Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

EUROPSKA UNIJA
Uspostava diplomatskih odnosa:

Bruxelles

Stalno predstavništvo RH pri Europskoj uniji, Bruxelles

Avenue des Arts 50
1000 Brussels
BELGIJA

Irena Andrassy, veleposlanica, stalna predstavnica
0032 2 436 7102, 0032 2 436 7100, 0032 2 507 54 11
0032 2 646 56 64, 0032 2 436 7199

DIPLOMATSKO OSOBLJE:

URED STALNE PREDSTAVNICE

Marina ŠUTALO, voditeljica Ureda stalne predstavnice
Email: marina.sutalo@mvep.hr Tel + 32 436 71 56

Bruno LOPANDIĆ, Glasnogovornik
Email: Bruno.lopandic@mvep.hr Tel + 32 2 436 71 10

Mihael BORŠIĆ, ministar savjetnik (politički poslovi)
Email: mihael.borsic@mvep.hr Tel. +32 25075487

Goranka PRIMC, Savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću – Coreper II
Email: Goranka.primc@mvep.hr Tel: +32 2 436 71 32

Morena ŽAGAR, Savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću – Coreper I
Email: Morena.zagar@mvep.hr Tel: +32 2 436 71 11

Claude GRBEŠA, savjetnik (Projekt novog sjedišta Stalnog predstavništva i Veleposlanstva)
Email: claude.grbesa@mvep.hr Tel. +32 24367106 

Renata JURIĆ, treći tajnik (politički poslovi)
Email: renata.juric@mvep.hr Tel. +32 4367102


COREPER II

Karmen ORISTIL, prvi tajnik (Antici, koordinacija aktivnosti Coreper II)
Email: karmen.oristil@mvep.hr Tel. +32 24367113

Maja ADAMIĆ, opunomoćeni ministar (Europski parlament i Radna skupina za opće poslove)
Email: maja.adamic@mvep.hr   Tel. +32 25075462

Danka PETRIČEVIĆ, opunomoćeni ministar (NDICI)
Email: danka.petricevic@mvep.hr Tel: +32 25075439

Silvija MALNAR, opunomoćeni ministar (Odbor za trgovinsku politiku - zamjenici)
Email: silvija.malnar@mvep.hr Tel. +32 24367137

mr. sc. Držislav ŠKELJO, ministar savjetnik (vizna politika)
Email: drzislav.skeljo@mvep.hr  Tel. +32 25075445

Predrag RUGANI, ministar savjetnik (Brexit – Ad hoc radna skupina za članak 50. UEU-a)
Email: predrag.rugani@mvep.hr Tel. +32 24367105

Dario DUDAS, ministar savjetnik (SCIFA, HLWG, azil, JAIEX,  Schengen Acquis, AMF)
Email: dario.dudas@mvep.hr Tel. +32 25075403

Ivan ZEKO-PIVAČ, ministar savjetnik (Kohezijska politika, makroregionalne strategije, najudaljenije regije)
Email: ivan.zeko-pivac@mvep.hr Tel. +32 25075463

Andrijana KRASNEC, ministar savjetnik (VFO)
Email: andrijana.krasnec@mvep.hr Tel. +32 25075492

Goran MAĐARIĆ, savjetnik (financijske usluge, bankarstvo)
Email: goran.madaric@mvep.hr Tel. +32 25075461

Marijan JELINEK, savjetnik (SCIFA, TWP, FRONTIERS, BMVI)
Email: marijan.jelinek@mvep.hr Tel. +32 25075434

Hrvoje VENCL, savjetnik (COSI, COSI SG, SCHEVAL, SiS Sirene, HDG, ISF)
Email: hrvoje.vencl@mvep.hr Tel. +32 25075485

Igor KUŠAN, savjetnik (SCIFA, azil, nezakonite migracije, readmisija, AMF)
Email: igor.kusan@mvep.hr Tel. +32 25075491

Paula  LETUNIĆ, savjetnik (financijska savjetnica, Europski semestar, ekonomsko upravljanje, statistika, Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), fiskalna politika)
Email: paula.letunic@mvep.hr  Tel. +32 25075447

Branko HORVAT, savjetnik (proračun, sprječavanje prijevara)
Email: branko.horvat@mvep.hr Tel. +32 25075476

Ana Marija HOLZER WERFT, savjetnik (izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju, Fiscalis, CbCR)
Email: Ana.Marija.Holzer.Werft@mvep.hr  Tel. +32 25075483

Hrvoje BUTIGAN, savjetnik (Kohezijska politika)
Email: hrvoje.butigan@mvep.hr Tel. +32 25075407

Tamara KOPAL, savjetnik (PROCIV, FoP IPCR)
Email: tamara.kopal@mvep.hr Tel. +32 27073528

Petra JURINA, savjetnik  (FREMP)
Email: petra.jurina@mvep.hr Tel. +32 2 5075430

Matea PETKOVIĆ, savjetnik (COSI SG, DAPIX, SiS /Sirene CATS, Cybercrime)
Email: matea,petkovic@mvep.hr Tel. +32 25075416

Dastin KOVAČEC, savjetnik (LEWP, DAPIX)
Email: dastin.kovacec@mvep.hr Tel. +32 25075486

Ana BUDIN, savjetnik (financijske usluge,  državne potpore u okviru Coreper I)
Email: ana.budin@mvep.hr Tel. +32 25075481

Daniela TOMAŠEVIĆ DENAČIĆ, savjetnik (Kohezijska politika, najudaljenije regije)
Email: Daniela.TomasevicDenacic@mvep.hr Tel. +32 25075407

Tina JELČIĆ, savjetnik (JHA savjetnik - pravosudna suradnja u građanskim stvarima, e-pravosuđe, FREMP, trgovačko pravo)
Email: tina.jelcic@mvep.hr Tel. +32 25075430

Zrinka SALAJ, savjetnik (pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, kazneno materijalno pravo, pravosuđe i unutarnji poslovi-opći poslovi, JAI-RELEX)
Email: zrinka.salaj@mvep.hr Tel. +32 25075417

Suzana DREŠAJ, prvi tajnik, pravni savjetnik  (Sud EU, postupci zbog povrede prava)
Email: suzana.dresaj@mvep.hr Tel. +32 24367108

Biljana ŽILIĆ, diplomatski savjetnik (razvojna suradnja i humanitarna pomoć)
Email: biljana.zilic@mvep.hr Tel. +32 25075446

Vedran Kos, savjetnik (izravno oporezivanje, digitalni porez, CCTB)
Email: vedran.kos@mvep.hr Tel +32 4367175

Ingrid Babić, savjetnik (neizravno oporezivanje, PDV)
Email: ingrid.babić@mvep.hr Tel +32 4367164

Marica MATIĆ, savjetnik (Carinska unija, carinska suradnja i trošarine)
Email: marica.matic@mvep.hr Tel. +32 2 4367183

Marin PANDŽIĆ, prvi tajnik (trgovinska pitanja, trgovinski zaštitni mehanizmi, STIS)
Email: marin.pandzic@mvep.hr Tel. +32 24367134

Kitica SLADE PAVIČIĆ, prvi tajnik (EFTA)
Email: kitica.slade@mvep.hr Tel. +32 25075494

Antun MAHNIĆ, prvi tajnik (AKP)
Email: antun.mahnic@mvep.hr Tel. +32 25075446

Dubravka GLAVINA, prvi tajnik  (zakonite migracije, integracija, HLWG migracije, EGOS)
Email: dubravka.glavina@mvep.hr Tel. +32 25075416

Lidija CVITIĆ, prvi tajnik (neizravno oporezivanje – PDV, FTT)
Email: lidija.cvitic@mvep.hr Tel. +32 25075493

Mateja ALILOVIĆ, prvi tajnik (proračun)
Email: mateja.alilovic@mvep.hr Tel. +32 25075484

Srećko SENIČIĆ, prvi tajnik (financijske usluge)
Email: srecko.senicic@mvep.hr Tel. +32 25075481

Doria PETRIČEVIĆ, prvi tajnik (VFO, vlastita sredstva i EU proračun)
Email: doria.petricevic@mvep.hr Tel. +32 25075424

Kristina ČUGURA, Prvi tajnik (Radna skupina financijskih savjetnika)
Email: kristina.cugura@mvep.hr Tel. +32 25075481

Kristina HORVAT, Prvi tajnik (financijske usluge)
Email: kristina.horvat@mvep.hr Tel. +32 25075481

Jelena KORICA, prvi tajnik (izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju)
Email:  jelena.korica@mvep.hr Tel. +32 4367172

Andrea Rados BAJLO, prvi tajnik (izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju)
Email: andrea.rados-bajlo@mvep.hr Tel +32 4367171

Marko KLJAIĆ, prvi tajnik (Carinska unija)
Email: marko.kljaic@mvep.hr Tel. +32 24367183

Mislava BRKO, Prvi tajnik (Pravilnik o osoblju)
Email: mislava.brko@mvep.hr Tel. +32 24367150

Irina ZORIĆ, drugi tajnik (Europski parlament i Radna skupina za opće poslove)
Email: irina.zoric@mvep.hr Tel: +32 25075446

Marijana HEROUT, treći tajnik (Odbor za trgovinsku politiku - usluge i ulaganja)
Email: marijana.herout@mvep.hr Tel. +32 24367133

 

COREPER I

Goran ŠTEFANIĆ, veleposlanik, zamjenik stalnog predstavnika (Coreper I)
Email: hr.perm.rep@mvep.hr Tel. +32 24367122

Željko KOVAČEVIĆ, prvi tajnik (Mertens, koordinacija aktivnosti Coreper I)
Email: zeljko.kovacevic@mvep.hr Tel. +32 24367124

Viktor ŠOBER, minstar savjetnik  (telekomunikacije i informacijsko društvo)
Email: viktor.sober@mvep.hr Tel. +32 25075484

Marko VIDAKUŠIĆ, ministar savjetnik (zapošljavanje i socijalna politika)
Email: marko.vidakusic@mvep.hr Tel. +32 25075433

Ivana KRUŠEC RUBIĆ savjetnik (kultura i audiovizualna politika)
Email: ivana.krusec-rubic@mvep.hr Tel. +32 25075496

Ivna VUKŠIĆ, savjetnik (okoliš, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš)
Email: ivna.vuksic@mvep.hr Tel. +32 25075425

Bojan LALIĆ, savjetnik (okoliš, otpad, kemikalije, kvaliteta zraka)
Email: bojan.lalic@mvep.hr Tel. +32 25075453

Jakša PETRIĆ, savjetnik (poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, IPARD)
Email: jaksa.petric@mvep.hr Tel. +32 25075489

Danijela LAMER, savjetnik (veterinarstvo i sigurnost hrane)
Email: danijela.lamer@mvep.hr Tel. +32 25075427

Monika POZDERAC ŽABČIĆ, ministar savjetnik (zapošljavanje i socijalna politika)
Email: monika.pozderac@mvep.hr Tel. +32 25075482

Ivana RUŽMAN, savjetnik (zapošljavanje)
Email: ivana.ruzman@mvep.hr Tel. +32 25075438

Daria ARLAVI, savjetnik (obrazovanje)
Email: daria.arlavi@mvep.hr Tel. +32 25075474

Nada SIROTIĆ, savjetnik (istraživanje i inovacije, svemir)
Email: nada.sirotic@mvep.hr Tel. +32 25075477

Ivana MILETIĆ, savjetnik (ribarstvo)
Email: ivana.miletic@mvep.hr Tel. +32 25075442

Marija LIVIĆ, savjetnik (socijalna politika i ravnopravnost spolova)
Email: marija.livic@mvep.hr Tel. +32 25075466

Vladimir ŠOMEN, savjetnik (mladi i sport)
Email: vladimir.somen@mvep.hr Tel. +32 25075466

Petra JURINA, savjetnik  (pravo trgovačkih društava)
Email: petra.jurina@mvep.hr Tel. +32 2 5075430

Ana ŠTRBAC, savjetnik (unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo, turizam, poslovni nastan i usluge, bolje donošenje propisa i stručne kvalifikacije)
Email: ana.strbac@mvep.hr Tel. +32 25075421

Dean STRBAČKO, savjetnik (kopneni promet)
Email: dean.strbacko@mvep.hr Tel. +32 25075400

Željko KREVZELJ savjetnik (energetika, pitanja atomske energije)
Email: zeljko.krevzelj@mvep.hr Tel. +32 25075405

Nataša KAČIĆ-BARTULOVIĆ, savjetnik (klimatske promjene, okoliš)
Email: natasa.kacic-bartulovic@mvep.hr Tel. +32 25075420

Kristijan LEŽAIĆ, savjetnik ( intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF)
Email: kristijan.lezaic@mvep.hr Tel : +32 25075400

Jelena SEKULIĆ, savjetnik(intelektualno vlasništvo)
Email: jelena.sekulic@mvep.hr Tel. +32 25075475

Mirjana BENEDEKOVIĆ, savjetnik (unutarnje tržište, poslovni nastan i usluge, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava)
Email: mirjana.benedekovic@mvep.hr Tel. +32 25075421

Ivan PALČIĆ, savjetnik (javna nabava, zaštita i informiranje potrošača, tržišno natjecanje)
Email: ivan.palcic@mvep.hr Tel. +32 25075472

Ivan DVORNIK, savjetnik (zapošljavanje i socijalna politika)
Email: ivan.dvornik@mvep.hr Tel. +32 25075438

Zoran ROGIĆ, savjetnik (veterinarstvo i sigurnost hrane)
Email: zoran.rogic@mvep.hr Tel. +32 25075472

Lučijana BILANDŽIĆ, savjetnik (industrija, tehničko usklađivanje)
Email: lucijana.bilandzic@mvep.hr Tel. +32 25075424

Danijel GORTAN, prvi tajnik (zamjenik Mertensa, Europa 2020, horizontalna pitanja)
Email: danijel.gortan@mvep.hr  Tel. +32 24367117

Dražen SVEČNJAK, prvi tajnik (poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, IPARD)
Email: drazen.svecnjak@mvep.hr Tel. +32 25075452

Ina MIŠKULIN, prvi tajnik (pomorski promet i zračni promet)
Email: ina.miskulin@mvep.hr Tel. +32 25075488

Tomislav TOJČIĆ, prvi tajnik (fitosanitarna politika, šumarstvo, GMO – sjeme i sadni materijal i FAO)
Email: tomislav.tojcic@mvep.hr Tel. +32 25075406

Tanja MILIN HORVAT, prvi tajnik (javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi)
Email: tanja.milin@mvep.hr Tel. +32 25075495

Lana BEZINOVIĆ ŠOSTAR, prvi tajnik (ribarstvo)
Email: lana.bezinovicsostar@mvep.hr Tel. +32 25075436

Marianne IĐAKOVIĆ, prvi tajnik (intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF)
Email: marianne.idakovic@mvep.hr Tel. +32 25075470

Nina GOSPODNETIĆ prvi tajnik (energetika)
Email: nina.gospodnetic@mvep.hr Tel. +32 25075475

Željko ŠOKČEVIĆ prvi tajnik (energetika)
Email: zeljko.sokcevic@mvep.hr Tel. +32 25075475

Madlena OŽANIĆ, prvi tajnik (klimatske promjene, okoliš)
Email: madlena.ozanic@mvep.hr Tel. +32 25075420

Ana KOVAČEVIĆ,  prvi tajnik (okoliš, otpad, kemikalije, kvaliteta zraka)
Email: ana.kovacevic@mvep.hr Tel. +32 25075475

Romana KNEŽEVIĆ, prvi tajnik (okoliš, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš)
Email: romana.knezevic@mvep.hr Tel. +32 25075475

Ivica ORLOVIĆ, prvi tajnik (energetika)
Email: ivica.orlovic@mvep.hr Tel. +32 25075475

Barbi SVETEC, prvi tajnik (obrazovanje)
Email: barbi.svetec@mvep.hr Tel. +32 25075474

Nevenka ŽIŽA, prvi tajnik (pomorski promet)
Email: nevenka.ziza@mvep.hr Tel. +32 25075488

Josipa BOŽINOVIĆ, prvi tajnik (kopneni promet)
Email: josipa.bozinovic@mvep.hr Tel. +32 2507547400

 

POLITIČKO-SIGURNOSNI ODBOR

Marijana KUJUNDŽIĆ, opunomoćeni ministar, predstavnik RH u Političkom i sigurnosnom odboru
Email: marijana.kujundzic@mvep.hr Tel. +32 25075414

Luka MAJIĆ, diplomatski savjetnik (Nicolaidis, koordinacija aktivnosti PSO)
Email: luka.majic@mvep.hr Tel. +32 25075457

Zoran DRČA, opunomoćeni ministar (voditelj odsjeka za ZSOP, obrambena pitanja)
Email: zoran.drca@mvep.hr .Tel. +32 25075480

Antonija ČAJKO KOVAČIĆ, ministar savjetnik (obrambena pitanja, EDA)
Email: antonija.cajko-kovacic@mvep.hr Tel. +32 25075449

Drago KELEMEN, ministar savjetnik (obrambena pitanja, EDA i PMG)
Email: drago.kelemen@mvep.hr, Tel. 32 25075478

Marko HORVAT, ministar savjetnik (COWEB)
Email: marko.horvat@mvep.hr Tel. +32 25075402

Ivica ŠKRINJARIĆ, ministar savjetnik (COSCE, COHOM, CONUN, CONOP/COARM)
Email: ivica.skrinjaric@mvep.hr Tel. +32 25075459

Sanja MILINA, ministar savjetnik (obrambena pitanja, Athena)
Email: sanja.milina@mvep.hr, Tel. +32 25075449

Darko STILINOVIĆ, savjetnik (CIVCOM)
Email: darko.stilinovic@mvep.hr Tel. +32 25075419

Iva PLETIKOS, ministar savjetnik (COLAC, COASI )
Email: iva.pletikos@mvep.hr Tel. +32 25075471

Tamara TAFRA, diplomatski savjetnik (kibernetika)
Email: tamara.tafra@mvep.hr Tel. +32 25075450

Marijan HORVAT, prvi tajnik (MaMa, MOG, Union for the Mediterranean)
Email: marijan.horvat@mvep.hr Tel. +32 25075409

Martina GRGURIĆ, prvi tajnik (COEST)
Email: martina.grguric@mvep.hr Tel. +32 25075412

Mirko UJDENICA, prvi tajnik (hibridne prijetnje)
Email: mirko.ujdenica@mvep.hr Tel. +32 25075456

Ana CAR, drugi tajnik (COAFR, COTRA)
Email: ana.car@mvep.hr  Tel.+32 25075428 

 

TAJNIŠTVO

Ines PACEK, opunomoćeni ministar, tajnica Stalnog predstavništva
Email: ines.pacek@mvep.hr Tel. +32 25075408

Marcella KRANJČEC, ministar savjetnik (Podregistar)
Email: Marcella.Kranjcec@mvep.hr Tel. +32 25075464

Katarina KIRINIĆ, diplomatski savjetnik (protokol)
Email: katarina.kirinic@mvep.hr Tel. +32 24367112

Ratimir KRALJEVIĆ, drugi tajnik (IT)
Email: ratimir.kraljevic@mvep.hr Tel. +32 25075443