Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi u RH

DRŽAVA KUVAJT
Uspostava diplomatskih odnosa: 8.10.1994.

Prag

Veleposlanstvo Države Kuvajt u Republici Hrvatskoj

Na Zátorce 26
160 00 Prague
ČEŠKA REPUBLIKA

+420 220-570-781, 220-570-782, 220-570-783
+420 220-570-787

Članovi misije:
g. ABDULLAH ANARA ALHAJERI, drugi tajnik, privremeni otpravnik poslova
g. ABDULLAH ALABDULGHANI, ataše
g. FAISAL AAH ALFOUZAN, ataše