Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švedske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 26.3.2021. 6/2021 28.10.2021.
Izmjena i dopuna Projektnog sporazuma između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Lantmäterieta u vezi s projektom IMPULS 27.7.2018. 27.7.2018.
Projektni sporazum između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Lantmäterieta u vezi s projektom IMPULS 2.9.2014. 2.9.2014.
Okvirni sporazum o tehničkoj suradnji između Švedske prometne agencije (STA) i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA) 23.4.2014. 23.4.2014.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 14.1.2014. 4/2014 1.10.2014. 3/2016
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" 29.6.2009. 3/2010 31.5.2010. 4/2010
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske kojim se mijenja i dopunjuje Pojedinačni ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o "Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj" 20.8.2008. 20.8.2008. 7/2008 28.11.2008. 12/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji na području obrane 1.2.2007. 1.2.2007.
Posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" 21.6.2006. 4/2008 23.6.2008. 5/2008
Pojedinačni ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o "Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj" 21.12.2005. 21.12.2005. 4/2006 7.6.2006. 7/2006 30.6.2008.
Pojedinačni ugovor između Rebublike Hrvatske i Kraljevine Švedske o "Izgradnji kapaciteta u Republici Hrvatskoj: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra", 2005. - 2007. 16.12.2005. 16.12.2005. 30.6.2008.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala 3.10.2005. 3.10.2005. 9/2006 30.11.2006. 1/2007
Posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi pripremne faze pilot projekta „Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj" 8.9.2005. 8.9.2005.
Poseban ugovor između Vlade Kraljevine Švedske i Vlade Republike Hrvatske o "Potpori MEI u procesu koordinacije, upravljanja i praćenja financijske pomoći EU" 22.9.2004. 22.9.2004. 30.6.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o općim uvjetima za razvojnu suradnju 28.6.2004. 28.6.2004. 2/2005 27.4.2005. 5/2005
Posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o "Potpori izgradnji baze makropodataka i središnjeg depozitorija metapodataka u Državnom zavodu za statistiku Republike Hrvatske, od 2002. do 2004. godine" 16.7.2002. 16.7.2002. 15/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o predaji i prihvatu osoba 4.4.2001. 03/2003 6.4.2003. 13/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 23.11.2000. 08/2001 1.8.2002. 08/02 28.10.2021.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o reprogramiranju hrvatskog duga s Protokolom 2.3.1998. 2.3.1998. 06/98 28.4.1998. 08/98
Sporazum o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora 5.2.1998. 14/1998
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o zračnom prometu 6.3.1996. 06/96 3.12.1996. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari 14.1.1994. 04/94 14.6.2002. 07/02
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o ukidanju viza 29.1.1992. 1.3.1992.
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o uspostavi diplomatskih odnosa 29.1.1992. 29.1.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 14/98)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kraljevine Švedske o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period 1.4.1988. do 30.6.1989. godine 22.12.1988. objavljen u Službenom listu- Pov. Glasilo
Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 16.05.1986. do 31.03.1988. 17.3.1987.
Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 01.01.1985. do 15.05.1986. 6.2.1986.
Sporazum o konsolidaciju jugoslavenskog duga za 1984. 1.2.1985.
Sporazum o zaštiti povjerljivih podataka vezanih uz projekte obrane (s Memorandumom o sporazumijevanju i Protokolom) 25.1.1984. 1.10.2014.
Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (s Protokolom) 18.6.1980. 7/1981
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Švedske o uzajamnoj zaštiti investicija 10.11.1978. 12/1979 1.8.2002.
Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Švedske ( s Protokolom i Sporazumom o primjeni Konvencije) 30.3.1978. 12/1979

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477