Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Mađarske

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva inovacija i tehnologije te Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2021.-2025. 24.6.2021. 24.6.2021.
Izjava o namjeri između Republike Hrvatske i Mađarske vezano uz jačanje gospodarske suradnje i s time povezanih prometnih veza između pograničnih područja Republike Hrvatske i Mađarske 5.3.2020. 5.3.2020.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Mađarske, Policijske škole Szeged o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja 17.1.2020. 17.1.2020.
Memorandum o suglasnosti o suradnji u području diplomatskog usavršavanja i razmjene informacija i dokumentacije između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske 13.12.2019. 13.12.2019.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za godine 2019. – 2022. 9.12.2019. 9.12.2019.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti 8.4.2019. 8/2019 8.12.2019. 10/2019
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici 2.10.2018. 2/2019 7.4.2019. 3/2019
Memorandum o suglasnosti o Zajedničkom pristupu uspostavi trajnog dvosmjernog kapaciteta između Republike Hrvatske i Mađarske u kontekstu inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava 20.6.2017. 20.6.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 10.6.2016. 2/2017 1.5.2017. 4/2017
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za godine 2016. - 2018. 23.5.2016. 23.5.2016.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Mađarske o jačanju suradnje u pogledu pune primjene schengenske pravne stečevine od strane Republike Hrvatske 4.5.2015. 5.5.2015.
Memorandum o razumijevanju između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske o suradnji u aktivnostima povezanima sa zemljištem 17.12.2014. 17.12.2014.
Dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske o razmjeni kartografskog materijala 17.12.2014. 17.12.2014.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2014-2017 11.11.2014. 11.11.2014. 31.12.2017.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Mađarske, Policijske uprave županije Baranya tijekom provođenja projekta „Za sigurniji Pečuh" 2014. 4.7.2014. 4.7.2014.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Mađarske tijekom turističke sezone 13.5.2014. 13.5.2014.
Zapisnik 8. sjednice Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske 18.12.2013. 18.12.2013.
Memorandum o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u području zdravstva i medicine za razdoblje 2014. - 2018. 18.12.2013. 1.1.2014. 31.12.2018.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu 25.6.2013. 1.7.2013. 3/2020 12.7.2020. 4/2020
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Mađarske tijekom turističke sezone 2013. 16.5.2013. 16.5.2013.
Zapisnik sa 7. sjednice Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske 30.11.2012. 30.11.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra 11.10.2012. 3/2013 26.6.2013. 7/2013
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Mađarske tijekom turističke sezone 2012. 10.5.2012. 10.5.2012.
Dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Republike Mađarske o razmjeni kartografskog materijala 14.9.2011. 14.9.2011.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske tijekom turističke sezone 2011. 12.5.2011. 12.5.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata 8.2.2011. 11/2011 28.9.2011. 13/2011
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o zajedničkom istraživanju i eksploataciji ležišta ugljikovodika koja se nalaze duž zajedničke državne granice 8.2.2011. 25.3.2011. 5/2011 3.6.2011. 6/2011
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom 8.2.2011. 10.3.2011. 8/2011 1.3.2012. 3/2012
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za upravne i inspekcijske poslove i Ureda za imigracije i državljanstvo Republike Mađarske 12.11.2010. 12.11.2010.
Protokol između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Mađarske o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području obrade zahtjeva za izdavanje vize u Veleposlanstvu Republike Mađarske u Republici Moldovi 28.10.2010. 1.1.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice 22.7.2010. 30.9.2010. 7/2010 6.1.2011. 11/2011
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije 12.7.2010. 12.7.2010. 31.8.2010.
Dodatak Sporazumu o suradnji između Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Hrvatske i Zatvorskog sustava Mađarske 24.6.2010. 24.6.2010. 31.12.2012.
Prva izmjena Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske kao Nacionalnog tijela i Nacionalne razvojne agencije Republike Mađarske kao Upravljačkog tijela, mađarskog Ministarstva financija – Ureda nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje kao Tijela za ovjeravanje te mađarskog Vladinog ureda za reviziju kao Revizijskog tijela o provedbi „IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.“, potpisanog 1. travnja 2009. u Čakovcu, Hrvatska 10.6.2010. 10.6.2010.
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske 19.5.2010. 19.5.2010.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice 17.2.2010. 3.4.2010. 3/2010 16.7.2010. 4/2010
Memorandum o suglasnosti o administrativnoj suradnji između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Mađarske 17.9.2009. 17.9.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području obrade zahtjeva za izdavanje vize u Veleposlanstvu Republike Mađarske u Republici Moldovi 17.9.2009. 13/2009 1.4.2010. 3/2010
Program obrazovne suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Mađarske za razdoblje 2009.-2011. 17.9.2009. 17.9.2009. 31.12.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o osnivanju Prekograničnog regionalnog foruma za koordinaciju 17.9.2009. 10/2012 20.1.2013. 1/2013
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Mađarske za 2009., 2010. i 2011. godinu 17.9.2009. 17.9.2009. 31.12.2011.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva prometa, telekomunikacija i energije Republike Mađarske 17.9.2009. 17.9.2009.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta između Branjinog Vrha i Ivandarde 17.9.2009. 6/2010 4.12.2010. 9/2010
Zajedničko pismo hrvatske premijerke i mađarskog premijera predsjedniku Europske komisije o potpori izgradnje dionice u Bosni i Hercegovini paneuropskog koridora V/c 17.9.2009.
Memorandum o razumijevanju između Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku Republike Hrvatske i Ureda premijera Republike Mađarske o suradnji na području e-uprave 17.9.2009. 17.9.2009.
Zajednička izjava o uspostavljanju hrvatsko-mađarskog prekograničnog Rezervata biosfere 17.9.2009.
Dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinsko istraživanje Republike Mađarske o suradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica 8.6.2009. 8.6.2009.
Protokol trećeg zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 26.5.2009. 26.5.2009.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izmjeni Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu 25.5.2009. 7/2009 26.9.2009. 8/2009
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske tijekom turističke sezone 14.5.2009. 14.5.2009.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske kao Nacionalnog tijela i Nacionalne razvojne agencije Republike Mađarske kao Upravljačkog tijela, mađarskog Ministarstva financija-Ureda nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje kao Tijela za ovjeravanje te mađarskog Vladinog ureda za reviziju kao Revizijskog tijela o provedbi "IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013." 1.4.2009. 1.4.2009.
Memorandum o suglasnosti između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske za vrijeme 21. svjetskog rukometnog prvenstva za muškarce 12.1.2009. 12.1.2009. 24.1.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala 3.10.2008. 4/2009 7.8.2009. 8/2009
Memorandum o suglasnosti između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske u vrijeme održavanja utrke "Velike nagrade Mađarske za Formulu 1", u 2008. 28.7.2008. 28.7.2008. 5.8.2008.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske tijekom turističke sezone 18.5.2007. 18.5.2007.
Sporazum o suradnji lokalnih samouprava između Središnjeg državnog ureda za upravu Republike Hrvatske i Ministarstva lokalne samouprave i regionalnog razvitka Republike Mađarske 17.5.2007. 17.5.2007.
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na europskim kulturnim pitanjima 17.5.2007.
Protokol o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i transporta Republike Mađarske 17.5.2007. 17.5.2007.
Deklaracija o namjeri suradnje glede nacionalne i regionalne politike razvitka i njihove primjene 17.5.2007.
Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru V/b potpisanog u Budimpešti 16. prosinca 2004. godine 17.5.2007. 1.7.2007. 6/2012
Sporazum o suradnji između Hrvatske nacionalne Uprave za zatvorski sustav i Mađarske zatvorske službe 29.3.2007.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, i Sjedišta nacionalne policije Republike Mađarske tijekom turističke sezone 29.6.2006. 29.6.2006.
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode 26.1.2006. 4/2007 10.5.2007. 6/2007
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Republike Mađarske za godine 2006.-2008. 26.1.2006. 26.1.2006. 31.12.2008.
Sporazum o suradnji na području zdravstva i medicinskih znanosti između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Mađarske za razdoblje 2006.-2010. 26.1.2006. 26.1.2006. 31.12.2010.
Memorandum o suglasnosti o suradnji za provedbu regionalnih programa namijenjenih razvoju informatičkog društva 26.1.2006.
Zajednička Deklaracija o energetskoj suradnji Hrvatske i Mađarske 26.1.2006.
Zajednička izjava o suradnji vlada Republike Hrvatske i Republike Mađarske u ujedinjenoj Europi 26.1.2006.
Pismo namjere između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva za mladež, obitelj, socijalna pitanja i jednakost Republike Mađarske o osiguranju programa manjinskog obrazovanja i kulture, te rekreacije 26.1.2006.
Zajednička izjava o namjeri vezano uz suradnju između Hrvatske i Mađarske u zajedničkim pristupima nacionalnom razvitku i regionalnim politikama 26.1.2006.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o daljnjem razvoju odnosa 26.1.2006. 26.1.2006.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalne kulturne baštine Republike Mađarske za 2006., 2007. i 2008. godinu 9.7.2005. 1.1.2006. 31.12.2008.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavi graničnog prijelaza Goričan-Letenye II za kontrolu graničnog prometa osoba na zajedničkom mjestu na autocesti 8.7.2005. 1/2006 10.3.2006. 7/2008
Protokol prve sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 11.2.2005. 11.2.2005.
Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju 8.2.2005. 3/2006 1.3.2006.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 8.2.2005. 11/2005 1.3.2006. 3/2006
Zajednička izjava o desetoj obljetnici hrvatsko-mađarske suradnje u zaštiti manjina 8.2.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru v/b 16.12.2004. 04/2005 1.11.2007. 10/2007
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Mađarske 6.7.2004. 6.7.2004.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju kontrole graničnog prometa u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu 29.9.2003. 6/2004 8.12.2004. 11/2004
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju kontrole graničnog prometa u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu 29.9.2003. 10/2004 8.12.2004. 11/2004
Protokol o utemeljenju mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske s Poslovnikom 25.1.2002. 04/2002 25.1.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji 25.1.2002. 13/2002 3.12.2002. 15/2002
Zajednička deklaracija Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske 21.11.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima 15.11.2001. 06/2003 10.5.2003. 17/2003
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima 15.11.2001. 13/2003 10.5.2003.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država 19.4.2001. 11/2001 31.3.2002. 5/2002 7.4.2019.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye - Goričan 2.3.2001. 11/2001 12.12.2001. 05/02
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 22.2.2001. 08/2001 1.11.2001. 13/01 25.5.2004.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uzajamnom ukidanju viza 23.5.2000. 08/2000 29.6.2000. 10/00
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 9.9.1999. 15/99 29.4.2000. 05/00
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti 11.6.1999. 11/99 10.12.1999. 03/00
Program prosvjetne suradnje između Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i prosvjete Republike Mađarske 20.4.1999. 20.4.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari 22.9.1997. 20/97 15.8.1998. 10/00
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o ujednačavanju isprava za prelazak državne granice u službene svrhe 9.7.1997. 04/98 1.7.1998. 03/00
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa 9.7.1997. 06/98 1.5.1998. 08/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o priznavanju svjedodžbi o školskoj spremi, diploma i stupnjeva visokoškolskog obrazovanja stečenih u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj 16.6.1997. 13/97 1.1.1998. 02/98
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu 30.8.1996. 11/97 8.5.1998. 07/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o turističkoj suradnji 15.5.1996. 12/97 17.10.1997. 21/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 15.5.1996. 01/97 1.3.2002. 07/02 25.10.2020.
Protokol o sukcesiji Republike Hrvatske u odnosu na bilateralne međunarodne ugovore sklopljene između SFRJ i Republike Mađarske 22.4.1996. 13/97 28.5.1997.
Program suradnje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i prosvjete Republike Mađarske za 1995., 1996. i 1997. godinu 12.12.1995.
Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 7.12.1995. 03/96 23.2.1999. 07/99
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja 20.10.1995. 02/97 2.4.1997. 13/98
Zapisnik 1. sastanka međuvladinog Mješovitog odbora za manjine, osnovanog na temelju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj, sklopljenog u Osijeku, 5. travnja 1995. 26.9.1995. 26.9.1995.
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske 7.6.1995. 10/95 29.12.1995. 01/97
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti hrvatske manjine u Republici Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj 5.4.1995. 5.4.1995. 08/95 22.4.1996. 01/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o reguliranju graničnog željezničkog prometa 28.10.1994. 05/95 25.7.1995. 01/97
Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske 10.6.1994. 10/94 3.3.1995. 01/97
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske 16.3.1994. 02/99 5.3.1999. 03/01
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji 17.2.1993. 17/93 15.4.1995. 01/97
Ugovor o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 16.12.1992. 13/93 21.12.1993. 10/00
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala 9.12.1992. 10/93 17.6.1994. 10/00
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici 9.12.1992. 10/93 20.11.1996. 10/00 10.5.2003.
Provedbeni akt za realizaciju Sporazuma o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici 9.12.1992. 20.11.1996. 10.5.2003.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom 18.11.1992. 02/93 15.3.1993. 10/00
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Mađarske 10.11.1992. 10.11.1992.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji 5.6.1992. 08/93 14.6.1993. 01/97 1.5.2004.
Program kulturne, prosvjetne i znanstvene suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske za 1992 i 1993. godinu 2.6.1992. 15.1.1992.
Deklaracija s 1. sastanka Tripartitne komisije za izbjeglice (Republika Hrvatska, Republika Mađarska, UNHCR) 27.2.1992. 27.2.1992.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Mađarske 18.1.1992. 18.1.1992.
Protokol između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o načelima suradnje u jamčenju prava nacionalnim manjinama 15.12.1991.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 13/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora između SFRJ i NR Mađarske o uzajamnom pravnom prometu iz 1968. 25.4.1986. 1/1987
Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Mađarske o naučnoj, prosvjetnoj i kulturnoj suradnji 24.3.1986. 5/1988
Okvirni Sporazum o suradnji na području energetike i rudarstva 10.12.1985.
Ugovor između SFRJ i NR Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na dohodak i na imovinu 17.10.1985. 6/1987 8.5.1998.
Pravilnik o načinu rada mješovite jugoslavensko-mađarske komisije o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na jugoslavensko-mađarskoj granici 3.8.1984.
Sporazum o suradnji na području zaštite bilja i karantena 21.11.1983. 2.4.1997.
Konvencija između SIV Skupštine SFRJ i NR Mađarske o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na jugoslavensko-mađarskoj državnoj granici 20.10.1983. 10/1985
Sporazum o izmjenama Sporazuma Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o plovidbi na rijeci Dravi 20.9.1983.
Sporazum između SFRJ i NR Mađarske o kontroli prelaženja državne granice na Dunavu u Bezdanu i Mohaču 28.4.1983. 2/1986 8.12.2004.
Konvencija o dopuni jugoslavensko-mađarske Konzularne konvencije potpisane između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske u Beogradu 20. veljače 1963. 5.6.1980. 12/1980
Sporazum o uzajamnom priznanju ekvivalencije školskih svjedodžbi i diploma izdatih u SFRJ i NR Mađarske 7.3.1980. 4/1981
Pravila o radu lokalnih jugoslavensko-mađarskih komisija za rješavanje povreda graničnog režima 22.12.1979.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima plovidbe na sektoru Drave od 70,2 do 198,6 km, (1976.) 14.12.1979.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i rješavanju povreda graničnog režima na jugoslavensko-mađarskoj državnoj granici 4.10.1978. 6/1980
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 29.3.1978. 14/1979 9.9.1999.
Pravilnik o uvjetima plovidbe na sektoru Drave od 70,2 do 198,6 km 8.10.1976.
Pravilnik o obilježavanju plovnog puta na Dravi 8.10.1976.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o unifikaciji isprava za prelaženje jugoslavensko-mađarske granice u službene svrhe 27.11.1975. 9/1977 1.7.1998.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o reguliranju malograničnog saobraćaja 5.11.1975. 8/1977
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o plovidbi na rijeci Dravi 11.6.1975. 11/1977
Sporazum o primjeni Konvencije koja je zaključena 07. listopada 1957. između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o uređenju pitanja socijalnog osiguranja njihovih državljana 20.4.1973. 33/1975
Sporazum o primjeni klauzule najpovlaštenije nacije između SFRJ i NR Mađarske 24.5.1968. 1/1969
Ugovor između SFRJ i NR Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju 7.3.1968. 3/1968
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o zdravstvenoj suradnji 26.9.1966. 7/1967
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o turističkoj suradnji između dvije zemlje 11.5.1966. 7/1967 17.10.1997.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o ukidanju viza 23.11.1965. 3/1966 29.6.2000.
Konzularna konvencija između FNRJ i NR Mađarske 20.2.1963. 13/1963
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o vršenju zdravstvenog nadzora nad pošiljkama bilja koje su u tranzitu za NR Mađarsku preko FNRJ, a dolaze morskim putem 29.8.1961. 7/1962
Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti 20.11.1957. 9/1958
Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o uređenju pitanja socijalnog osiguranja njihovih državljana 7.10.1957. 8/1958 1.3.2006.
Dopunski sporazum uz Sporazum o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja 11.6.1957.
Sporazum o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja 29.5.1956.
Poslovnik mješovite komisije sastavljene na bazi Sporazuma o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja 16.5.1956.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477