Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

Vladimir Drobnjak
 

Datum i mjesto rođenja:

 • 05. ožujka 1956. u Zagrebu

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  Klasična gimnazija, Zagreb

Radno iskustvo - diplomacija:

 • 2013. (kolovoz - aktualno) - Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima     u New Yorku
 • 2016. (aktualno) - Predsjedatelj Posebnog političkog i dekolonizacijskog odbora (Četvrti odbor) Opće skupštine UN
 • 2015. (aktualno) - Član savjetodavnog odbora Glavnog tajnika UN za pitanja razoružanja
 • 2015. (aktualno) - supredsjedatelj Ad-hoc Radne skupine za revitalizaciju rada Opće skupštine UN
 • 2014. - predsjedavajući UN Komisije za razoružanje
 • 2014 - 2015. - potpredsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća (ECOSOC)
 • 2014. - potpredsjednik UN Komisije za izgradnju mira
 • kolovoz 2013 - siječanj 2014.  - Predsjedatelj UN Komisije za izgradnju mira
 • 2012. (veljača) – 2013. (lipanj) - Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu, veleposlanik; od 1. - 31. srpnja 2013. Stalni predstavnik RH pri EU
 • 2005. (siječanj) - 2012. (veljača) - Glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 • 2003. (srpanj) - 2005. (veljača) - Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku
 • 2000. (prosinac) - 2003. (lipanj) - Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama u Bruxellesu
 • 1999 - 2000. - Nacionalni koordinator Republike Hrvatske za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu
 • 1997 - 2000. - Pomoćnik ministra za multilateralu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
 • 1995. - promaknut u zvanje veleposlanika
 • 1992 - 1997. - zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, New York

Novinarstvo

 • 1988 - 1992. -  dopisnik Vjesnika i Večernjeg lista iz SAD i UN sa sjedištem u New Yorku
 • 1980. - 1992. - novinar Vjesnika

Ostalo:

 • 2006. (aktualno) - European Strategy Forum - Član Upravnog odbora, supredsjedatelj
 • 2005. - Predsjedatelj desetog sastanka Državnih stranaka za Konvenciju o dječjim pravima, New York
 • 2002 - 2003. - Posebni izaslanik za pripremu kandidature Hrvatske za članstvo u EU
 • 2002 - 2003. - Predsjedatelj Regionalne upravljačke skupine za malo i lako oružje
 • 2002. (veljača) - 2003. (prosinac) - Predsjedatelj Trećeg radnog stola Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu (obrambena i sigurnosna pitanja)
 • 2001. - Supredsjedatelj Radnog stola o sigurnosnim pitanjima Pakta stabilnosti
 • 1999. - Predsjedatelj Druge regionalne konferencije o protupješačkim minama, Zagreb
 • 1998 - 2000. - Šef delegacije Republike Hrvatske za pregovore o članku V, aneks 1B Daytonskog sporazuma

Priznanja:

 • 2013. – Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom
 • 1998. – Memorijalna medalja Vukovar (za mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja)
 • 1996. – Spomenica domovinske zahvalnosti
 • 1996. – Red hrvatskog trolista
 • 1984. – Zlatno pero Hrvatskoga novinarskog društva.
 • 1982. – Mladi novinar godine.

Objavljeni radovi:

 • Priznanje imena i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske u Ujedinjenim narodima kroz razdoblja djelovanja UN na teritoriju Hrvatske Republike – Hrvatski diplomatski almanah 2/1997

Strani jezici:

 • engleski i francuski