Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Projekti prijenosa znanja

Tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatske institucije i njeni stručnjaci stekli su bogato iskustvo u području usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, provedbi reformskih i strukturnih mjera s ciljem dostizanja EU standarda te jačanja ljudskih kapaciteta za što učinkovitije sudjelovanje u obavljanju EU poslova. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pridaje posebnu pažnju očuvanju stečenog znanja i iskustva iz procesa pregovora o pristupanju RH EU te potiče i promiče aktivnosti prijenosa znanja i iskustva zainteresiranim državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU te ostalim partnerskim državama. 

Koordinacijom aktivnosti, usmjeravanjem i provedbom projekata prijenosa znanja ostvaruje se bliska suradnja s partnerskim državama na njihovom putu približavanja EU. U tom smislu, ostvarena je suradnja s 13 zemalja korisnica pomoći (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldova, Srbija, Ukrajina, Tunis, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan) te je održano više od 550 obrazovnih aktivnosti za više od 4.900 sudionika. Angažirano je preko 300 hrvatskih stručnjaka iz državne i javne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva na provedbi seminara, radionica, predavanja, okruglih stolova, studijskih posjeta, savjetovanja, konferencija i foruma s ciljem prenošenja znanja i iskustva iz procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obrazovne aktivnosti prilagođene su svakoj zemlji korisnici pomoći, ovisno o njenim potrebama i stupnju integracije u EU, a ciljnu skupinu čine službenici na nacionalnoj i lokalnoj razini, civilno društvo, mediji i građani.

U provedbi aktivnosti, ostvareno je partnerstvo s preko 30 međunarodnih institucija (državna uprava, javni sektor, međunarodne organizacije i zaklade, akademski sektor i civilno društvo), što omogućava djelovanje u svojstvu poveznice između potencijalnih partnera iz država članica i država korisnica pomoći u implementaciji projekata iz područja procesa europskih integracija, razvoja nacionalnih kapaciteta za EU poslove ili vođenja twinning projekata.

Prijenos znanja vrši se i preko sudjelovanja hrvatskih stručnjaka u okviru projekata Twinning instrumenta EU. Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Države korisnice ovoga instrumenta su države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te države u okviru Europske politike susjedstva. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je Nacionalna kontakt točka za Twinning. Njegova uloga je informiranje, koordinacija i usmjeravanje projektnih prijedloga,  sukladno vanjskopolitičkim cijevima RH, tijela državne i javne uprave koji sudjeluju u twinning instrumentu.

HRVATSKE INSTITUCIJE U PROVEDBI TWINNING PROJEKATA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EUROPE I EUROPSKOG SUSJEDSTVA

Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, hrvatske institucije i stručnjaci mogu ravnopravno s ostalim državama članicama EU prenositi svoja znanja i iskustva iz primjene i provedbe pravne stečevine EU putem Twinning instrumenta Europske komisije. Od 2014., Hrvatske su institucije sudjelovale u 22 twinning projekta u 8 država korisnica (7 u Makedoniji, 2 u Gruziji, 1 u Moldovi, 1 u Albaniji, 2 u BiH, 1 na Kosovu, 3 u Srbiji, 5 u Crnoj Gori), što predstavlja izniman uspjeh za najmlađu državu članicu EU.

Do sad je uspješno završena provedba 10 twinning projekata (1 u BiH, 1 u Albaniji, 1 u Gruziji, 5 u Makedoniji, 1 u Moldovi i 1 u Srbiji) u kojima su hrvatske institucije sudjelovale u svojstvu mlađeg partnera s drugim dč EU. Twinning light projekt u Srbiji bio je prvi projekt kojeg je jedna hrvatska institucija (Ministarstvo zdravstva) provodila samostalno. Hrvatski stručnjaci u suradnji s partnerima iz drugih država članica EU prenosili su svoja znanja i iskustva iz sljedećih područja: Jačanje kapaciteta za vanjsku reviziju (Albanija); Podrška u području kaznenog progona (BiH); Približavanje normi iz područja civilnog zrakoplovstva pravnoj stečevini EU (Gruzija); Jačanje kapaciteta za EU integracije (Makedonija); Jačanje tijela nadležnih za reviziju (Makedonija); Jačanje vladavine prava (Makedonija); Jačanje mehanizama za suradnju između Vlade i Civilnog društva (Makedonija); Razvoj i provedba Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (Makedonija); Organizacija sustava mapiranja  (Moldova); Jačanje kapaciteta sustava sigurnosti tkiva stanica (Srbija).

Hrvatske institucije trenutno provode ili će do kraja ove godine započeti s provedbom 12 Twinning projekata (1 u Bosni i Hercegovini, 5 u Crnoj Gori, 1 u Gruziji, 1 na Kosovu, 2 u Makedoniji i 2 u Srbiji) u suradnji s drugim državama članicama EU ili samostalno. Područja koja obuhvaćaju spomenuti projekti su: Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju (BiH);  Potpora reguliranju financijskih usluga (Crna Gora); Razvoj kapaciteta za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama (Crna Gora); Jačanje kapaciteta za zaštitu tržišnog natjecanja (Crna Gora); Razvoj kapaciteta za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Crna Gora); Potpora upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru (Crna Gora); Jačanje treninga u području pravosuđa (Gruzija); Podrška u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Kosovo); Jačanje državnog ureda za reviziju (Makedonija); Jačanje unutarnjeg sustava kontrola (Makedonija) Jačanje kapaciteta narodne banke (Srbija); Razvoj institucionalnog okvira za provedbu zajedničke ribarstvene politike (Srbija)

Također, hrvatski stručnjaci aktivno sudjeluju u Twinning projektima u Albaniji, BiH, Gruziji, Makedoniji, Srbiji, Ukrajini te na Kosovu u svojstvu kratkoročnih stručnjaka pod okriljem drugih država članica EU.

 

Više informacija o Twinning instrumentu Europske unije:
“Twinning out instrument – osnovne informacije "

Najava planiranih twinning natječaja

Kontakt:
centar.izvrsnosti@mvep.hr