Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

O CENTRU


Centar izvrsnosti – Savjet za tranzicijske procese djeluje od rujna 2012. godine, a od početka 2014. godine je uspostavljen kao samostalna jedinica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, posvećena poticanju suradnje kroz pružanje tehničke pomoći. Pomoć je primarno namijenjena državama regije, ali i šire (države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva). Centar djeluje prvenstveno u području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije, kroz uspostavu, potporu i koordinaciju mreže stručnjaka koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova. Dodatno, Centar prepoznaje važnost i podupire jačanje nacionalnih administrativnih kapaciteta nužnih za članstvo u Europskoj uniji. Članovi Savjeta:

Stručnjaci koji su sudjelovali u pretpristupnim pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom, predstavnici državne i javne uprave, civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora, institucija EU.


Zadaće Centra:

 • Pružanje potpore i tehničke pomoći tranzicijskim zemljama u području europskih integracija prenošenjem znanja i iskustva stečenih tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji NATO-u
 • Bilateralna suradnja i koordinacija aktivnosti s međunarodnim institucijama i stranim partnerima kako bi se najučinkovitije iskoristili resursi u područjima koje nalazimo prioritetnima za tranzicijske zemlje
 • Daljnji razvoj, osuvremenjivanje i unapređenje procesa odlučivanja u RH
 • Podizanje razine spremnosti državnih službenika RH za učinkovito funkcioniranje u okviru članstva u EU
 • Koordinacija EU twinning out instrumenta pomoćiNačin ostvarenja:

1. Aktivnosti u zemljama u tranziciji

 • usmjeravanje i koordinacija svih nacionalnih aktivnosti i projekata pružanja potpore i tehničke pomoći tranzicijskim zemljama
 • Prenošenje hrvatskih tranzicijskih iskustava, prvenstveno u području europskih poslova stečenih kroz proces pristupanja RH EU,


2. Jačanje hrvatskih kapaciteta u području EU poslova

 • Prikupljanje, objedinjavanje, produbljivanje i dijeljenje znanja stečenih tijekom procesa pristupanja EU te uspostavljanje baze hrvatskih stručnjaka iz procesa EU integracija
 • U suradnji s partnerima, osmišljavanje i provođenje edukacije iz područja EU poslova kako bi se povećali institucionalni i tehnički kapaciteti državnih službenika u djelotvornoj izradi, usklađivanju usvajanju nacionalnih stajališta te svih drugih poslova koji proizlaze iz članstva


3. Twinning out instrument

 • Koordinacija i usmjeravanje projektnih prijedloga tijela države uprave i javne samouprave koji sudjeluju u twinning instrumentu sukladno vanjskopolitičkim cijevima RH, te pomoć pri pripremi projekata
 • Centralna točka komunikacije između Europske komisije i hrvatske institucije koja sudjeluje u projektu, kao i s nacionalnim kontakt točkama zemalja članica EU i zemalja korisnicaMetode:

 • Seminari, radionice, predavanja, konzultacije, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja
 • Okrugli stolovi, konferencije, forumi
 • Savjetovanja za specifične teme
 •  IzdavaštvoPartneri:

 • Međunarodne organizacije i zaklade
 • Bilateralna suradnja
 • Civilno društvo
 •  Javni sektor

 

Kontakt:

centar.izvrsnosti@mvep.hr