Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTAN
Uspostava diplomatskih odnosa: 20.7.1994.

Teheran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran
(Pokriva Islamsku Republiku Pakistan)

No. 213, before Ammar junction, west Lavasani Street
Tehran
IRAN

dr. Drago Štambuk, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik
0098 21 22705090, 22707020, 22705020
0098 212 254 9199