Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Projekti prijenosa znanja

Tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatske institucije i njeni stručnjaci stekli su bogato iskustvo u području usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, provedbi reformskih i strukturnih mjera s ciljem dostizanja EU standarda te jačanja ljudskih kapaciteta za što učinkovitije sudjelovanje u obavljanju EU poslova. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pridaje posebnu pažnju očuvanju stečenog znanja i iskustva iz procesa pregovora o pristupanju RH EU te potiče i promiče aktivnosti prijenosa znanja i iskustva zainteresiranim državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU te ostalim partnerskim državama. 

Koordinacijom aktivnosti, usmjeravanjem i provedbom projekata prijenosa znanja ostvaruje se bliska suradnja s partnerskim državama na njihovom putu približavanja EU. U tom smislu, ostvarena je suradnja s 13 zemalja korisnica pomoći (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldova, Srbija, Ukrajina, Tunis, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan) te je održano više od 550 obrazovnih aktivnosti za više od 4.900 sudionika. Angažirano je preko 300 hrvatskih stručnjaka iz državne i javne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva na provedbi seminara, radionica, predavanja, okruglih stolova, studijskih posjeta, savjetovanja, konferencija i foruma s ciljem prenošenja znanja i iskustva iz procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obrazovne aktivnosti prilagođene su svakoj zemlji korisnici pomoći, ovisno o njenim potrebama i stupnju integracije u EU, a ciljnu skupinu čine službenici na nacionalnoj i lokalnoj razini, civilno društvo, mediji i građani.

U provedbi aktivnosti, ostvareno je partnerstvo s preko 30 međunarodnih institucija (državna uprava, javni sektor, međunarodne organizacije i zaklade, akademski sektor i civilno društvo), što omogućava djelovanje u svojstvu poveznice između potencijalnih partnera iz država članica i država korisnica pomoći u implementaciji projekata iz područja procesa europskih integracija, razvoja nacionalnih kapaciteta za EU poslove ili vođenja twinning projekata.

Prijenos znanja vrši se i preko sudjelovanja hrvatskih stručnjaka u okviru projekata Twinning instrumenta EU. Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Države korisnice ovoga instrumenta su države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te države u okviru Europske politike susjedstva. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je Nacionalna kontakt točka za Twinning. Njegova uloga je informiranje, koordinacija i usmjeravanje projektnih prijedloga,  sukladno vanjskopolitičkim cijevima RH, tijela državne i javne uprave koji sudjeluju u twinning instrumentu.

HRVATSKE INSTITUCIJE U PROVEDBI TWINNING PROJEKATA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EUROPE I EUROPSKOG SUSJEDSTVA

Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, hrvatske institucije i stručnjaci mogu ravnopravno s ostalim državama članicama EU prenositi svoja znanja i iskustva iz primjene i provedbe pravne stečevine EU putem Twinning instrumenta Europske komisije. Od 2014., hrvatske su institucije sudjelovale ili trenutno sudjeluju u ukupno 26 Twinning projekata u 8 država korisnica (10 Sjeverna Makedonija, 2 Gruzija, 1 Moldova, 1 Albanija, 3 BiH, 1 Kosovo, 3 Srbija, 5 Crna Gora), što predstavlja izniman uspjeh za „najmlađu“ državu članicu EU.

Do sad je uspješno završena provedba 15 twinning projekata (1 u Albaniji, 2 u Gruziji, 5 u Sjevernoj Makedoniji, 3 u Crnoj Gori, 1 u Moldovi, 1 u BiH, 1 u Srbiji, 1 na Kosovu) u kojima su hrvatske institucije sudjelovale u svojstvu mlađeg partnera s drugim državama članicama EU ili su samostalno, u svojstvu vodećeg partnera provele Twinning light projekte. Hrvatski stručnjaci u suradnji s partnerima iz drugih država članica EU prenosili su svoja znanja i iskustva iz sljedećih područja: Jačanje kapaciteta za vanjsku reviziju (Albanija), Približavanje normi iz područja civilnog zrakoplovstva pravnoj stečevini EU; Jačanje treninga iz područja pravosuđa kroz Twinning (Gruzija), Jačanje kapaciteta za EU integracije; Jačanje tijela nadležnih za reviziju; Jačanje vladavine prava; Razvoj i provedba Nacionalnog kvalifikacijskog okvira; Institucionalizacija strukturiranog mehanizma za suradnju između Vlade i civilnog društva (Sjeverna Makedonija), Organizacija sustava mapiranja  (Moldova), Jačanje kapaciteta sustava sigurnosti tkiva stanica (Srbija), Podrška u području kaznenog progona (BiH), Razvoj kapaciteta za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama; Razvoj kapaciteta za suzbijanje nepravilnosti i prijevara; Unaprjeđenje zaštite tržišnog natjecanja (Crna Gora), Podrška u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Kosovo).

Hrvatske institucije trenutno provode ili će do kraja ove godine započeti s provedbom 11 Twinning projekata (2 Bosna i Hercegovina, 1 Crna Gora, 5 Sjeverna Makedonija i 2 Srbija) u suradnji s drugim državama članicama EU ili samostalno. Područja koja obuhvaćaju spomenuti projekti su: Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju; Potpora Parlamentima BiH za ispunjenje EU kriterija (BiH),  Potpora upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru; Regulacija financijskih usluga u skladu s najboljom EU praksom (Crna Gora), Jačanje institucionalnih kapaciteta Istražnog centra; Jačanje državnog ureda za reviziju; Unaprjeđenje sustava unutarnje kontrole; Jačanje kapaciteta Narodne banke SM; Podrška razvoju civilnog zrakoplovstva u SM (Sjeverna Makedonija), Unaprjeđenje kapaciteta u sektoru ribarstva; Jačanje kapaciteta Narodne banke Srbije u EU procesu (Srbija).

 

Više informacija o Twinning instrumentu Europske unije:
“Twinning out instrument – osnovne informacije "

Najava planiranih twinning natječaja

Izvješće Europske komisije o aktivnostima u Twinningu i TAIEX-u

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći  (NN 99/2018)

Kontakt:
centar.izvrsnosti@mvep.hr