Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program suradnje za razdoblje 2014. - 2015. između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije temeljem Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije 18.4.2013. 1.1.2014.
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Frankofonske zajednice, Regije Valonije i Povjerenstva Frankofonske zajednice Regije Bruxelles-Glavni grad 21.12.2010. 5/2011 9.11.2012. 10/2012
Program suradnje za razdoblje 2009.-2010. između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije u provedbi Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije 23.10.2008.
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije 13.11.2006. 11/2007 1.2.2008. 1/2008
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji diplomatskog i konzularnog osoblja 30.5.2005. 5/2007 1.6.2009. 4/2009
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji 19.10.2004. 5/2005 1.12.2013. 12/2013
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu 2.7.2002. 6/2005
Sporazum kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti 19.4.2002. NN/MU 13/2002 1.8.2005.
Administrativni sporazum o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije 19.4.2002. 13/2002 1.8.2005.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije 31.10.2001. 9/2002 1.8.2005. 6/2005
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 31.10.2001. 06/2003 1.4.2004. 3/2004
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-Luxemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja 31.10.2001. 5/2002 28.12.2003. 18/2003
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza 11.6.1999. 09/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit 11.6.1999. 12/99 1.2.2005. 3/2005
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske i Jedinice za obradu financijsko obavještajnih podataka Belgije CTIF/CFI o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 25.1.1999. 25.1.1999.
Sukcesija ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije 11.3.1997. 11/97 11.3.1997.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o zračnom prometu 12.3.1996. 07/96 24.3.2003. 10/03
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o uspostavi diplomatskih odnosa 10.3.1992. 10.3.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine 21.11.1980. 11/81
Konvencija o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju između SFRJ i Kraljevine Belgije 12.12.1973. 45/76
Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobođenju od legalizacije 24.9.1971. 55/72
Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgija 24.9.1971. 7/74
Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima SFRJ i Kraljevine Belgija 4.6.1971. 9/73
Sporazum o zapošljavanju i boravku jugoslavenskih radnika u Belgiji 2.7.1970. 22/71
Konzularna konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije 30.12.1969. 49/74
Sporazum o ukidanju viza zaključen između SFRJ i zemalja Beneluksa 17.6.1969. 35/70
Konvencija o reviziji konvencije o socijalnom osiguranju potpisanog u Beogradu 1. studenoga 1954. godine 11.3.1968. 34/70
Sporazum o ekonomskoj, industrijskoj i tehničkoj suradnji između SFRJ i Belgijsko-Luksemburške ekonomske unije 17.5.1967. 9/67
Sporazum između Jugoslavije i Belgije o cestovnom prijevozu putnika i robe koji se obavlja komercijalnim vozilima 1.7.1963. 4/64
Veterinarska konvencija između Vlade Belgije i Vlade Jugoslavije 31.10.1961. 6/62
Sporazum o primjeni pomorske klauzule sa zemljama Beneluksa 30.1.1960. 2/61
Sporazum o kulturnoj suradnji FNRJ i Kraljevine Belgije 5.2.1957. 12/57
Konvencija o socijalnom osiguranju 1.11.1954. 7/56 1.8.2005.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477