Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 3.7.2018. 1/2019 1.4.2019. 3/2019
Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske 3.7.2018. 7/2018 4.7.2018. 7/2018
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške o Programu bilateralne pomoći za 2007. godinu 22.10.2007. 22.10.2007.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške o Programu bilateralne pomoći za 2006. godinu 20.11.2006. 20.11.2006.
Zajednička izjava ministrice vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i veleposlanika Kraljevine Norveške glede financiranja rekonstrukcije željezničkog mosta Erdut-Bogojevo 7.7.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit 24.1.2005. 5/2005 30.7.2005. 10/2005
Sporazum između Državne geodetske uprave i Zadarske županije s jedne strane i Norveške kartografske uprave s druge strane o implementaciji zajednički financiranog projekta za poboljšanje kapaciteta registracije i održavanja informacija o pomorskom dobru u Hrvatskoj 3.2.2004. 3.2.2004.
Sporazum o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške 4.6.1999. 4.6.1999.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske 16.9.1996. 16.9.1996. 03/97 25.8.1997. 13/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji 6.3.1996. 12/97 1.10.1997. 10/98 30.11.2000.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o zračnom prometu 6.3.1996. 06/96 20.11.1996. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari 6.3.1996. 6.3.1996. 13/97 16.1.1998. 02/98
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o privremenoj primjeni Konvencije između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kra­­­­­ljevine Norveške o izbjegava­­­­­nju dvostrukog oporeziva­­­­­nja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 6.3.1996. 6.3.1996.
Sporazum između Ureda za raseljene osobe i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske i Kraljevskog Norveškog Ministarstva za vanjske poslove o financijskoj podršci projektu za raseljene osobe i izbjeglice 27.3.1995. 27.3.1995.
Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške 23.6.1992.
Protokol o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške 20.2.1992. 20.2.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/2002)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 1.9.1983. 9/1985
Konvencija o socijalnom osiguranju (između Jugoslavije i Norveške) 22.11.1974. 22/1975

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477