Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Države Izraela

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program obrazovne, znanstvene, kulturne suradnje, suradnje u području mladih i sporta između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2021. - 2024. 8.6.2021. 8.6.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Države Izraela o strateškom partnerstvu 28.12.2020. 28.12.2020.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Izraelske nacionalne uprave za kibernetiku Države Izraela o suradnji u području kibernetičke sigurnosti 12.9.2019. 27.9.2019.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Međunarodnog instituta za borbu protiv terorizma (ICT) pri Interdisciplinarnom centru (IDC), Herzliya 10.9.2019. 25.9.2019. 25.9.2024.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - svjetskog centra za sjećanje na holokaust o suradnji u području poučavanja o holokaustu 29.7.2019. 29.7.2019.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske/Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vlade Države Izraela/Ministarstva obrane Izraela o zaštiti klasificiranih podataka 11.6.2019. 8/2019 11.6.2019.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području poljoprivrede 13.11.2017. 3/2018 14.8.2018. 6/2018
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - svjetskog centra za sjećanje na holokaust o suradnji u području poučavanja o holokaustu 4.7.2017. 4.7.2017. 4.7.2019.
Zajednička izjava o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području sprječavanja katastrofa i reagiranja u hitnim situacijama 24.1.2017. 24.1.2017.
Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2016. - 2019. 30.5.2016. 30.5.2016. 31.12.2019.
Zajednička izjava u nazočnosti Njezine Ekscelencije gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske, u prigodi njezine prve posjete Yad Vashemu 22. srpnja 2015. 22.7.2015. 22.7.2015.
Memorandum o suglasnosti između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Uprave za vatrogastvo i spašavanje Države Izrael 10.11.2014. 10.11.2014.
Memorandum o suglasnosti o suradnji u području poučavanja o holokaustu između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashem – memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka 2.6.2013. 2.6.2013.
Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 30.3.2011. 9/2013
Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2010.-2012. 26.7.2010. 26.12.2010. 31.12.2012.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 17.5.2010. 9/2010 27.7.2011. 10/2011
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji 17.5.2010. 8/2011 1.7.2013. 5/2013
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji u borbi protiv kriminala 16.9.2009. 1/2010 1.4.2010. 3/2010
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova misija i konzularnih ureda 7.11.2007. 3/2008 1.8.2008. 5/2008
Ugovor između Republike Hrvatske i Države Izrael o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 26.9.2006. 11/2006 1.2.2007. 1/2007
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske - hrvatske financijsko obavještajne jedinice i Uprave za sprječavanje pranja novca (IMPA) Države Izraela - izraelske financijsko obavještajne jedinice o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 5.11.2002. 5.11.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti 30.10.2001. 11/2002 24.9.2002. 13/2002
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica 16.1.2001. 04/2001 3.10.2001. 11/01
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja 1.8.2000. 14/2000 13.7.2003. 15/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji 1.8.2000. 15/2000 1.7.2004. 6/2004
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma 11.5.1998. 12/98 2.5.1999. 07/99
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za diplomatske putovnice 11.5.1998. 09/98 9.8.1998.
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael 11.5.1998. 15/2000 19.4.2004. 4/2004
Ugovor o uzajamnoj suradnji između Hrvatske gospodarske komore i Udruženja izraelskih gospodarskih komora 30.4.1998. 30.4.1998.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Države Izrael 4.9.1997. 4.9.1997.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477