Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Australije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta Macquarie i Votraint No 213 Pty Ltd, ovlašten za zastupanje Zaklade Hrvatskih studija o nastavku suradnje u poučavanju Hrvatskih studija, u okviru Odsjeka za međunarodne studije: jezici i kulture Fakulteta za humanističke znanosti Sveučilišta Macquarie 19.9.2019. 19.9.2019.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Australije o zračnom prometu 4.9.2013.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Australije o zapošljavanju uzdržavanih članova obitelji diplomatskog i konzularnog osoblja 10.7.2007. 10.7.2007.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca, Republika Hrvatska i Centra za izvješća o financijskim transakcijama i analizu Australije (AUSTRAC), Australija o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka 29.10.2003. 29.10.2003.
Ugovor između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju 13.5.2003. 2/2004 1.7.2004. 5/2004
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju 13.5.2003. 7/2004 1.7.2004.
Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Australije 3.9.1996. 01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Australije 13.2.1992. 13.2.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/1997)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade Australije 14.9.1976. 2/1978
Trgovinski sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije 21.7.1970. 30/1971
Sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o boravku i zapošljavanju jugoslavenskih državljana u Australiji, s Aranžmanom između Vlade SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o načinu izbora i uvjeta putovanja jugoslavenskih državljana u Australiju uz financijsku pomoć australske vlade 12.2.1970. tekst nije objavljen
Sporazum između Jugoslavije i Australije o uzajamnom ukidanju taksa na vize 13.6.1969. 22/1970 22.3.1999.
Sporazum o razmjeni službenih publikacija 19.11.1953. 5/1955
Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima 27.2.1936. 116-xxxv/1937
Ugovor o uzajamnom izručenju krivaca 6.12.1900. 35/1901

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477