Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Poljske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Provedbeni dogovor između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i glavnog zapovjednika policije Republike Poljske o pravilima i uvjetima službe u okviru zajedničkih ophodnji poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 5.7.2021. 6.7.2021.
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministra kulture i nacionalne baštine Republike Poljske za godine 2020. - 2023. 1.7.2020. 1.7.2020. 31.12.2023.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske, Policijske škole Slupsk o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja 10.2.2020. 10.2.2020.
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji 14.1.2019. 19.6.2019. 7/2019
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva morskog gospodarstva i unutarnje plovidbe Republike Poljske o suradnji u ribarstvu, uzgoju riba, ribljim proizvodima i trgovini 8.5.2017. 8.5.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 6.10.2016. 13/2017 27.10.2017.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i glavnog zapovjednika Policije Republike Poljske o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 9.6.2014. 9.6.2014.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske Nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 15.5.2013. 15.5.2013.
Zajednička izjava o suradnji u provođenju sigurnosnih mjera i mjera osiguranja na Završnici Europskog nogometnog prvenstva EURO 2012. između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i glavnog zapovjednika policije Republike Poljske 11.5.2012. 11.5.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske Nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 10.5.2012. 10.5.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 12.5.2011. 12.5.2011.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvoja Republike Poljske o suradnji na području regionalnog razvoja 17.2.2011.
Memorandum o suglasnosti između Veleposlanstva Republike Hrvatske i Javne knjižnice Grada Varšave za Okrug Praga Poludnie 21.1.2011. 21.1.2011.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 14.7.2010. 14.7.2010.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala 9.7.2010. 1/2011 27.1.2015. 3/2015
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i ministra kulture Republike Poljske za godine 2005.-2007. 31.10.2005. 31.10.2005. 31.12.2007.
Memorandum o suglasnosti između nadležnih tijela Republike Hrvatske i Republike Poljske o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma 29.6.2005. 29.6.2005.
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske 16.2.2005. 16.2.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 17.9.2003. 10/2004 13.3.2007. 2/2007 27.10.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica 17.9.2003. 5/2006 29.7.2006. 7/2006
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske 23.5.2002. 23.5.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o slobodnoj trgovini 7.11.2001. 15/2001 1.4.2002. 06/02 25.5.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu 12.2.2001. 07/2001 6.3.2002. 03/02
Program suradnje u području prosvjete i visoke naobrazbe između Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalnog obrazovanja Republike Poljske za razdoblje od 1998. - 2000. godine 24.11.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu 19.6.1996. 10/96 12.12.1996. 03/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji 18.5.1996. 12/97 5.9.1997. 08/98
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske 5.4.1996. 5.4.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području zaštite bilja 7.12.1995. 08/97 5.9.1997. 13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o veterinarskoj suradnji 7.12.1995. 08/97 1.9.1997. 13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji 14.9.1995. 19/97 20.11.1997. 21/97
Protokol s drugog zasjedanja Hrvatsko-poljskog odbora za gospodarsku suradnju 20.6.1995.
Ugovor o sukcesiji dvostranih ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske 13.4.1995. 09/95 22.11.1999. 15/99
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Poljske 21.2.1995. 02/96 6.7.1997. 12/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Poljske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja 21.2.1995. 10/95 4.10.1995. 09/97 18.10.2019.
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske o sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta 8.11.1994. 8.11.1994. 27.1.2015.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit 8.11.1994. 03/95 27.5.1995. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 19.10.1994. 13/95 11.2.1996. 08/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari 30.9.1994. 12/94 1.4.1995. 01/97
Ugovor o uzajamnom ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Poljske 8.12.1992. 8.12.1992.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji 5.11.1992. 03/93 10.10.2005.
Protokol s prvog zasjedanja Hrvatsko-poljskog odbora za gospodarsku suradnji s Pravilnikom o radu Hrvatsko-poljskog mješovitog odbora za gospodarsku suradnju 5.11.1992. 5.11.1992.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Poljske 11.4.1992. 11.4.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 9/95)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Protokol o razgovorima između delegacije Savezne uprave carina SFRJ i Glavne carinske uprave Narodne Republike Poljske 29.8.1987.
Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u području poreza od prihoda i imetka 10.1.1985.
Konzularna konvencija između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske 2.12.1982. 6.7.1997.
Ugovor između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o višegodišnjoj suradnji na području transporta 25.10.1979. 1.4.1995.
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o uzajamnom priznavanju ravnopravnosti školskih svjedodžbi i visokoškolskih diploma stečenih u dvjema državama 15.9.1978. 11/79 24.1.2006.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu 18.12.1969.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 9.5.1967.
Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zaštite bilja 10.12.1965. 5.9.1997.
Protokol o izmjeni Sporazuma između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji od 14.11.1955. 25.3.1965.
Sporazum o realizaciji ugovora o socijalnom osiguranju 12.11.1961.
Ugovor između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji na području veterine 5.5.1960. 1.9.1997.
Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom postupku i civilnim i krivičnim pitanjima 6.2.1960.
Ugovor o suradnji u području socijalne politike između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske 16.1.1958.
Ugovor između Vlade FNRJ i Vlade Republike Poljske o socijalnom osiguranju 16.1.1958. 9/58
Ugovor o uzajamnom oslobađanju plaćanja za zdravstvene usluge za djelatnike diplomatske i konzularne službe 29.10.1957.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zdravstva 20.10.1957.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području korištenja nuklearne energije u mirovne svrhe 4.4.1957.
Ugovor o kulturnoj suradnji između FNRJ i NR Poljske 6.7.1956. 7/57 20.11.1997.
Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji 14.11.1955.
Ugovor o zračnoj vezi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske 14.11.1955. 12.12.1996.
Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske 18.9.1926.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477