Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

mr. Spomenka Cek

Gordan Markotić
šef misije, veleposlanik, stalni predstavnik

Datum i mjesto rođenja: 3. kolovoz 1958. godine u Beogradu

Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece

Strani jezici: engleski, francuski i talijanski

 

Obrazovanje i stručni ispiti:
1999. položen ispit za diplomatskog savjetnika na Diplomatskoj akademiji MVP RH;

1994. položen pravosudni ispit;
1984. položen carinski državni ispit,

1981. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 

Diplomatsko i drugo obrazovanje:
2007. tečaj UN Instituta za izobrazbu i istraživanje (UNITAR) o odnosima u medijima (za glasnogovornike)
2000. seminar Svjetske trgovinske organizacije (WTO) : Trgovačka politika

1996. tečaj Svjetske trgovinske organizacije (WTO) : Rješavanje sporova
 

Radno iskustvo:

2013 - veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji;

2012.  pomoćnik ministra pravosuđa za EU, međunarodnu suradnju i suradnju s međunarodnim sudovima;

2010. voditelj Ureda za suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima;

2009.  ravnatelj Uprave za međunarodnu suradnju, međunarodnu pravnu pomoć i suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske;

2007.  pomoćnik ministrice pravosuđa u Upravi za suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima;

2007. veleposlanik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija;

2003 – 2007.  izvanredni i opunomoćeni veleposlanik, stalni predstavnik RH pri UN Uredu u Ženevi i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ;

2002 – 2003.  nacionalni koordinator Pakta o stabilnosti i koordinator za SECI;

2001 – 2003. načelnik Odjela za međunarodne organizacije i integracije u MVP;

1996 – 2000.  ministar savjetnik u Stalnoj misiji RH u Ženevi;

1995 - 1996. donačelnik u Odjelu za konzularne poslove MVP-a;

1994 – 1995. pomoćnik ravnatelja Carinske uprave RH za međunarodne odnose;
1992  - 1994.  načelnik Odjela za kontrolu, međunarodnu suradnju i carinsku tarifu Carinske uprave RH;
1983 – 1992.  šef Odjela za carinske prekršaje, šef Odjela za kadrovske i opće poslove, viši stručni suradnik za carinske prekršaje u Carinarnici Zagreb.

 

Ostale funkcije i aktivnosti - sudjelovao na mnogobrojnim konferencijama i sastancima:
 

Predstavnik u Hrvatsko-slovenskom povjerenstvu za imovinska pitanja (2012-2013)

posebni izaslanik predsjednika RH i panelist na Konferenciji o ljudskim pravima, Banja Luka (2011)

suzastupnik Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom u Den Haagu (2010-2013)
član Povjerenstva Vlade RH za zatočene i nestale (2009-2013)
član Osnivačkog vijeća Centra za demokratsku kontrolu naoružanja (DCAF) u Ženevi (2003 -2007)
koordinator pregovaračke skupine novoprimljenih država u okviru WTO-a (2004 - 2007)
predsjedatelj panela « Žene u gospodarstvu» – 62. sjednica Europske gospodarske komisije u Ženevi
potpredsjednik 62. zasjedanja UN Europske gospodarske komisije u Ženevi
«prijatelj predsjedavajućeg» za izradu mehanizma za nadzor provedbe odredaba konvencije (Treća pregledna konferencija Konvencije o konvencionalnom naoružanju – CCW, Ženeva)

predsjedatelj Odbora za vjerodajnice – Treća pregledna konferencija CCW (Ženeva, 7.-17. studeni 2006)
koordinator Istočnoeuropske skupine na 2. zasjedanju Vijeća za ljudska prava u Ženevi (2006)
potpredsjednik Diplomatske konferencije o usvajanju III dodatnog protokola na ženevske konvencije (2005)
predsjedatelj CEFTA neformalne skupine u okviru WTO-a (2005)
predsjednik godišnjih sjednica ugovornih stranaka Konvencije o konvencionalnom naoružanju (2004 i 2005)
predsjedatelj 7.-12. sastanka (dvogodišnje razdoblje) Skupine vladinih eksperata za Konvenciju o konvencionalnom naoružanju (2004 i 2005)
potpredsjednik 60. zasjedanja UN Komisije za ljudska prava u Ženevi (2004)
glavni govornik na Međunarodnom seminaru: Proširenje EU na jugoistočnu Europu u Cavtatu (2001), SEI (Srednjoeuropska inicijativa) Međunarodnoj konferenciji o gospodarskoj diplomaciji u Dubrovniku (2001); Gospodarskom forumu SEI-a u Trstu (2001); WTO seminaru o postupcima prijama u WTO u Ženevi (2004)
predavač na Radionicama Vijeća Europe i UNESCO-a o kulturnoj različitosti i industrijama kulture u Zagrebu (2000) i Moskvi (2001)
izvjestitelj s 54. zasjedanja UN Europske gospodarske komisije u Ženevi (2000)
panelist na Kopenhaškom okruglom stolu o UN-ovim sankcijama (1996) i  61. godišnjem zasjedanju UN/ECE u Ženevi (2006)

koordinator regionalne skupine srednje Europe i Baltika u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi (1998 i 2006)
član pregovaračke skupine za primitak RH u WTO (1994-2000)

predstavnik RH u misijama EU i OESS-a za provedbu sankcijskih mjera (1994-1996).