Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

mr. Jakša Muljaèiæ

mr.sc. Jakša Muljačić
veleposlanik

Datum i mjesto rođenja:

 • 13. prosinca 1956. u Splitu

Bračno stanje:

 • oženjen, jedno dijete

Strani jezici:

 • engleski,
 • talijanski;
 • francuski

Obrazovanje:

 • ožujak-kolovoz 1992. - Diplomatska škola, Osimo, Italija;
 • 1987. - magisterij iz Međunarodnog, javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (rad: "Međunarodnopravno pitanje ribolova u Jadranu");
 • 1982. - položio pravosudni ispit;
 • 1980. - diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radno i profesionalno iskustvo:

 • 1. listopad 2012. - veleposlanik Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici;
 • 20. srpnja 2007.-31. kolovoza 2012. - veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskog konfederaciji i Kneževini Lihtenštajn;
 • 1. kolovoza 2003. - veleposlanik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija;
 • 5. siječnja 2004.-1. rujna 2006. - pomoćnik ministra u Ministarstvu pravosuđa;
 • 1. rujna 2003.-5. siječnja 2004. - predstojnik Vladinog ureda za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudovima;
 • od svibnja 2000. - koagent Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju primjene Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Hrvatska protiv Jugoslavije);
 • studeni 1998.-31. srpnja 2003. - stalni predstavnik Republike Hrvatske pri OPCW-u;
 • 15. svibnja 1997.-31. srpnja 2003. - izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj;
 • prosinac 2001.-31 srpnja 2003. - doajen Diplomatskog zbora u Hagu;
 • Ministarstvo vanjskih poslova u Zagrebu: pomoćnik ministra i veleposlanik, travanj/svibanj 1995.-svibanj 1997.; načelnik Odjela za međunarodno pravo, listopad 1994.-travanj 1995.; voditelj odsjeka unutar Odjela za međunarodno pravo, ožujak 1994.-listopad 1994.; viši savjetnik u Odjelu za međunarodno pravo, veljača 1992.-ožujak 1994.;
 • 1994.-1997. - član Komisije RH za politička pitanja između RH i Talijanske republike;
 • 1996.-1997. - nacionalni koordinator RH za SEI;
 • 1996.-1997. - član Komisije RH za granicu s FRJ;
 • 1996.-1997. - član Komisije RH za imovinskopravne odnose s FRJ;
 • 1996.-1997. - član Vladinog odbora RH za koordinaciju aktivnosti vezanih za zaštitu hrvatskih interesa u sukcesiji bivše SFRJ;
 • 1996. - član delegacije RH za sklapanje Ugovora o zaštiti manjina s Republikom Mađarskom;
 • Predsjednik Zajedničkog odbora RH i Mađarske za provedbu Ugovora o zaštiti manjina;
 • 1996. - član delegacije RH za sklapanje Ugovora o normalizaciji odnosa između RH i FRJ;
 • 1995.-1996. - predstavnik RH pri Šestom odboru Opće skupštine UN-a u New Yorku;
 • 1995. - voditelj delegacije RH za sklapanje Ugovora o sukcesiji bilateralnih ugovora s Republikom Poljskom;
 • 1993.-1994. - predstavnik RH u Pripremnom odboru OPCW-a u Haagu;
 • 1993.-1994. - predstavnik RH u Prvom odboru Opće skupštine UN-a u New Yorku;
 • kao predstavnik RH sudjelovao u radu brojnih sjednica i konferencija iz područja razoružanja, međunarodnog prava mora, zaštite okoliša, općih pitanja međunarodne javnosti i privatnog prava (Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i uporabe kemijskog oružja, te njegovom uništenju iz 1993.; Sporazum o neširenju, skladištenju i uporabi bakteriološkog (biokemijskog) oružja, te njegovom uništenju; Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj; UN-ova Konvencija o pravu mora, Barcelonska konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja; Odbor Vijeća Europe za pravnu suradnju; Haška konvencija o zaštititi kulturnog vlasništva s dodatnim protokolima, itd.);
 • svibanj 1983.-siječanj 1992. - pravni savjetnik u Croatia osiguranju;
 • rujan 1980.-travanj 1983. - sudski vježbenik na okružnim i općinskim sudovima u Zagrebu.

Ostalo:

 • od srpnja 1999. - član Stalnoga arbitražnoga suda u Haagu;
 • od listopada 1980. - član Hrvatskog društva za međunarodno pravo;
 • odličja
  • odličja RH: Red hrvatskog pletera, Spomenica domovinske zahvalnosti;
  • strana: Red viteza Oranje-Nassau (Kraljevina Nizozemska).