Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Crne Gore

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u području diplomatskog usavršavanja 7.5.2021. 7.5.2021.
Protokol o suradnji između Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe i Komisije za nestale osobe Vlade Crne Gore 22.12.2017. 22.12.2017.
Memorandum između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Crne Gore o suradnji u području zaštite i očuvanja podvodne kulturne baštine 25.1.2017. 25.1.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Crne Gore u području sporta 23.10.2015. 23.10.2015.
Dogovor između Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske i Direkcije za zaštitu tajnih podataka Crne Gore, vezano za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 2.2.2015. 13.2.2015.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša 11.11.2014. 2/2015 16.2.2015. 3/2015
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore, Uprave policije o suradnji tijekom turističke sezone 13.5.2014. 13.5.2014.
Administrativni sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju 24.7.2013. 4/2014 1.5.2014.
Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju 24.7.2013. 1/2014 1.5.2014. 3/2014
Standardni operativni postupak između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora 4.7.2013. 4.7.2013.
Ugovor o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa u vezi s priznavanjem ispita položenih u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u svrhu izdavanja ili produžavanja dozvola za održavanje zrakoplova, odnosno promjena dozvola dodavanjem kategorije ili podkategorije u dozvolama koje izdaje Agencija za civilno zrakoplovstvo Crne Gore 24.6.2013. 24.6.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore, Uprave policije o suradnji tijekom turističke sezone 2013. 16.5.2013. 16.5.2013. 30.10.2013.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Crne Gore o tehničkoj suradnji u području unutarnjih financijskih kontrola za razdoblje 2013. - 2014. 20.3.2013. 20.3.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o gospodarskoj suradnji 19.2.2013. 5/2013 1.10.2013. 9/2013
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području turizma 19.2.2013. 8/2015 11.1.2016. 1/2016
Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o euroatlantskom partnerstvu 12.6.2012. 2/2013 19.3.2013. 3/2013
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Uprave policije Crne Gore o suradnji tijekom turističke sezone 2012. 10.5.2012. 10.5.2012. 30.10.2012.
Memorandum o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja Crne Gore u području zdravstva i medicinskih znanosti 11.4.2012. 11.4.2012.
Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 9.9.2011. 9.9.2011. 8/2012 26.11.2012. 10/2012
Memorandum o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Uprave za zatvorski sustav i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore u zatvorskim stvarima 29.6.2011. 29.6.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji 17.3.2011. 15/2011 24.2.2013. 2/2013
Memorandum o suglasnosti između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore 28.2.2011. 28.2.2011.
Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza 28.1.2011. 6/2011 30.6.2011. 8/2011
Protokol između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore o provedbi članaka 3.- 6. Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza 28.1.2011.
Protokol između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore o provedbi članka 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza 28.1.2011.
Memorandum o suradnji između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske i Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore 16.11.2010. 16.11.2010.
Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o izručenju 1.10.2010. 1.10.2010. 6/2011 16.5.2011. 12/2011
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta 22.2.2010. 4/2010 12.6.2012. 6/2012
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore u području znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2009. do 2012.godine 9.7.2009. 9.7.2009. 31.12.2012.
Sporazum o suradnji u području geodezije između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Uprave za nekretnine Crne Gore 6.7.2009.
Dogovor između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Uprave za nekretnine Crne Gore o suradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica 6.7.2009. 6.7.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o zračnom prometu 22.6.2009. 22.6.2009. 8/2009 12.7.2010. 6/2010
Protokol o suradnji na području lijekova i medicinskih proizvoda 5.5.2009. 5.5.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji 26.1.2009. 4/2009 24.6.2009. 7/2009
Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj 14.1.2009. 9/2009 5.5.2011. 7/2011
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 24.9.2008. 1/2009 1.5.2010. 3/2010
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 24.9.2008. 1.5.2010.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture 23.9.2008. 23.9.2008. 5/2009
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o ustupanju nekretnine bez naknade 8.7.2008. 8.7.2008. 2/2010
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Crne Gore o suradnji u području obrazovanja 18.6.2008. 18.6.2008.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa 27.5.2008. 27.5.2008. 7/2008 21.11.2008. 10/2008
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture, sporta i medija Republike Crne Gore o suradnji u području kulture 11.9.2007. 11.9.2007.
Izjava o namjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore 5.9.2007. 5.9.2007.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama 4.9.2007. 1/2008 12.4.2008. 3/2008
Protokol o osnivanju Poslovnog savjeta za gospodarsku suradnju između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva za gospodarski razvitak Republike Crne Gore 23.2.2007. 23.2.2007.
Protokol o suradnji u procesu europskih integracija između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Sekretarijata za europske integracije Republike Crne Gore 12.1.2007. 12.1.2007.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Crne Gore 12.1.2007. 12.1.2007.
Sporazum između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore o suradnji i progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida 28.7.2006. 28.7.2006.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore 7.7.2006. 7.7.2006.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 9.12.2005. 2/2006 1.1.2008. 11/2007
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Crne Gore o policijskoj suradnji 22.11.2005. 22.11.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o suradnji na području zaštite bilja 18.10.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o veterinarskoj suradnji 18.10.2005. 18.10.2005. 1.7.2013.
Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore 27.7.2005. 27.7.2005.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Ureda za sprječavanje pranja novca i Uprave za sprječavanje pranja novca Vlade Republike Crne Gore o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene podataka povezanih s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca i sprječavanjem financiranja terorizma 24.3.2005. 24.3.2005.
Memorandum o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala zaključen između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore 25.2.2005. 25.2.2005.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države 10.12.2002. 10.12.2002.
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije 18.8.1998. 9/2001 7.8.2001. 10/2001 1.10.2013.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477