Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

REPUBLIKA EKVADOR
Uspostava diplomatskih odnosa: 22.2.1996.

Santiago

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Čile
(Pokriva Višenacionalnu Državu Boliviju, Ekvador i Republiku Peru

Ezequias Alliende 2370
Providencia
Santiago de Chile
CHILE

Nives Malenica, izvanredna i opunomoćena veleposlanica
0056 2 2 269 6141
0056 2 2 269 6092