Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Države Katara

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica 19.11.2018. 1/2019 12.1.2020. 10/2019
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji 19.11.2018. 4/2020 29.8.2020. 07/2020
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i visokog obrazovanja Države Katar o suradnji u područjima obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti 19.11.2018. 6.4.2020.
Memorandum o suglasnosti u području poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva lokalne samouprave i okoliša Države Katara 19.11.2018. 6.4.2020.
Memorandum o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i športa Države Katara o suradnji u području športa 19.11.2018. 6.4.2020.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode 23.4.2017. 11/2017 11.10.2017. 13/2017
Memorandum o suglasnosti o suradnji u području prava između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Države Katara 14.4.2015. 16.11.2015.
Memorandum o suglasnosti u području energetske tehnologije između Ministarstva energetike i industrije Države Katara i Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske 5.12.2013.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o turističkoj suradnji 8.2.2010. 2/2015 9.2.2015. 3/2015
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ureda za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Ministarstva vanjskih poslova Države Katara 26.10.2009. 14.7.2010.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Države Katara 26.10.2009. 23.6.2016.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o gospodarskoj suradnji 22.4.2009. 1/2010 5.5.2017. 4/2017
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 24.6.2008. 1/2009 6.4.2009. 3/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o zračnom prometu 17.3.2004. 5/2004 8.2.2010. 2/2010
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 12.11.2001. 05/2002
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Države Katar 5.12.1992. 5.12.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477