Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Miroslav Papa

Datum rođenja: 14. ožujka 1970.

Mjesto i država rođenja: Zagreb, Hrvatska

Državljanstvo: Hrvatsko

Bračno i obiteljsko stanje:Oženjen, jedno dijete

Radno i profesionalno iskustvo:

 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (2011.-)
  -stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik (listopad 2013.-)
  -načelnik Sektora za UN, globalna pitanja i međunarodne organizacije, ministar savjetnik (kolovoz 2012.-rujan 2013.)
  -načelnik Odjela za međunarodne organizacije i ljudska prava, savjetnik, ministar savjetnik (srpanj 2011-srpanj 2012.)
  -Odjel za međunarodne organizacije i ljudska prava, Uprava za multilateralne poslove, savjetnik
 • Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju (2008.-2010.) – upućen na rad u međunarodnu organizaciju
  -voditeljureda (Chief of Staff)
 • Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (rujan 1994. –2007.)
  -Misija RH pri EU – Politički odjel, prvi tajnik (listopad 2004.- prosinac 2007.)
  -voditelj Odsjeka za potporu državnom tajniku za politička pitanja, Kabinet ministra, prvi tajnik (siječanj-listopad 2004.)
  -voditelj Odsjeka za potporu zamjeniku ministra, Kabinet ministra, prvi tajnik (rujan 2003.-siječanj 2004.)
  -Odjel za UN i ljudska prava, Uprava zapolitičku multilateralu, prvi tajnik (siječanj-rujan 2003.)
 • -Stalno predstavništvo RH pri Vijeću Europe, prvi tajnik (1999.- siječanj 2003.)
  -Ured Nacionalnog koordinatora za Srednjoeuropsku inicijativu (SEI), drugi tajnik (1998.)
  -Odjel za ljudska prava, stručni suradnik, mlađi pristav I vrste zvanja, treći tajnik, drugi tajnik (rujan 1994.-1997.)

 

Obrazovanje:

 • Magistar međunarodnog prava (M.I.L.), Pravni fakultet, Sveučilište u Lundu (1997.) – nagrada za najboljeg studenta u generaciji 1995/96
 • Diplomirani pravnik (dipl.iur.), Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (1994.) – nagrada za najboljeg diplomiranog studenta u generaciji 1993/94
 • Profesionalno usavršavanje:Savjetnički ispit, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (2006.)
 • Jednogodišnji diplomatski tečaj, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova (1998.)
 • Studijski program UN za izvještavanje o provedbimeđunarodnih ugovora na području ljudskih prava (listopad 1996.)
 • Studijski posjet Vijeću Europe (svibanj 1995.)

 

Publikacije:

 • „Porezne stope kod poreza na dodanu vrijednost“, Računovodstvo i financije, Zagreb, 1995.
 • „Minority rights in Central Europe – A Special Case?“ objavljeno u zborniku radova „Protection of Minority Rights in Central and Eastern Europe“, Hungarian Institute for International Relations, Budapest, 1997
 • „A Comparison between the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the CEI Instrument for the Protection of Minority Rights“, Istituto di Soziologia Internazionale, Gorizia, 1999

 

Strani jezici:engleski, francuski, njemački