Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

Vladimir Drobnjak
 

Datum i mjesto rođenja:

 • 05. ožujka 1956. u Zagrebu

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  Klasična gimnazija, Zagreb

Radno iskustvo:

 • 2015 Član savjetodavnog odbora Glavnog tajnika UN-a za pitanja razoružanja
 • 2013. (kolovoz) – Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku
 • 2015. – supredsjedatelj Ad-hoc Radne skupine za revitalizaciju rada Opće skupštine UN-a
 • 2014. - predsjedavajući UN Komisije za razoružanje
 • 2014. – potpredsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća (ECOSOC)
 • 2014. – potpredsjednik UN-ove Komisije za izgradnju mira
 • kolovoz 2013. - siječanj 2014.  – Predsjedavajući UN Komisije za izgradnju mira
 • 2012. (veljača) – 2013 (lipanj) – Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu, veleposlanik; od 1. – 31. srpnja 2013. Stalni predstavnik RH pri EU
 • 2005. (siječanj) – 2012 (veljača) – Glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 • 2003. (srpanj) – 2005. (veljača) – Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku
 • 2002. (veljača) – 2003. (prosinac) – Predsjedatelj Trećeg radnog stola Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu (obrambena i sigurnosna pitanja)
 • 2000. (prosinac) – 2003. (lipanj) – Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama u Bruxellesu
 • 2000 – 2001. – Član pregovaračkog tima Republike Hrvatske za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom
  1999 – 2000. – Nacionalni koordinator Republike Hrvatske za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu.
 • 1997 – 2000. – Pomoćnik ministra za multilateralu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
  1995.
 • 1995. - promaknut u zvanje veleposlanika
 • 1992. - 1997. - zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, New York
 • 1988. - 1992. -  dopisnik Vjesnika i Večernjeg lista iz SAD-a i UN-a, New York
 • 1980. - 1992. - novinar Vjesnika

Ostalo:

 • 2006. (aktualno) – European Strategy Forum – Član Upravnog odbora, supredsjedatelj
 • 2005. – Senior Review Group za reformu Pakta stabilnosti - član
 • 2005. – Predsjedatelj desetog sastanka Državnih stranaka za Konvenciju o dječjim pravima, New York.
 • 2002 – 2003. – Posebni izaslanik za pripremu kandidature Hrvatske za članstvo u EU.
 • 2002 – 2003. – Predsjedatelj Regionalne upravljačke skupine za malo i lako oružje.
 • 2001. – Supredsjedatelj Radnog stola o sigurnosnim pitanjima Pakta stabilnosti.
 • 2000. – Predsjedatelj Trećeg regionalnog sastanka nacionalnih koordinatora Pakta stabilnosti, Zagreb.
 • 2000. – Supredsjedatelj Prvog radnog stola Jadransko-jonske inicijative, Ancona.
 • 1999. – Predsjedatelj Druge regionalne konferencije o protupješačkim minama, Zagreb.
 • 1998 – 2000. – Šef delegacije Republike Hrvatske za pregovore o članku V, aneks 1B Daytonskog sporazuma.
 • 1998. – Član Radne skupine SAD - Hrvatska za Partnerstvo za mir.

Priznanja:

 • 2013. – Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom
 • 1998. – Memorijalna medalja Vukovar (za mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja)
 • 1996. – Spomenica domovinske zahvalnosti
 • 1996. – Red hrvatskog trolista
 • 1984. – Zlatno pero Hrvatskoga novinarskog društva.
 • 1982. – Mladi novinar godine.

Objavljeni radovi:

 • Priznanje imena i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske u Ujedinjenim narodima kroz razdoblja djelovanja UN na teritoriju Hrvatske Republike – Hrvatski diplomatski almanah 2/1997

Strani jezici:

 • engleski i francuski