Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2016. - 2019. 10.7.2016. 10.7.2016. 31.12.2019.
Memorandum o suradnji između Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Makedonije u području socijalne politike 22.9.2015. 22.9.2015.
Memorandum o suglasnosti između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Makedonije 5.3.2015. 5.3.2015.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije u područjima znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2018. godine 23.2.2015. 23.2.2015. 23.2.2018.
Plan suradnje između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Makedonije u području zdravstva i medicine od 2013. do 2016. godine 11.12.2013. 11.12.2013. 31.12.2016.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o trgovini i gospodarskoj suradnji 25.11.2013. 4/2014 1.6.2015. 5/2015
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o euroatlantskom partnerstvu 31.5.2013. 1/2014 12.3.2014. 2/2014
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Makedonije o suradnji tijekom turističke sezone 2012. 28.5.2012. 28.5.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji 28.5.2012. 5/2013 19.8.2013. 9/2013
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izručenju 31.10.2011. 8/2012 22.11.2012. 10/2012
Memorandum o suglasnosti između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Agencije za katastar nekretnina Republike Makedonije o suradnji u području geodezije, katastra, kartografije, geoinformatike i infrastrukture prostornih informacija 12.7.2011.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2012.-2015. 10.7.2011. 1.1.2012. 31.12.2015.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa 14.10.2010. 5/2011 1.5.2011. 7/2011
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije u području znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2009. do 2012. godine 2.2.2009. 2.2.2009.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2009-2011. 19.1.2009. 19.1.2009. 31.12.2011.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 14.11.2008. 5/2009 10.7.2009. 8/2009
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Sektora za diplomatsku edukaciju pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Makedonije 1.10.2008. 1.10.2008.
Memorandum o suglasnosti i međusobnoj suradnji u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Javnog tužiteljstva Republike Makedonije 13.11.2007. 13.11.2007.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj 13.10.2007. 3/2008 30.5.2008. 5/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma 6.4.2006. 6/2010 1.10.2010. 7/2010
Pravila postupka Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji 16.3.2006.
Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Reoublike Makedonije 2.2.2006. 2.2.2006.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za 2005., 2006., i 2007.godinu 1.6.2005. 1.6.2005. 31.12.2007.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine 1.6.2005. 8/2007 11.9.2007. 10/2007
Protokol Prvog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 6.4.2005. 6.4.2005.
Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji 6.9.2004. 2/2005 8.3.2005. 3/2005
Program suradnje u području znanosti, tehnologije i obrazovanja između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije za akademsku 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., i 2007./2008. godinu 16.7.2004. 16.7.2004. 30.9.2008.
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 17.9.2003. 17.9.2003. 5/2005 20.1.2006. 3/2006
Memorandum o suradnji u procesu europskih integracija između Odjela za europske integracije Glavnog tajništva Vlade Republike Makedonije i Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske 15.3.2003. 15.3.2003.
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske - hrvatske financijsko obavještajne jedinice i Uprave za sprječavanje pranja novca (MLPD) Republike Makedonije -makedonske financijsko obavještajne jedinice o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 6.9.2002. 6.9.2002.
Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 11.6.2002. 1.7.2002. 07/2003 3.4.2003. 10/03 24.8.2006.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u području upravljanja okolišem i zaštiti prirode 1.3.2002. 08/2003 8.5.2003. 10/03
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 17.9.2001. 15/2002 1.2.2003. 10/03
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uređenju imovinskopravnih odnosa 18.11.1998. 09/99 12.8.1999. 5/2000-149
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja 11.8.1998. 05/99 27.6.1999. 08/99 1.7.2013.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 9.5.1997. 16/97 30.10.1997. 20/97 24.8.2006.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju 9.5.1997. 16/97 1.11.1997. 20/97
Sporazum o provedbi ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju 9.5.1997. 5/98 1.11.1997.
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 28.1.1997. 06/98 28.5.1998. 08/98
Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije 14.1.1997. 12/97 22.9.1997. 17/97
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Makedonije 12.4.1996. 12.4.1996.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala 12.4.1996. 03/97 16.5.1997. 8/97 19.8.2013.
Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije 4.12.1995. 18/97 11.11.1997. 22/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o veterinarskoj suradnji 17.11.1995. 02/97 1.7.2013.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima 2.9.1994. 03/95 29.5.1995. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 2.9.1994. 08/95 26.6.1995. 12/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 6.7.1994. 10/95 6.10.1995. NN/MU 2/2006
Ugovor o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 6.7.1994. 08/99 21.7.1999. 09/99
Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 6.7.1994. 6.7.1994. 12/94 1.5.1995. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu 6.7.1994. 13/95 11.1.1996. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu 6.7.1994. 11/94 11.5.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o trgovini i gospodarskoj suradnji 6.7.1994. 10/94 10.4.1995. 01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 30.3.1992. 30.3.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477