Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN
Uspostava diplomatskih odnosa: 18.4.1992.

Teheran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran
(Pokriva Islamsku Republiku Pakistan)

1st Behestan 19
Avia Pasdaran
Tehran
IRAN

0098 212 258 9923, 258 7039
0098 212 254 9199

Diplomatsko osoblje
Mladen Glavina, diplomatski savjetnik
Josip Pelivan, treći tajnik
Ivor Čondić, treći tajnik
Josip Biško, treći tajnik