Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

EUROPSKA UNIJA
Uspostava diplomatskih odnosa:

Bruxelles

Stalno predstavništvo RH pri Europskoj uniji, Bruxelles

Avenue des Arts 50
1000 Brussels
BELGIJA

Irena Andrassy, veleposlanica, stalna predstavnica
0032 2 436 7102, 0032 2 436 7100, 0032 2 507 54 11
0032 2 646 56 64, 0032 2 436 7199

DIPLOMATSKO OSOBLJE:
 

Irena ANDRASSY, veleposlanica, stalna predstavnica (Coreper II)

Goran ŠTEFANIĆ, veleposlanik, zamjenik stalnog predstavnika (Coreper I)

Marijana KUJUNDŽIĆ, opunomoćena ministrica, predstavnica RH u Političkom i sigurnosnom odboru (PSO)

 

* * *

Mara RIMAC JUKIĆ, administrativna potpora Ireni Andrassy

Email: mara.rimac-jukic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 00

Melita FABRIO, administrativna potpora Ireni Andrassy

Email: melita.fabrio@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 02

Tanja ORLOVIĆ, administrativna potpora Goranu Štefaniću

Email: tanja.orlovic@mvep.hr/ Tel. +32 2 436 71 22

 

KOORDINACIJA

Marina ŠUTALO, voditeljica Ureda stalne predstavnice

Email: marina.sutalo@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 00

Mirta JELENC ŽUPAN, koordinatorica sastanaka HR PRES

Email: mirta.jelenc.zupan@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 26

Karmen ORISTIL, Antici, koordinacija aktivnosti Corepera II

Email: karmen.oristil@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 13

Martina TENKO, zamjenica Anticija

Email: martina.tenko@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 28

Sandra BARTOL, potpora sp i Antici timu

Email: sandra.bartol@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 14

Željko KOVAČEVIĆ, Mertens, koordinacija aktivnosti Corepera I

Email: zeljko.kovacevic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 24

Matea KLARIĆ, potpora zsp

Email: matea.klaric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 18

Luka MAJIĆ, Nicolaidis, koordinacija aktivnosti PSO-a

Email: luka.majic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 57

 

KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Bruno LOPANDIĆ, glasnogovornik Coreper II

Email: bruno.lopandic@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 10

Morena ŽAGAR, glasnogovornica Coreper I

Email: morena.zagar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 11

Matko BUŠELIĆ, Društvene mreže

Email: matko.buselic@mvep.hr/  Tel. +32 2 436 71 45

 

PROTOKOL I KULTURNE AKTIVNOSTI

Claude GRBEŠA, kulturne aktivnosti

Email: claude.grbesa@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 75

 

PRAVNA PITANJA

Suzana DREŠAJ, pravna i institucionalna pitanja

Email: suzana.dresaj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 08

 

EU INSTITUCIJE

Maja ADAMIĆ, koordinacija tima za Europski parlament, Radna skupina za opće poslove

Email: maja.adamic@mvep.hr / Tel. +32 2  436 71 52

Irina ZORIĆ, Europski parlament, Radna skupina za opće poslove
Email: irina.zoric@mvep.hr / Tel. +32 2  436 71 51

 

BREXIT

Predrag RUGANI, Brexit – Ad hoc radna skupina za članak 50. UEU-a
Email: predrag.rugani@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 05

 

ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA (ZVSP)

Darko STILINOVIĆ, CIVCOM
Email: darko.stilinovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 19

Marko HORVAT, COWEB
Email: marko.horvat@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 02

Martina GRGURIĆ, COEST
Email: martina.grguric@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 12

Ana CAR, COAFR, COTRA
Email: ana.car@mvep.hr / Tel.+32 2 507 54 28

Tamara TAFRA, kibernetička pitanja
Email: tamara.tafra@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 50

Mirko UJDENICA, hibridne prijetnje
Email: mirko.ujdenica@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 94

Zoran DRČA, voditelj odsjeka za ZSOP, obrambena pitanja
Email: zoran.drca@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 80

Drago KELEMEN, obrambena pitanja, EDA, PMG
Email: drago.kelemen@mvep.hr / Tel. 32 2 507 54 78

 

RELEX/RELEX SANCTIONS

Sanja JEČMENICA,  RELEX/Sankcije, RELEX
Email: sanja.jecmenica@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 09

 

VFO

Andrijana KRASNEC, VFO
Email: andrijana.krasnec@mvep.hr / Tel. +  + 32 2 436 71 63

Mira MEDIĆ, VFO

Email: mira.medic@mvep.hr / Tel.  +32 2 436 71 89

 

RAZVOJ

Biljana ŽILIĆ, razvojna suradnja (CODEV)
Email: biljana.zilic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 40

Sašenjka KONJEVOD, razvojna suradnja (CODEV) i humanitarna pomoć                        
Email: sasenjka.konjevod@mvep.hr / Tel: +32 2 436 71 39

Rujana PAVLIC, razvojna suradnja                                                                                      
 Email: rujana.pavlic@mvep.hr / Tel: +32 2 436 71 29

Martina KRAJAČIĆ, Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI)                                                                                                       
Email: martina.krajacic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 46

Antun MAHNIĆ, Afrika, Karibi i Pacifik (AKP)
Email: antun.mahnic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 41

 

TRGOVINSKA POLITIKA

Silvija MALNAR, Odbor za trgovinsku politiku – zamjenici (TPC), koordinacija tima za trgovinsku politiku
Email: silvija.malnar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 37

Marin PANDŽIĆ, Radna skupina za trgovinska pitanja, TPC-STIS
Email: marin.pandzic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 34

Kitica SLADE PAVIČIĆ, Radna skupina za EFTA-u
Email: kitica.slade.pavicic@mvep.hr / Tel. +32 436 71 57

 

KOHEZIJSKA POLITIKA

Ivan ZEKO-PIVAČ, Radne skupine za strukturne mjere (SMWP) i za najudaljenije regije, Radna skupina prijatelja predsjedništva - makoregionalne strategije, koordinacija tima za kohezijsku politiku
Email: ivan.zeko-pivac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 77

Daniela TOMAŠEVIĆ DENAČIĆ, Radne skupine za strukturne mjere (SMWP) i za najudaljenije regije, Radna skupina prijatelja predsjedništva - makoregionalne strategije
Email: daniela.tomasevicdenacic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 76

Nives MAZUR-KUMRIĆ, kohezijska politika, najudaljenije regije, EU makroregionalne strategije, suradnja s predstavništvima regija
Email: nives.mazur-kumric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 78

Hrvoje BUTIGAN, kohezijska politika, suradnja s Odborom regija, logistička pitanja i organizacija događaja
Email: hrvoje.butigan@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 79

 

PROŠIRENJE

Danijela ŽUNEC BRANDT, Radna skupina za proširenje (COELA), ad-hoc CVM za Bugarsku i Rumunjsku, ad-hoc za Cipar, koordinacija tima za proširenje                                                                                      
Email: dzunec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 25

Martin KONJEVOD, Radna skupina za proširenje (COELA), ad-hoc CVM za Bugarsku i Rumunjsku, ad-hoc za Cipar                                                                                
Email: martin.konjevod@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 07

 

EKONOMSKA I FINANCIJSKA PITANJA

Paula  LETUNIĆ, financijska savjetnica (Europski semestar, EMU, InvestEU), koordinacija tima za ECOFIN
Email: paula.letunic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 70

Hrvoje MRŠIĆ, Radna skupina financijski savjetnici, financijske usluge – jačanje bankovne unije
Email: hrvoje.mrsic@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 84

Vjenceslav RUPČIĆ, EU proračun, vlastita sredstva
Email: vjenceslav.rupcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 61

Goran MAĐARIĆ, financijske usluge, bankarstvo
Email: goran.madaric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 66

Ana BUDIN, financijske usluge, državne potpore                                    
Email: ana.budin@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 82

Nensi MARIN, Financijske usluge - EDIS, središnje ugovorne strane
Email: nensi.marin@mvep.hr / Tel.+ 32 2 436 71 69

Ana Marija HOLZER WERFT, izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju, Fiscalis, CbCR                                                                                 
Email: Ana.Marija.Holzer.Werft@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 67

Lidija CVITIĆ, neizravno oporezivanje – PDV, FTT
Email: lidija.cvitic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 65

Marica MATIĆ, Carinska unija, carinska suradnja i trošarine
Email: marica.matic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 83

Marija KAMENSKI, statistika
Email: marija.kamenski@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 74

 

PRAVOSUĐE

Zrinka SALAJ, pravosudna suradnja u kaznenim stvarima (e-dokazi)
Email: zrinka.salaj@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 17

Tina JELČIĆ, pravosudna suradnja u građanskim stvarima (dostava pismena, izvođenje dokaza, e-pravosuđe)
Email: tina.jelcic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 30

Petra JURINA, pravosudna suradnja u građanskim stvarima (opća pitanja, FREMP, VFO – programi Pravosuđe i Prava i vrijednosti), pravo trgovačkih društava
Email: petra.jurina@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 26

Helena ILIEV, pravosudna suradnja u građanskim stvarima (ustup tražbina)
Email: helena.iliev@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 73

 

UNUTARNJI POSLOVI

Hrvoje VENCL, COSI, COSI SG, SCHEVAL, SiS /Sirene, ISF, koordinacija tima za unutarnje poslove
Email: hrvoje.vencl@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 85

Karlo TROJAK, COSI SG, SCHEVAL
Email: karlo.trojak@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 26

Dario DUDAS, SCIFA, HLWG, azil, JAI-RELEX, migracijska situacija, Schengen Acquis, AMF
Email: dario.dudas@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 03

Tamara KOPAL, civilna zaštita (PROCIV), FoP IPCR
Email: tamara.kopal@mvep.hr / Tel. +32 2 707 24 10

 

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

Jakša PETRIĆ, poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, koordinacija tima za poljoprivredu i ruralni razvoj
Email: jaksa.petric@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 89

Dražen SVEČNJAK, poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, financijsko-poljoprivredna pitanja (AGRIFIN)
Email: drazen.svecnjak@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 52

Tomislav MAKAR, poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda
Email: tomislav.makar@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 52

Danijela LAMER, veterinarstvo i sigurnost hrane
Email: danijela.lamer@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 27

Zoran ROGIĆ, veterinarstvo i sigurnost hrane
Email: zoran.rogic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 72

Tomislav TOJČIĆ, fitosanitarna politika, šumarstvo, GMO – sjeme i sadni materijal i FAO
Email: tomislav.tojcic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 06

Ivana MILETIĆ, ribarstvo
Email: ivana.miletic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 42

Lana BEZINOVIĆ ŠOSTAR, ribarstvo
Email: lana.bezinovicsostar@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 36

 

UNUTARNJE TRŽIŠTE I INDUSTRIJA

Ana ŠTRBAC, unutarnje tržište, industrija, turizam, poslovni nastan i usluge, stručne kvalifikacije, bolje donošenje propisa, koordinacija tima za unutarnje tržište i industriju
Email: ana.strbac@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 21

Lučijana BILANDŽIĆ, tehničko usklađivanje, industrija
Email: lucijana.bilandzic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 24

Mirjana BENEDEKOVIĆ, unutarnje tržište, poslovni nastan i usluge, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava
Email: mirjana.benedekovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 21

Ivan PALČIĆ, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava, tržišno natjecanje
Email: ivan.palcic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 72

 

ISTRAŽIVANJE I SVEMIR

Nada SIROTIĆ, istraživanje i svemir, koordinacija tima za istraživanje i svemir
Email: nada.sirotic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 77

 

PROMET I TELEKOMUNIKACIJE

Viktor ŠOBER, telekomunikacije i informacijsko društvo, koordinacija timova za promet i telekomunikacije
Email: viktor.sober@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 84

Ina MIŠKULIN, pomorski promet i zračni promet
Email: ina.miskulin@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 88

Marianne IĐAKOVIĆ, intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF
Email: marianne.idakovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 70

 

ENERGETIKA

Željko KREVZELJ, energetika, pitanja atomske energije, koordinacija tima za energetiku
Email: zeljko.krevzelj@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 05

Željko ŠOKČEVIĆ, energetika
Email: zeljko.sokcevic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 83

Ivica ORLOVIĆ, energetika
Email: ivica.orlovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 83

 

SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

Marko VIDAKUŠIĆ, zapošljavanje i socijalna politika, koordinacija tima za socijalnu politiku i zapošljavanje
Email: marko.vidakusic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 33

Monika POZDERAC, zapošljavanje i socijalna politika
Email: monika.pozderac@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 82

Ivana RUŽMAN, zapošljavanje
Email: ivana.ruzman@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 38

Ivan DVORNIK, zapošljavanje i socijalna politika
Email: ivan.dvornik@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 38

Marija LIVIĆ, socijalna politika i ravnopravnost spolova
Email: marija.livic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 66

 

ZDRAVSTVO

Tanja MILIN HORVAT, javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi, koordinacija tima za zdravstvo
Email: tanja.milin@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 95

Nikola KUSOVAC, javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi
Email: nikola.kusovac@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 95

 

OKOLIŠ

Ivna HORVAT, okoliš, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš, koordinacija tima za okoliš
Email: ivna.vuksic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 25

Nataša KAČIĆ-BARTULOVIĆ, klimatske promjene, okoliš
Email: natasa.kacic-bartulovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 20

Bojan LALIĆ, okoliš, otpad, kemikalije, kvaliteta zraka
Email: bojan.lalic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 53

 

OBRAZOVANJE, MLADI, KULTURA I SPORT

Daria ARLAVI, obrazovanje, koordinacija tima za obrazovanje, mlade, kulturu i sport
Email: daria.arlavi@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 74

Vladimir ŠOMEN, mladi i sport
Email: vladimir.somen@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 66

Ivana KRUŠEC RUBIĆ, kultura i audiovizualna politika
Email: ivana.krusec-rubic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 96

 

TAJNIŠTVO

Ines PACEK, tajnica Stalnog predstavništva
Email: ines.pacek@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 08

         

PODREGISTAR

Marcella KRANJČEC, voditeljica Podregistra
Email: Marcella.Kranjcec@mvep.hr  / Tel.+32 2 507 54 64

Tomislav PRSKALO, administrativna potpora
Email: tomislav.prskalo@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 22

 

IT POTPORA

Ratimir KRALJEVIĆ
Email: ratimir.kraljevic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 43

Marinko ŽUNIĆ
Email: marinko.zunic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 43

Denis DELIĆ
Email: denis.delic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 69

 

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Pera PAŠALIĆ OSMAK
Email: pera.pasalic-osmak@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 41

Snježana LIPSKI
Email: snjezana.lipski@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 58               

Mileva ŽERAVICA
Email: mileva.zeravica@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 10

Dubravka MAČEK
Email: dubravka.macek@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 32

 

PISARNICA I ARHIVA

Ivana ZUBČIĆ
Email: ivana.zubcic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 48

 

NABAVA

Dražen BOŠNJAK
Email: drazen.bosnjak@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 31