Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Helenske Republike

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program kulturne, obrazovne i znanstvene suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2017., 2018. i 2019. 31.5.2017. 31.5.2017.
Protokol s treće sjednice Zajedničkog međuvladinog odbora za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Helenske Republike 25.11.2008.
Izjava o prijateljstvu, dobrosusjedskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Helenske Republike 16.7.2007.
Program obrazovne, znanstvene i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2004, 2005 i 2006 7.10.2004.
Memorandum o suglasnosti između ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske i alternativnog ministra vanjskih poslova Helenske Republike 3.10.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o pomorskom prijevozu 23.5.2001. 13/2001 12.3.2003. 1/2004
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o zračnom prometu 27.2.2001. 09/2001 3.3.2005. 11/2005
Program prosvjetne, znanstvene i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 1999., 2000. i 2001 14.6.2000. 11/2000 14.6.2000.
Memorandum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Helenske Republike 24.11.1999. 24.11.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala 23.11.1998. 11/2009 3.1.2010. 13/2009
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o suradnji na području turizma 23.11.1998. 07/2000 16.6.2000.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 18.10.1996. 18/97 18.12.1998. 01/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari 18.10.1996. 01/98 5.3.1998. 12/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 18.10.1996. 06/97 21.10.1998. 13/98
Sporazum o sukcesiji ugovora između Republike Hrvatske i Helenske Republike 6.4.1995. 6.4.1995.
Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za kratki boravak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike 10.3.1995. 03/95 10.4.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 10.3.1995. 13/95 15.3.1996. 12/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti 10.3.1995. 11/95 1.9.1997. 13/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o gospodarskoj suradnji 13.9.1994. 11/98 17.10.1998. 13/98
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Helenske Republike 18.10.1992. 18.10.1992.
Sporazum između Republike Hrvatske i Helenske Republike o uspostavi diplomatskih odnosa 20.7.1992. 20.7.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/96)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Republike Grčke o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 4.10.1983.
Konzularna konvencija između SFRJ i Republike Grčke 17.12.1974. 9/1976
Sporazum između Jugoslavije i Grčke o uzajamnom oslobođenju poreza na dohodak ostvarenog obavljanjem međunarodnog pomorskog i zračnog saobraćaja 15.4.1967. 2/1968
Sporazum o ekonomskoj suradnji i dugoročnoj trgovinskoj razmjeni 1.10.1960. 7/1960
Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o stvaranju mješovite komisije za razvoj turizma 18.6.1959. 6/1960 16.6.2000.
Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o reguliranju cestovnog prijevoza putnika i robe komercijalnim vozilima 18.6.1959. 7/1960 5.3.1998.
Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima 18.6.1959. 7/1960
Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih akata - odluka 18.6.1959. 6/1960

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih akata koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.
Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za međunarodnopravne poslove
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477