Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTAN
Uspostava diplomatskih odnosa: 20.7.1994.

Teheran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran
(Pokriva Islamsku Republiku Pakistan)

1 Behestan 25
Avia Pasdaran
Tehran
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

dr. Drago Štambuk, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik
0098 212 258 9923, 258 7039
0098 212 254 9199