Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Albanije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Izjava o strateškom partnerstvu između Republike Hrvatske i Republike Albanije 4.12.2018. 4.12.2018.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije o jačanju suradnje u području granične sigurnosti 4.12.2018. 3.1.2019.
Protokol 5. sjednice Zajedničke hrvatsko-albanske komisije za gospodarsku suradnju 15.5.2018. 15.5.2018.
Program suradnje u području kulture između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Albanije za razdoblje 2016. - 2019. 17.6.2016. 17.6.2016. 31.12.2019.
Plan suradnje između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Albanije u području zdravstva i medicine za godine 2015. do 2018. 3.11.2015. 3.11.2015. 31.12.2018.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije, Ravnateljstva državne policije tijekom turističke sezone 1.7.2015. 1.7.2015.
Protokol 4. sjednice Zajedničke međuvladine hrvatsko-albanske komisije za gospodarsku suradnju 5.5.2015. 5.5.2015.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu 21.3.2014. 6/2014 17.11.2014. 8/2014
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji 20.1.2014. 5/2018 16.9.2018.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima 30.7.2013. 30.7.2013. 1/2014 30.3.2014. 6/2014
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o namiri duga Republike Albanije prema Republici Hrvatskoj 10.4.2012. 6/2012 2.8.2012. 7/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola 23.1.2012. 23.1.2012. 6/2015 22.12.2015. 8/2015
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća 7.10.2011. 7/2012
Protokol treće sjednice Zajedničke hrvatsko-albanske komisije za gospodarsku suradnju 6.12.2010.
Plan suradnje između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Albanije u području zdravstva i medicine od 2010. do 2013. godine 3.12.2010. 3.12.2010. 31.12.2013.
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Albanije 29.3.2010. 29.3.2010.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva turizma, kulture, mladeži i športa Republike Albanije za godine 2010.,2011.,2012. 27.2.2010. 27.2.2010.
Memorandum o razumijevanju o suradnji na području zaštite od prirodnih i tehnoloških katastrofa između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Glavne uprave za žurne situacije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije 23.2.2010.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 10.2.2009. 15.6.2005.
Dodatni protokol između Vlade Repubilke Hrvastke i Vijeća ministara Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o poticanju i zaštiti ulaganja 10.2.2009. 4/2009 8.4.2010. 3/2010
Ugovor između Vlade Repubilke Hrvastke i Vijeća ministara Republike Albanije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji koji su dio kućanstva člana diplomatske misije ili konzularnog ureda 10.2.2009. 5/2009 1.9.2009. 7/2009
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o izmjenama i dopunama Sporazuma o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije 10.2.2009. 4/2009 1.7.2013. 5/2013
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 19.12.2008. 5/2009 16.7.2009. 8/2009
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Javnog tužiteljstva Republike Albanije o suzbijanju transnacionalnog kriminala i pranja novca stečenog od kriminala 11.6.2007. 11.6.2007.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, prehrane i zaštite potrošača Republike Albanije o suradnji u području poljoprivrede 29.1.2007. 29.1.2007.
Zapisnik sa prve sjednice Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije 6.10.2006.
Protokol Druge sjednice Mješovite hrvatsko albanske komisije za gospodarsku suradnju 15.3.2006.
Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o pomorskom prijevozu 27.2.2006. 1/2007 22.1.2007. 2/2007
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva turizma, kulture, mladeži i športa Republike Albanije za 2006., 2007. i 2008. godinu 9.2.2006. 9.2.2006.
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Albanske Diplomatske akademije 21.3.2005.
Memorandum o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Republike Albanije 17.6.2004. 4/2006 29.8.2006. 3/2018
Memorandum o suglasnosti između Uprave za koordinaciju borbe protiv pranja novca Ministarstva financija (Republika Albanija) i Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija (Republika Hrvatska) o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca 7.6.2004. 7.6.2004.
Protokol o suradnji u procesu europskih integracija između Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva za europske integracije Republike Albanije 31.5.2004. 31.5.2004.
Sporazum između Ministarstva obrane Republike Albanije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske o suradnji na području obrane 19.11.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine 27.10.2003. 8/2007 6.9.2007. 9/2007
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima 27.10.2003. 3/2004 1.6.2004. 6/2004
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 28.1.2003. 3/2005 15.6.2005. 6/2005
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije 27.9.2002. 05/2003 1.6.2003. 10/03 22.8.2007.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Albanije 18.8.1999. 18.8.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zaštite bilja 18.8.1999. 01/2000
Protokol o tehničkoj, znanstvenoj i gospodarskoj suradnji u području poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede i prehrane Republike Albanije 18.8.1999. 18.8.1999. 29.1.2007.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o veterinarskoj suradnji 23.4.1998. 01/2000 1.2.2000. 03/00 23.11.2013.
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Albanije 1.10.1996. 14/98 11.6.1999. 10/00
Program suradnje Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture, mladeži i žena Republike Albanije za 1997, 1998. i 1999. godinu 1.10.1996.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o zračnom prometu 2.8.1995. 12/95 23.6.2005. 8/2005
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Albanije 11.4.1995. 11.4.1995. 11.4.1997.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu 2.12.1994. 13/95 5.6.1997. 11/99
Protokol o suradnji u području visokog školstva između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Republike Albanije za školske godine 1994.-1997. 2.12.1994.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o pomorskom prijevozu 2.12.1994. 1/2007 22.1.2007. 2/2007
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međunarodnom cestovnom prijevozu 2.12.1994. 5.12.1994. 03/95 5.7.1997. 11/99
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Albanije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica 1.3.1994. NN/MU 01/95 23.8.1995. NN/MU 01/97
Ugovor o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije 1.2.1994. 07/95 15.9.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o turističkoj suradnji 1.2.1994. NN/MU 07/96 16.2.2006. NN/MU 2/2006
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala 14.12.1993. 14.12.1993. 06/94 16.9.2018.
Memorandum o uspostavljanju pomorskog prometa između Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske i Ministarstva prometa i veza Republike Albanije 3.9.1993.
Memorandum o uspostavljanju zračnog prometa između Republike Hrvatske i Republike Albanije 10.5.1993.
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije 10.5.1993. 10/94 22.2.2001. NN/MU 4/2001
Sporazum o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije 10.5.1993. 02/94 16.3.1994. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o poticanju i zaštiti ulaganja 10.5.1993. 02/94 16.4.1994. 01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Albanije 25.8.1992. 25.8.1992.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih akata koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.
Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za međunarodnopravne poslove
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477