Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Litve

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta u Vilniusu, Republika Litva, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti 17.7.2018. 17.7.2018.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podatka 27.7.2017. 1/2018 14.5.2018. 4/2018
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 15.4.2008. 5/2008 30.1.2009. 1/2009
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji 20.2.2007. 1/2008 2.4.2008. 3/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma 20.2.2007. 9/2013 15.11.2013. 13/2013
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve 24.10.2002. 03/2003 1.5.2003. 10/03 1.5.2004.
Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede 26.6.2001. 26.6.2001.
Memorandum o suglasnosti između Ureda za -sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske i Odjela za sprječavanje pranja novca (MLPD) Republike Litve o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 6.4.2001. 6.4.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 4.5.2000. 03/2001 30.3.2001. 10/01
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji 15.10.1999. 05/2000 31.1.2003. 02/03
Protokol o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Litve 13.10.1998. 13.10.1998.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit 28.5.1998. 16/98 1.1.2000. 03/00
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza 28.5.1998. 09/98 28.6.1998.
Sporazum o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Litve 18.3.1992. 18.3.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih akata koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.
Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za međunarodnopravne poslove
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477