Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Portugalske Republike

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 30.6.2020. 1/2021 24.4.2021. 2/2021
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima 10.7.2019. 8/2019 22.4.2021. 2/2021
Program suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. - 2021. 11.5.2018. 11.5.2018.
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda 18.5.2017. 1/2018 18.3.2018. 2/2018
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Portugalske Republike o suradnji u područjima znanosti i tehnologije 26.5.2015. 26.5.2015.
Sporazum između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma 21.11.2014. 8/2015 28.2.2016. 1/2016
Program suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u području jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i mladih za 2014.-2017. 21.11.2014. 21.11.2014. 11.5.2018.
Konvencija između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 4.10.2013. 3/2014 28.2.2015. 4/2015
Memorandum o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Portugalske Republike 9.3.2009. 9.3.2009.
Ugovor o gospodarskoj, industrijskoj, tehničkoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike 12.5.1999. 05/2000 26.9.2009. 5/2011
Sporazuma o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike 8.9.1998. 14/98 8.9.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti 14.4.1998. 13/98 22.10.1998. 05/99
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 10.5.1995. 12/97 24.10.1997. 18/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike o ukidanju viza 15.7.1994. 15.7.1994.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Portugalske Republike 3.2.1992. 3.2.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 14/98)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o suradnji u pomorskom saobraćaju 28.6.1979. 10/84
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe i Protokol 16.6.1978. 10/84
Dugoročni sporazum o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj suradnji, između SFRJ i Republike Portugalije 18.10.1977. 7/1979
Sporazum o zračnom saobraćaju, između Vlade SFRJ i Vlade Portugalije 3.6.1976. 3/1978
Sporazum o kulturnoj suradnji, između SFRJ i Portugalske Republike 24.10.1975. 12/1978
Sporazum o suradnji u području turizma, između Vlade SFRJ i Republike Portugalije 9.5.1975. 13/1977 28.2.2016.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477