Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Slovenije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Zajednička izjava o trilateralnoj suradnji u sjevernom Jadranu 21.4.2021. 21.4.2021.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO) 16.4.2021. 6/2021
Dodatak 2. Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima 6.3.2019. 6.3.2019.
Dogovor o izmjeni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole 20.12.2017. 20.7.2018.
Protokol Petnaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 17.3.2016. 17.3.2016.
Dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije o razmjeni kartografskog materijala 17.12.2015. 17.12.2015.
Provedbeni sigurnosni sporazum o razmjeni podataka za sigurnosnu suradnju između hrvatskog NSA tijela i slovenskog NSA tijela 28.10.2015. 27.11.2015.
Dodatak Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima 1.9.2015. 1.9.2015.
Dogovor o dopuni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole 23.1.2015. 4.6.2015.
Memorandum o razumijevanju između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske o suradnji u aktivnostima povezanima sa zemljištem 17.12.2014. 17.12.2014.
Standardni operativni postupak između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje o pružanju pomoći letjelicama u slučaju požara na otvorenom prostoru 17.7.2014. 17.7.2014.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policije o suradnji tijekom turističkih sezona 13.5.2014. 8.7.2014.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima 13.5.2014. 13.5.2014.
Protokol Četrnaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 7.5.2014. 7.5.2014.
Memorandum o suglasnosti između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Slovenije 29.11.2013. 29.11.2013.
Memorandum o suglasnosti između Carinske uprave Republike Hrvatske i Carinske uprave Republike Slovenije 22.11.2013. 22.12.2013.
Dogovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole 12.6.2013. 1.7.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova i javne uprave Republike Slovenije, Ravnateljstva policije o pravilima i uvjetima rada slovenskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 16.5.2013. 16.5.2013. 30.10.2013.
Zajednička deklaracija predsjednika Republike Slovenije i Republike Hrvatske o produbljenoj suradnji između naroda i država 9.5.2013. 9.5.2013.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije 11.3.2013. 19.3.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Ravnateljstva policije o pravilima i uvjetima rada hrvatskih policijskih službenika u Republici Sloveniji tijekom zimske turističke sezone 15.1.2013. 15.1.2013. 31.3.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Ravnateljstva policije o pravilima i uvjetima rada slovenskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 14.6.2012. 29.6.2012. 30.10.2012.
Protokol s desete sjednice Mješovite komisije za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 15.5.2012. 15.5.2012.
Protokol Trinaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstveno i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 25.11.2011. 25.11.2011.
Memorandum o suradnji između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske i Komisije za sprječavanje korupcije Republike Slovenije 9.9.2011. 9.9.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti prijevoza novca i drugih vrijednosti 15.6.2011. 15/2011 30.12.2011. 1/2012
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Ravnateljstva policije o pravilima i uvjetima rada slovenskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 12.5.2011. 11.6.2011. 30.10.2011.
Dodatak Sporazumu o suradnji između Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije i Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 20.4.2011. 20.4.2011. 31.12.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 15.4.2011. 15/2011 1.1.2012. 1/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom graničnom cestovnom prijelazu Miljana-Imeno 6.7.2010. 1/2011 5.5.2011. 5/2011
Protokol s devete sjednice Mješovitoga odbora za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 14.4.2010.
Memorandum o suglasnosti između Agencije za promicanje izvoza i ulaganja Republike Hrvatske i Javne agencije za poduzetništvo i strana ulaganja Republike Slovenije 13.4.2010. 13.4.2010.
Protokol između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije, Ministarstva za školstvo i šport, Republike Slovenije o suradnji u području obrazovanja 23.3.2010. 23.3.2010.
Protokol dvanaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 3.2.2010. 3.2.2010.
Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije (slijedom Zaključka Hrvatskoga sabora od 29. srpnja 2015. (Narodne novine, broj 85/2015), a u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. srpnja 2015., Republika Hrvatska je prestala primjenjivati Sporazum o arbitraži od 30. srpnja 2015.) 4.11.2009. 12/2009 29.11.2010. 9/2010
Dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Ministarstva za okoliš i prostor, geodetske uprave Republike Slovenije o suradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica 8.6.2009. 8.6.2009.
Protokol jedanaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 5.12.2008.
Pismo namjere između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije 5.9.2008.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja 12.5.2008. 4/2009 15.11.2012. 10/2012
Protokol između Ministarstva unutarnjh poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policije o zajedničkoj kontaktnoj službi na graničnom prijelazu Obrežje 3.7.2007.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policije o osnivanju zajedničkih radnih skupina 3.7.2007.
Sporazum o suradnji između Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Republike Slovenije i Uprave za zatvorski sustav Republike Hrvatske 13.4.2007.
Protokol o načinima djelovanja na granici između Republike Hrvatske i Republike Slovenije za olakšavanje prometa i unaprjeđivanje suradnje u borbi protiv carinskih prijevara 13.2.2007. 13.2.2007. 25.3.2011. 1.7.2013.
Protokol devetog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 9.12.2005. 9.12.2005.
Protokol o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i športa Republike Slovenije u športu za razdoblje 2005-2009 26.8.2005. 26.8.2005.
Protokol s osme sjednice Mješovitog odbora za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 29.6.2005.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 10.6.2005. 8/2005 10.11.2005. 11/2005
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva za kulturu Republike Slovenije za 2005. i 2006. godinu 10.6.2005. 10.6.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji 10.6.2005. NN/MU 1/2006 7.2.2006. NN/MU 2/2006
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 10.6.2005. 10.6.2005. 8/2005 1.1.2007. 1/2007
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 10.6.2005. 5/2006 1.7.2006. 7/2006
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 10.6.2005. 1.7.2006.
Memorandum o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije 10.6.2005.
Zajednička izjava o izbjegavanju incidenata 10.6.2005.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije 15.4.2005.
Dogovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o određivanju zone i službenog mjesta za obavljanje granične kontrole na državnom području Republike Hrvatske na graničnom prijelazu za pogranični promet Kašt-Radovica 25.1.2005. 25.1.2005.
Dogovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o određivanju zone i službenog mjesta za obavljanje granične kontrole na državnom području Republike Hrvatske na graničnom prijelazu za pogranični promet Sveti Martin na Muri-Hotiza 25.1.2005. 25.1.2005.
Protokol Osmog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 15.11.2004. 15.11.2004.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policije o prelasku preko državnog područja druge ugovorne stranke radi obavljanja poslova na vlastitom državnom području 18.6.2004. 18.6.2004.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policije o upućivanju časnika za vezu 18.6.2004. 18.6.2004.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policije o provedbi mješovitih ophodnji uz državnu granicu Republike Hrvatske i Republike Slovenije 18.6.2004. 18.6.2004.
Protokol o korištenju europske kartice zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Republike Slovenije na području Republike Hrvatske 15.6.2004.
Dogovor o razmjeni kartografskog materijala između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije 20.11.2003. 20.11.2003. 17.12.2015.
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 17.9.2003. 17.9.2003. 5/2005 20.1.2006. 3/2006
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske i Ministarstva transporta Republike Slovenije o provođenju koncentrirane inspekcijske akcije pregleda tankera 16.6.2003. 1.7.2003.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željeničkom prometu 14.4.2003. 2/2004 25.3.2004. 4/2004
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području obrane 14.3.2003. 16/2003 4.2.2004. 1/2004
Odluka broj 6. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 10.12.2002. 1.1.2003. 01/2003 4.3.2003. 08/03
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj policijskoj suradnji 6.11.2002. 05/2003 16.4.2003. 8/2003
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije 30.10.2002. 30.10.2002.
Protokol između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstva školstva, znanosti i športa Republike Slovenije o suradnji u području obrazovanja 4.9.2002. 4.9.2002.
Dodatni protokol br.1 Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 9.5.2002. 1.6.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško 19.12.2001. 9/02 11.3.2003. 5/2006
Zajednička izjava povodom potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško 19.12.2001.
Odluka broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 18.12.2001. 1.1.2002. 02/2002
Odluka o objavi Odluke broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 18.12.2001. 1.1.2002. 02/2002
Odluka broj 4. Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. u Ugovoru o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 21.12.2000. 1.1.2001. 08/2001 19.3.2002. 06/02
Memorandum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije o suradnji na području poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva 26.8.2000. 26.8.2000.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Slovenije i Vlade Talijanske Republike o obaveznom sustavu javljanja brodova u Jadranskom moru (Jadranski promet) 19.5.2000. 05/2001
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Slovenije i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odjeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana 19.5.2000. 05/2001
Odluka broj 2. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjenama Protokola 3 Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 9.12.1999. 1.1.2000. 08/2001 19.3.2002. 06/02
Odluka broj 3. Zajedničkog odbora po Ugovoru o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Priloga A i Priloga B Protokola 2 Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 9.12.1999. 1.1.2000. 08/2001 19.3.2002. 06/02
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uređenju imovinskopravnih odnosa 8.10.1999. 15/99 23.2.2000. 04/00
Dodatak sporazumu o redovnom zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (Dodatak 2) 5.7.1999. 14/2000 1.6.2000.
Pisma o uvjetima razmjene podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca,Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Ureda za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija Republike Slovenije 11.2.1999. 11.2.1999.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti 22.4.1998. 09/98 9.4.1999. 5/99, 3/2000
Sporazum o suradnji između Diplomatske Akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske Akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije 22.1.1998. 22.1.1998.
Administrativni sporazum o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 12.12.1997. 05/98 1.2.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 12.12.1997. 5/2004 8.7.2004. 8/2004 10.3.2021.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 12.12.1997. 1.1.1998. 08/2001 1.10.2001. 13/2001 25.5.2004.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu 12.12.1997. 04/98 9.6.2000. 08/00
Protokol o suradnji između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstva školstva i športa Republike Slovenije o suradnji u području obrazovanja za 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 školsku i akademsku godinu 16.10.1997.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa 22.9.1997. 13/98 1.11.1999. 13/99
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji 28.4.1997. 15/97 5.9.2001. 13/2001
Sporazum o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza 28.4.1997. 19/97 17.3.1998. 06/98
Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 28.4.1997. 16/97 1.2.1998. 03/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o obavljanju željezničkog prometa preko državne granice 2.4.1997. 17/97, 20/97 12.12.2002. 15/2002
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vodnogospodarskih odnosa 25.10.1996. 10/97 19.3.1998. 04/98
Pravilnik stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo 25.10.1996. 10/97 19.3.1998. 04/98
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u području obrazovanja za 1996/97. i 1997/98. školsku godinu 11.10.1996. 11.10.1996.
Program suradnje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstva za kulturu Republike Slovenije za 1996-1998 4.9.1996. 31.12.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o veterinarskoj suradnji 13.9.1995. 01/96 1.7.1996. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom ribolovu 5.6.1995. 5.6.1995.
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u području obrazovanja za 1994./1995. školsku godinu 30.9.1994. 23.8.1995.
Sporazum o redovnom zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije 8.7.1994. 8.7.1994. 12/94 1.2.1995. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji 8.7.1994. 02/97 5.3.1997. 07/99
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji 7.2.1994. 03/94 25.8.1994. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima 7.2.1994. 03/94 19.8.1995. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju 7.2.1994. 03/94 24.9.1994. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 7.2.1994. 03/94 19.8.1995. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji 7.2.1994. 03/94 25.8.1994. 01/97
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u području obrazovanja za 1993/94. školsku godinu 29.9.1993. 29.9.1993.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje zajedničke granice 30.7.1993. 03/94 14.4.1995. 1/97
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala 4.6.1993. 13/93 29.5.1994. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici 4.6.1993. 06/94 14.5.1996. 01/97
Protokol o suradnji Republike Hrvatske i Republike Slovenije glede rješavanja nekih problema s područja školstva 10.9.1992.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o vojnim mirovinama 20.7.1992. 01/92 1.11.1992. 01/97
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu 14.7.1992. 02/92 14.1.1994. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza 15.5.1992. 19/97 15.5.1992.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o povratku i zbrinjavanju prognanika iz Republike Hrvatske 9.3.1992.
Sporazum o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije 6.2.1992.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uspostavi diplomatskih odnosa 6.2.1992. 6.2.1992.
Protokol Sporazuma za razvijanje suradnje između Republike Hrvatske, Republike Slovenije i regija i provincija sjeveroistoka Italije 4.12.1991.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477