Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Sporazum između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o suradnji na području razmjene podataka i mjerenja nivelmana visoke točnosti 17.9.2021. 17.9.2021.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici 29.9.2020. 6/2021 30.10.2021.
Pravila postupanja između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za provedbu Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba 30.7.2019. 30.7.2019.
Sporazum o suradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine 5.6.2019. 5.6.2019.
Memorandum o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine o suradnji u području mjeriteljstva 26.4.2018. 26.4.2018. 26.4.2023.
Protokol o suradnji na realizaciji projekta „Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca - Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača - CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica - Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a“ 31.10.2017. 31.10.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o suradnji u području mladih 7.7.2017. 7.7.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu 7.7.2017. 4/2018 9.7.2018. 6/2018
Protokol o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba 7.7.2017. 1/2018 30.5.2018. 4/2018
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području turizma 7.7.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 7.7.2017. 1/2018 4.5.2018. 3/2018
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja 27.4.2016. 4/2016 24.3.2017. 3/2017
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom 6.7.2015. 6.7.2015. 6/2015 9.2.2016. 1/2016
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o suradnji tijekom turističke sezone 30.6.2015. 30.6.2015.
Sporazum o suradnji u provedbi procesa certificiranja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine 8.9.2014. 8.9.2014.
Memorandum o suglasnosti između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 25.4.2014. 25.4.2014.
Poslovnik Zajedničkog kontaktnog centra na graničnom prijelazu Nova Sela - Bijača 9.4.2014. 9.4.2014.
Protokol o suradnji na području lijekova i medicinskih proizvoda 13.1.2014. 13.1.2014.
Memorandum o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine o suradnji u području mjeriteljstva 10.12.2013. 10.12.2013.
Protokol o načinu razmjene informacija i podataka između Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske 9.7.2013. 9.7.2013.
Zajednička izjava o tumačenju i primjeni članka 11. Sporazuma o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz Luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu 19.6.2013. 19.6.2013.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima 19.6.2013. 19.6.2013.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu 19.6.2013. 1.7.2013.
Protokol između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida 3.6.2013. 3.6.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije o osnivanju Zajedničkog kontaktnog centra na graničnom prijelazu Nova Sela - Bijača 15.3.2013. 15.3.2013.
Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 12.3.2013. 5/2013 9.11.2013. 11/2013
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izručenju 28.11.2012. 28.11.2012. 1/2014 6.3.2014. 3/2014
Sporazum između Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektora za zaštitu tajnih podataka, vezano za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 22.11.2012. 29.11.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji na području obrane 16.5.2012. 8/2012 17.12.2013. 5/2020
Memorandum o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina u području zdravstva 27.12.2011. 27.12.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661 3.11.2011. 3/2012 27.5.2012. 5/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji južnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc 3.11.2011.
Memorandum o suradnji između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine 26.7.2011. 26.7.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 11.3.2011. 11/2011 1.2.2012. 3/2012
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 11.3.2011. 1.2.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc 1.12.2010. 4/2011 26.11.2011. 16/2011
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu financiranja i izrade glavnog projekta, te vođenja upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, ishođenje lokacijskih dozvola, suglasnosti i građevinskih dozvola za projekt "Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska" 1.12.2010. 1.12.2010. 5/2013 11.9.2013. 9/2013
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala 17.9.2010. 17.9.2010. 4/2011 28.1.2012. 3/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području informacijskog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) 21.6.2010.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 10.2.2010. 10.2.2010. 3/2010 18.9.2010. 6/2010
Memorandum o suradnji između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bosne i Hercegovine 31.3.2009. 31.3.2009.
Zajednička izjava o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save na autocesti na koridoru Vc kod Svilaja 22.9.2008.
Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 23.7.2008. 23.7.2008.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o osnivanju zajedničkih skupina za suzbijanje kriminaliteta 6.6.2008. 6.6.2008. 26.1.2009.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne stranke u cilju postupanja na vlastitom državnom području 6.6.2008. 6.6.2008. 26.1.2009.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o provođenju mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu 6.6.2008. 6.6.2008. 26.1.2009.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o upućivanju službenika za vezu 6.6.2008. 6.6.2008. 26.1.2009.
Protokol o suradnji između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske 15.5.2007.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu 29.3.2007. 9/2007 28.2.2012. 3/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice 29.3.2007. 10/2007 16.12.2007. 1/2008
Standardni operativni postupak između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora 22.2.2006. 22.2.2006.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihove obitelji 23.12.2005. NN/MU 2/2006 1.7.2006. 6/2006
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Ureda za sprječavanje pranja novca i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu, Financijsko obavještajnog odjela o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene podataka povezanih s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca sprječavanjem financiranja terorizma 11.3.2005. 11.3.2005.
Zapisnik s četvrte sjednice Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, održane u Zagrebu, 22. veljače 2005. godine 22.2.2005.
Protokol o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva/Tužilaštva Bosne i Hercegovine 21.1.2005. 21.1.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj suradnji 21.7.2004. 21.7.2004. 1.7.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna - Neum - Mljetski kanal 21.7.2004. 21.7.2004. 8/2007 4.9.2007. 9/2007
Zapisnik s treće sjednice Zajedničkog odbora za provođenje Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, održane u Sarajevu, 5. srpnja 2004. godine 5.7.2004.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 7.6.2004. 2/2005 22.6.2005. 11/2005
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 7.6.2004. 7.6.2004. 3/2010 8.7.2010. 6/2010
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju 20.2.2004. 20.2.2004. 9/2009 6.11.2009. 13/2009
Protokol o suradnji u procesu europskih integracija između Ministarstva za europske integracije Vlade Republike Hrvatske i Direkcije za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 5.12.2003. 5.12.2003.
Aneks V Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Maljevac-Velika Kladuša 5.12.2003. 5.12.2003.
Aneks VI Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo-Izačić 5.12.2003. 5.12.2003.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza 5.12.2003. 5.12.2003. 2/2004 8.1.2006. 3/2006 18.8.2013.
Protokol o određivanju tromeđnih točaka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore 2.10.2003. 2.10.2003.
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 17.9.2003. 17.9.2003. 5/2005 20.1.2006. 3/2006
Memorandum o suradnji na rijeci Neretvi između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kneževine Monako i Koordinacijske jedinice MedWet-a 6.6.2003.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji 5.3.2003. 3/2005 20.4.2006. 4/2006 1.7.2013.
Aneks II Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Metković-Doljani 5.3.2003. 5.3.2003.
Aneks III Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Klek-Neum I 5.3.2003. 5.3.2003.
Aneks IV Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Zaton Doli-Neum II 5.3.2003. 5.3.2003. 1.7.2004.
Zajednička izjava u svezi s provedbom Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske Mladena Ivanića i Tonina Picule, prigodom potpisivanja Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske 5.3.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji 18.12.2002. 10/2003 7.1.2011. 1/2011
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kulturnoj, prosvjetnoj i sportskoj suradnji 18.12.2002. 10/2003 7.1.2011. 1/2011
Aneks Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Hrvatska Kostajnica-Bosanska/Srpska Kostajnica 26.8.2002. 26.8.2002.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 23.7.2002. 13/2002 3.1.2005. 2/2005
Zajednička izjava Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika Savezne Republike Jugoslavije 15.7.2002.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima 17.6.2002. 17.6.2002. 05/2003 8.2.2006. 04/2008
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga, te protiv organiziranog kriminala 17.6.2002. 17.6.2002. 05/2003 17.9.2010.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima 17.6.2002. 17.6.2002. 7/2004 10.2.2011. 1/2011
Protokol o pomoći stambenom zbrinjavanju stradalnika Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini između Ministarstva branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara BiH 22.12.2001. 22.12.2001.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 11.12.2001. 6/2011 1.7.2011. 8/2011
Aneks Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 11.12.2001. 11.12.2001. 15/2002 29.1.2003. 6/2003 19.6.2013.
Protokol o kategorizaciji graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 11.12.2001. 11.12.2001. 19.6.2013.
Protokol između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o slobodnom i nesmetanom prolazu prometa u tranzitu kroz neumski koridor 11.12.2001. 11.12.2001.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa 1.6.2001. 1.6.2001. 02/2002 18.2.2002. 13/2011
Ugovor o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 6.4.2001. 6.4.2001. 15/2002 29.1.2003. 06/2003 19.6.2013.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela 26.1.2001. 26.1.2001. 04/2001 8.11.2001. 3/2008
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 19.12.2000. 1.1.2001. 09/2001 1.2.2005. 2/2005 22.11.2007.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 4.10.2000. 03/2001 1.11.2001. 14/2001
Administrativni sporazum o provedbi ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 4.10.2000. 02/2002 1.11.2001.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom 27.7.2000. 27.7.2000. 6/2001 10.2.2011. 1/2011 1.2.2012.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 27.7.2000. 27.7.2000.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji u međunarodnoj pomoći u carinskim pitanjima 27.7.2000. 04/2001 1.7.2002. 1/2008
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa 24.3.2000. 08/2000 1.2.2001. 02/01
Ugovor o državnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 30.7.1999. 30.7.1999.
Aneks za provedbu suradnje u području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe uz Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federaciju Bosne i Hercegovine 15.6.1999.
Aneks o turističkoj suradnji uz Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine 15.6.1999.
Memorandum o suradnji između Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske i Komisije za imovinskopravne zahtjeve prognanika i izbjeglica te o uvjetima za prikupljanje imovinskopravnih zahtjeva u BiH podnesenih u RH 21.12.1998. 21.12.1998.
Sporazum o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu 22.11.1998. 22.11.1998.
Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine 22.11.1998. 22.11.1998. 4/1999
Protokol o uspostavljanju plovidbe na unutarnjim plovnim putovima rijeke Save i njenih pritoka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 16.10.1998. 15.11.1998. 6.11.2009.
Sporazum o uspostavljanju Međudržavnog vijeća za suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 30.3.1998. 09/98 25.9.1998. 13/98
Privremeni sporazum o uspostavi zračnog prometa u gornjem zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za Beograd i Zagreb 5.3.1997.
Memorandum o suglasnosti između Vlade SAD, Vlade BiH i Vlade RH o gospodarskom oporavku i razvitku infrastrukture u BiH i Hrvatskoj 11.7.1996.
Protokol o privremenoj primjeni Ugovora o ukidanju viza 11.7.1996. 22.7.1996. 5.12.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa 11.7.1996. 12/96 31.1.1997.
Memorandum o suglasnosti između Vlade SAD, Vlade BiH i Vlade RH o pomoći Agencije za trgovinu i razvitak SAD na razvitku kargo postrojenja za luku Ploče i Sarajevo 11.7.1996.
Ugovor o provedbi Sporazuma kojim se osigurava Federaciji Bosne i Hercegovine pristup Jadranu kroz teritorij Republike Hrvatske 11.5.1996. 11.5.1996. 22.11.1998.
Ugovor o provedbi Sporazuma između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine kojim se osigurava prolaz Hrvatskoj kroz teritorij Federacije 11.5.1996. 11.5.1996. 22.11.1998.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o željezničkom prometu 14.3.1996. 14.3.1996. 04/96 13.9.1996. 3/2008
Ugovor o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 14.3.1996. 14.3.1996. 6.4.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu 14.3.1996. 04/96 9.10.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zašiti ulaganja (područje primjene - Federacija BiH) 26.2.1996. 08/97 4.8.1997. 07/01
Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 26.2.1996. 05/96 1.6.1996. 12/98
Protokol o privremenoj primjeni Ugovora o ukidanju viza 26.2.1996. 4.3.1996. 22.7.1996.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima (područje primjene - Federacija BiH) 26.2.1996. 26.2.1996. 12/96 20.12.1996. 3/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 26.2.1996. 26.2.1996. 3/2010 8.7.2010. 6/2010
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o podrijetlu roba (područje primjene - Federacije BiH) 26.2.1996.
Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (potpisnice RH, BiH i SRJ) Aneksi: Aneks 1-A: Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rješenja Aneks 1-B: Sporazum o regionalnoj stabilizaciji (potpisnica RH) Aneks 2: Sporazum o liniji razgraničenja između entiteta i o pitanjima s time u svezi Aneks 3: Sporazum o izborima Aneks 4: Ustav Aneks 5: Sporazum o arbitraži Aneks 6: Sporazum o ljudskim pravima Aneks 7: Sporazum o izbjeglicama i prognanicima Aneks 8: Sporazum o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Aneks 9: Sporazum o javnim poduzećima BiH Aneks 10: Sporazum o civilnoj implementaciji (potpisnica RH) Aneks 11: Sporazum o međunarodnim policijskim snagama 14.12.1995. 14.12.1995.
Sporazum o uspostavi Zajedničkog vijeća za suradnju između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, s Protokolom 14.12.1995. 14.12.1995.
Protokol o provedbi Sporazuma o misiji dobre volje i združenih policijskih snaga za akciju “Povratak” 24.11.1995. 24.11.1995.
Sporazum o parafiranju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.11.1995. 21.11.1995.
Sporazum o povratku izbjeglica u područje Velike Kladuše i Cazina 15.11.1995. 15.11.1995.
Sporazum o oživotvorenju Federacije Bosne i Hercegovine s Aneksom na Sporazum (Dogovorena načela za Prijelazni statut Grada Mostara) 10.11.1995. 10.11.1995.
Sporazum o uspostavi misije dobre volje i zajedničkim policijskim snagama za akciju "Povratak", zajedno s Trilateralnom njujorškom deklaracijom Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske 23.10.1995. 23.10.1995.
Memorandum s trojnog sastanka poslanstava Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran 3.10.1995.
Deklaracija o oživotvorenu Sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice (Splitska Deklaracija) 22.7.1995. 22.7.1995.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine o gospodarskoj suradnji 24.3.1995. 24.3.1995. 05/96
Ugovor o carinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine 24.3.1995.
Sporazum o povratku izbjeglica između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 24.3.1995.
Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine 24.3.1995. 5.12.2003.
Protokol o uvjetima ulaska odnosno tranzita državljana Republike Bosne i Hercegovine kroz Republiku Hrvatsku 24.3.1995.
Protokol o provedbi Sporazuma o povratku izbjeglica između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 24.3.1995.
Protokol o uvjetima ulaska odnosno tranzita državljana Republike Bosne i Hercegovine kroz Republiku Hrvatsku (uz Ugovor o ukidanju viza od 24.3.1995.) 24.3.1995. 8.4.1995. 4.3.1996.
Okvirni sporazum o konfederalnim vezama između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine (Washingtonski sporazumi) Izjava o potvrđivanju autentičnosti tekstova:
1. Preliminarnog sporazuma o osnivanju konfederacije između Federacije BiH u prilogu kojeg se nalaze i dva sporazuma:
2. Sporazum kojim se omogućava Federaciji BiH pristup Jadranu preko teritorija RH,
3. Sporazum između Federacije BiH i RH kojim se omogućava tranzit kroz Federaciju
Izjava kojom se potvrđuje i podržava tekst:
4. Prijedloga Ustava Federacije BiH
5. Prijedlog preliminarnog sporazuma o budućoj vojnoj i gospodarskoj suradnji
18.3.1994.
Sporazum o prolasku humanitarnih konvoja (za Bosnu i Hercegovinu) 10.7.1993.
Zajednička izjava predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine 27.3.1993. 27.3.1993.
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o uspostavljanju predstavništva Republike BiH za humanitarnu pomoću u RH 25.2.1993.
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o uspostavi logističkih centara u Republici Hrvatskoj za prijem i distribuciju humanitarne pomoći upućene Republici Bosni i Hercegovini 25.2.1993. 25.2.1993. 25.2.1994.
Dodatak Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine 23.9.1992. 23.9.1992.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o gospodarskoj suradnji 22.7.1992.
Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine 21.7.1992. 21.7.1992.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine o uspostavi diplomatskih odnosa 21.7.1992.
Sporazum o međusobnoj pomoći u hitnim konzularnim uslugama 9.7.1992. 9.7.1992.
Zajednička izjava predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine 15.6.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477