Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Republika Hrvatska od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. predsjeda Srednjoeuropskom inicijativom (SEI).

Prioriteti hrvatskog predsjedanja usmjereni su na proširenje EU te na prijenos znanja i iskustava iz (pred)pristupnog procesa, gospodarsku suradnju, suradnju na području kulture, izazove migracija, intenziviranje suradnje SEI-a s drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama te nastavak parlamentarne suradnje.

U okviru predsjedanja, planirana je organizacija nekoliko ministarskih sastanaka, kao i sastanak na vrhu. Održat će se sastanci nacionalnih koordinatora, različiti stručni sastanci i konferencije. Predsjedanje Republike Hrvatske za jedan od glavnih ciljeva ima jačanje temeljnog usmjerenja Srednjoeuropske inicijative – pružanje potpore europskoj perspektivi država članica koje žele postati članice EU-a. Tako je na području prijenosa znanja i iskustava iz (pred)pristupnog procesa planirana organizacija stručnog sastanka o izgradnji kapaciteta u procesu EU integracija – prijenos znanja kroz twinning i TAIEX. Bitan segment predsjedanja bit će gospodarska suradnja, a jedan od fokusa su i migracije, kao složen fenomen koji zahtijeva solidarnost čitave međunarodne zajednice. Kulturna suradnja tradicionalno je dio predsjedanja SEI-em, a kalendar svih aktivnosti bit će objavljen uskoro.

Srednjoeuropska inicijativa je jedan od najstarijih foruma regionalne suradnje u srednjoj i istočnoj Europi. Osnovana je 1989. godine u Budimpešti, a u njezinom je članstvu osamnaest država: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina. Sjedište Tajništva Inicijative je u Trstu.

Najvažniji strateški ciljevi SEI-a su potpora državama članicama na njihovom eurointegracijskom putu, poticanje usklađivanja država članica SEI-a s EU standardima te implementacija malih i srednje velikih projekata. SEI povezuje multilateralnu diplomaciju i upravljanje projektima, kao primatelj i kao davatelj pomoći, te predstavlja poveznicu između EU makroregija. Suradnja se odvija kroz međuvladinu, međuparlamentarnu i gospodarsku dimenziju.

Republika Hrvatska je članica SEI-a od 1992. godine, a prvi je put presjedala Inicijativom u 1998. godini.

Više informacija o Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI)

Kalendar aktivnosti hrvatskog predsjedanja SEI
SEI Akcijski plan 2018.-2020. pročitajte OVDJE
Dodatak SEI Akcijskom planu pročitajte OVDJE