)

 • RH od zemlje primateljice razvojne pomoći postaje donator.
 • MVPEI je koordinacijsko tijelo, a Međuresorna radna skupina za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu je operativno.
 • Politika razvojne suradnje RH usklađena je s EU i Milenijskim razvojnim ciljevima UN-a.
 • Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu donesen je krajem 2008. godine. Nacionalna strategija za razdoblje 2009. do 2014. i Provedbeni program Nacionalne strategije za 2010. godinu usvojeni su 2009. godine

11. Financijska i gospodarska kriza (Financial and Economic Crisis)

 • RH pozdravlja zaključke sa UN-ove Konferencije o svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi i njezinom utjecaju na razvoj, održanoj u lipnju 2009. Ovoj su konferenciji prethodile konferencije u Monterreyju (2002.) i Dohi (2008.). koje su definirale rizike krize, i izrazile potrebu za brzim odgovorom, naglašavajući važnost preispitivanja i nadilaženja ozbiljne financijske i gospodarske krize na razvoj.
 • Hrvatska Vlada je prihvatila paket anti-recesijskih mjera sa ciljem smanjivanja negativnih učinaka krize

12. Svjetska kriza hrane (World Food Crisis)

 • RH naglašava potrebu da zemlje članice UN nastave davati svoje kontribucije za službenu razvojnu pomoć (ODA) za poljoprivredu i pridružuje se naporima UN-a i EU-a u daljnjem razvijanju koherentne globalne strategije i akcijskog plana koji pokriva i humanitarne i razvojne ciljeve sigurnosti hrane.
 • RH ponovo izražava zabrinutost da su žene i djeca posebno pogođeni glađu, nesigurnošću dostave hrane i siromaštvom. RH smatra da bi države članice UN-a trebale razmotriti unutar svojih državnih struktura, privatnog sektora i međunarodnih organizacija učinkovitiju preraspodjelu hrane za sve.
 • RH je pokazala spremnost da sudjeluje u rješavanju problema dajući dobrovoljne kontribucije Svjetskom programu za hranu (WFP).