Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Srbije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Sveučilišta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu 14.6.2018. 14.6.2018.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa 9.3.2018. 9.3.2018.
Protokol I. zasjedanja Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije 7.3.2018. 7.3.2018.
Deklaracija o unaprjeđenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Republike Hrvatske i Republike Srbije 20.6.2016. 20.6.2016.
Protokol Petog zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije 22.3.2016. 22.3.2016.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i sprječavanju nezakonitih migracija 30.10.2015. 30.10.2015.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode 8.6.2015. 6/2015 2.11.2018.
Sporazum između Vlade Republike Hvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu 17.12.2014. 17.12.2014.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa 15.7.2014. 3/2015 1.5.2015. 4/2015
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutrarnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o suradnji tijekom turističke 13.5.2014. 13.5.2014.
Memorandum o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja Republike Srbije u području zdravstva i medicine 15.7.2013. 15.7.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o suradnji tijekom turističke sezone 2013. 16.5.2013. 16.5.2013. 30.10.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o provođenju mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu 13.5.2013. 13.5.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o suradnji tijekom turističke sezone 2012 11.5.2012. 11.5.2012. 30.10.2012.
Protokol o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije na području sigurnosti prilikom Europskog rukometnog prvenstva 2012. 14.1.2012. 14.1.2012. 31.1.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o suradnji tijekom turističke sezone 2011. 12.5.2011. 12.5.2011. 30.10.2011.
Protokol Četvrtog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva za znanost i tehnološki razvoj Republike Srbije 28.1.2011. 28.1.2011.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o osnivanju zajedničke kontaktne službe na graničnom prijelazu Batrovci-Bajakovo 29.12.2010. 29.12.2010.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Srbije o izručenju 29.6.2010. 29.6.2010.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane 8.6.2010. 8.6.2010. 10/2010 8.12.2011. 1/2012
Protokol Trećeg zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva za znanost i tehnološki razvoj Republike Srbije 14.12.2009. 14.12.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju 13.10.2009. 1/2010 30.7.2010. 5/2010
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji 24.6.2009. 9/2009 1.7.2013. 5/2013
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 25.5.2009. 1/2010 1.5.2010. 3/2010
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji 25.5.2009. 1/2010 7.5.2010. 3/2010
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 25.5.2009. 1.5.2010.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete Republike Srbije o suradnji u području jezika i književnosti 20.3.2009. 20.3.2009.
Protokol o suradnji u procesu europskih integracija između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije 20.3.2009. 20.3.2009.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije 12.12.2008. 12.12.2008.
Protokol drugog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnološki razvoj Republike Srbije 28.10.2008. 28.10.2008.
Sporazum o suradnji u progonu počinitelja kazbenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida 13.10.2006. 13.10.2006.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 15.12.2005. NN/MU 2/2006 1.10.2006. 9/2013
Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Republike Srbije 5.12.2005. 5.12.2005.
Memorandum o započinjanju programa znanstveno-tehnološke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije 23.11.2005. 23.11.2005.
Protokol o surdnji na aktivnostima sanacije zajedničkog željezničkog mosta između Erduta i Bogojeva 23.11.2005. 23.11.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području zaštite bilja 23.11.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o veterinarskoj suradnji 23.11.2005. 23.11.2005. 1.7.2013.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeće Ministara Srbije i Crne Gore o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari 23.11.2005.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Ureda za sprječavanje pranja novca i Ministarstva financija Republike Srbije, Uprave za sprječavanje pranja novca o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene podataka povezanih s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca 9.11.2005. 9.11.2005.
Zajednička izjava o ponovnoj uspostavi veze skelom između Vukovara i Vajske 21.10.2005.
Protokol s druge sjednice Mješovitog odbora za trgovinsku suradnju između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore 19.4.2005.
Memorandum o suglasnosti u ostvarivanju i unaprjeđenju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije 5.2.2005. 5.2.2005.
Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj 15.11.2004. 3/2005 1.6.2005. 5/2005
Protokol o suradnji u procesu europskih integracija između Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose Srbije i Crne Gore 24.5.2004. 24.5.2004.
Ugovor između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 14.1.2004. 4/2004 1.7.2004. 5/2004 24.10.2007.
Protokol o određivanju tromeđnih točaka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore 2.10.2003. 2.10.2003.
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 17.9.2003. 17.9.2003. 5/2005 20.1.2006. 3/2006
Opći administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju 18.3.2003. 10/2003 1.5.2003.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 23.12.2002. 09/2003 1.7.2004. 5/2004 24.10.2007.
Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit 17.7.2002. 13/2003 17.6.2004. 1.5.2010.
Zajednička izjava Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Savezne Republike Jugoslavije 15.7.2002.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima, terorizma i drugih težih kaznenih djela 8.5.2002. 03/2003 7.5.2010.
Protokol o načelima za identifikaciju - utvrđivanje granične crte i pripremu Ugovora o državnoj granici između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 23.4.2002. 23.4.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u području kulture i prosvjete 23.4.2002. 15/2002 25.2.2003. 8/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit 23.4.2002. 10/2003 17.6.2004. 5/2004 1.5.2010.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 14.12.2001. 3/2003 22.4.2004. 4/2004
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Jugoslavije 14.12.2001. 14.12.2001.
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije 18.8.1998. 09/2001 7.8.2001. 10/01 1.7.2013.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja 18.8.1998. 01/2002 31.1.2002. 03/02
Protokol o postupku organiziranog povratka 2.4.1998. 2.4.1998.
Protokol o načinu suradnje Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama i Službe za zaštitu imovine SRJ 2.4.1998. 2.4.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju 15.9.1997. 14/2001 1.5.2003. 10/03
Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima 15.9.1997. 1.11.1997. 06/98 28.5.1998. 08/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o pograničnom prometu
(privremena primjena prestaje s 1.7.2013.)
15.9.1997. 1.11.1997.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslovaije o reguliranju graničnog željezničkog prometa 15.9.1997. 01/98 10.3.1998. 11/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o određivanju graničnih prijelaza 15.9.1997. 15.9.1997.
Protokol o provođenju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o određivanju graničnih prijelaza 15.9.1997. 15.9.1997.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu 15.9.1997. 15.9.1997. 18/97 11.4.1998. 12/98
Razmjena nota o reciprocitetu o nasljeđivanju 15.9.1997.
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 27.5.1997. 17/97 17.9.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica 29.10.1996. 13/97 19.9.1997.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 9.9.1996. 9.9.1996.
Sporazum o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije 23.8.1996. 10/96 18.10.1996.
Zapisnik o obavljanju konzularnih funkcija Ureda Vlade Republike Hrvatske u Beogradu i Biroa Vlade Savezne Republike Jugoslavije u Zagrebu 11.3.1996. 17.9.1998.
Zajednička izjava Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o normalizaciji odnosa i otvaranju službenih predstavništava 19.1.1994.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477