Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Glasgowu o uspostavi i financiranju elemenata Hrvatskih studija u okviru studija komparativne književnosti na Odjelu za suvremene jezike i kulture Sveučilišta u Glasgowu 1.9.2015. 1.9.2015.
Ugovor između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine 15.1.2015. 5/2015 19.11.2015.
Memorandum o razumijevanju o policijskoj suradnji u vezi međunarodne nogometne utakmice između reprezentacija Hrvatske i Engleske dana 10. rujna 2008. godine 20.8.2008.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o provedbi vojnih vježbi i obuke i pružanju potpore države domaćina 12.9.2006. 5/2007 20.8.2007. 9/2007
Memorandum o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog terorizma i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruženja policijskih načelnika, Kraljevskog tužiteljstva Engleske i Walesa, Ureda za teške prijevare, carinskog i trošarinskog ureda Njezinog Veličanstva, imigracijske službe Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalističke obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 1.3.2002. 11/2002 1.3.2002.
Memorandum o suglasnosti o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 17.5.2000. 17.5.2000.
Ugovor između Vlade RH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prometu 22.2.1999. 22.2.1999. 06/99 30.6.2005. 8/2005
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja 11.3.1997. 12/97 16.4.1998. 07/98
Sporazum o dugovima između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva 12.4.1996. 12.4.1996. 18.10.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova obitelji članova diplomatskih misija 4.4.1996. 1.12.2014.
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji zmeđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 21.2.1996. 21.2.1996. 07/96 27.3.1997. 06/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zračnom prometu 21.2.1996. 05/96 10.3.1997. 08/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 24.6.1992. 24.6.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum o izmjeni i dopuni sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza 16.6.1988.
Sporazum između SFRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 6.11.1981.
Dopunski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza 4.3.1970.
Sporazum o ukidanju viza između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske 29.4.1969.
Sporazum između SFRJ i Velike Britanije o međunarodnom cestovnom prijevozu robe 3.2.1969. 35/70 30.6.2005.
Konzularna konvnecija između SFRJ i Velike Britanije - dopunski članak, Prvi i Drugi protokol o potpisivanju 21.4.1965. 10/66
Sporazum o sprovođenju konvencije o socijalnom osiugranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevsta Velike Britanije i Sjeverne Irske 20.11.1959.
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 24.5.1958.
Sporazum između FNRJ i Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogodene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije oduzimanja ili likvidacije 23.12.1948.
Trgovinski sporazum između Vlade Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva 27.11.1936.
Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uredenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim vlastima 27.2.1936.
Ugovor o trgovini i plovidbi (između Kraljevine SHS i UK VB i Irske) i razmjena pisama Đuric-Chamberlen u vezi ugovora 12.5.1927.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477