Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

DEMOKRATSKA SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA ŠRI LANKA
Uspostava diplomatskih odnosa: 14.2.1997.

New Delhi

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Indiji
(Pokriva Bangladeš, Butan, Maldivi, Nepal i Šri Lanku)

A-15 West End
New Delhi 110021
INDIA

Petar Ljubičić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik
0091 11 4166 3101, 4166 3102, 4166 3103
0091 11 4166 3100, 2411 6873

Uredovno vrijeme Veleposlanstva:
• ponedjeljak-petak 9,00-17,00
Uredovno vrijeme Konzularnog odjela Veleposlanstva (za stranke):
• svaki dan 10,00-12,00

Colombo

Konzulat Republike Hrvatske u Šri Lanki, Colombo

A.E.C Building,
2nd Floor,
140/A, Vouxhall Street,
Colombo 2
ŠRI LANKA

Tilak de Zoysa, počasni konzul
00 94 11 25 28 95 73

Uredovno vrijeme Konzulata:
• ponedjeljak-petak 7,30-17,00