Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Češka Republika

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti 10.9.2019.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2017. - 2020. 13.7.2017. 13.7.2017. 31.12.2020.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 13.5.2014. 13.5.2014.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2013., 2014. i 2015. 4.7.2013. 4.7.2013. 31.12.2015.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 2013. 16.5.2013. 16.5.2013.
Protokol s četvrte sjednice Zajedničkog odbora o gospodarskoj suradnji između Državnog ureda za trgovinsku politiku Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike 9.4.2013. 9.4.2013.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 2012. 10.5.2012. 10.5.2012.
Protokol s treće sjednice Zajedničkog odbora o gospodarskoj suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike 18.10.2011. 18.10.2011.
Protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike uz Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu 4.10.2011. 6/2012 30.7.2012. 7/2012
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 2011. 12.5.2011. 12.5.2011.
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Češke zastupanom po Predsjedništvu policije Republike Češke 19.5.2010. 19.5.2010.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 1.2.2010. 3/2010 1.7.2011. 8/2011
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike 14.5.2009.
Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 8.9.2008. 10/2008 31.8.2009. 7/2009
Protokol sa prve sjednice Zajedničkog odbora Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike 24.10.2006.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2006.-2008. 25.4.2006. 25.4.2006. 31.12.2008.
Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike 6.9.2005. 6.9.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području turizma 6.9.2005. 4/2007 27.8.2007. 7/2007
Memorandum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike 11.4.2005. 11.4.2005.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike 26.4.2002. 26.4.2002.
Administrativni sporazum o provedbi ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike 26.4.2002. 11/2002 26.4.2002.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Češke Republike 12.11.2001. 1.1.2002. 25.5.2004.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnova kliringa 6.6.2001. 6.6.2001. 06/2002 22.5.2002. 07/02
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti 6.6.2001. 10/2001 18.10.2001. 06/02
Sporazum o suradnji na području arhivske djelatnosti zaključen između Hrvatskog državnog arhiva i Arhivske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Republike Češke 7.5.2001. 7.5.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu 6.3.2001. 2/2005 7.4.2005. 5/2005
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Češke o predaji i prihvatu osoba na državnim granicama 30.11.1999. 08/2001 1.5.2004. 4/2004
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike o realizaciji Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o predaji i prihvatu osoba na državnim granicama 30.11.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta opasnih kriminalnih djelatnosti 30.11.1999. 08/2001 1.9.2002. 11/02
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 3.11.1999. 03/2000 1.4.2000. 05/00
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske i Financijsko analitičke jedinice Češke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 26.5.1999. 26.5.1999.
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike 22.1.1999. 22.1.1999. 02/2000 1.3.2000. 04/00
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike 22.1.1999. 07/99 1.7.2000. 10/00
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 22.1.1999. 08/99 28.12.1999. 06/01
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o veterinarskoj suradnji 3.12.1998. 03/99 1.4.1999. 06/99 1.5.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području zaštite bilja 3.12.1998. 03/99 22.4.1999. 05/99 1.5.2004.
Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Češke Republike o suradnji u području poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva 3.12.1998. 3.12.1998.
Protokol o suradnji na području turizma između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvitka Češke Republike 26.5.1998. 26.5.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o sukcesiji dvostranih ugovora 4.4.1997. 4.4.1997.
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike 5.3.1996. 12/96 19.11.1996. 04/97 1.5.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza 5.3.1996. 5/1996 13.6.1996.
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 5.3.1996. 06/97 15.5.1997. 7/2004
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Češke Republike 1.1.1993. 1.1.1993.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Ugovor između SFRJ i ČSSR o međusobnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora 23.5.1989. 6/90
Sporazum o naučnotehničkoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR 13.4.1989.
Konzularna konvencija između SFRJ i ČSSR 10.12.1981. 6/1984
Ugovor između SFRJ i ČSSR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine 2.11.1981. 12/1982 28.12.1999.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu zaključenog 22.10.1962. 15.5.1980. 12/1981
Sporazum između Državnog ureda za socijalno osiguranje u Pragu i SZSO u Beogradu o primjeni konvencije o socijalnom osiguranju iz 1957. 19.3.1966.
Sporazum o suradnji u oblasti zaštite bilja između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR 16.6.1965. 2/1966 22.4.1999.
Sporazum o besplatnom liječenju osoblja diplomatsko - konzularnih predstavništva u SFRJ i ČSSR 19.9.1964. 11/1965
Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Čehoslovačke Republike 20.1.1964. 13/1964
Sporazum o suradnji u oblasti zdravstvene zaštite između SFRJ i ČSSR 5.10.1963. 6/1964
Dogovor između Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze SFRJ i Uprave civilnog zrakoplovstva ministarstva saobraćaja ČSSR o izmjeni priloga uz sporazum o zračnom saobraćaju od 29.2.1956. 29.6.1963. 5/1964
Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu 22.10.1962. 11/1963 7.4.2005.
Sporazum između Vlade FNRJ i Čehoslovačke Republike o suradnji na polju veterinarstva 21.6.1957. 7/1958 1.4.1999.
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike 22.5.1957. 1/1958 1.7.2000.
Administrativni sporazum o promjeni Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike 22.5.1957.
Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike 22.5.1957. 1/1958
Sporazum o suradnji na polju kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike 29.1.1957. 1/1958 18.10.2001.
Sporazum o zračnom prometu između FNRJ i Čehoslovačke Republike 28.2.1956. 15/1956 1.3.2000.
Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike 11.2.1956. 14/56
Dopunski sporazum uz jugoslavensko-čehoslovački Ugovor o trgovini i plovidbi od 14.11.1928. 10.4.1948. UN svezak 112 24.8.2004.
Sporazum o Ugovoru o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike (1928.) dogovorena razmjenom nota 14.1.1946.
Sporazum dogovoren razmjenom nota između DFJ i Republike Čehoslovačke o naknadama za ratne štete, podjela mađarske naknade 22.11.1945.
Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Čehoslovačke zaključena u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja po predmetu nasljednih taksa (dažbina na nasljeđa) 24.2.1936. 239-lxxii/1937
Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike 14.11.1928. 268-cvs/1929. 1.5.2004.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477