Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Informacije za građane

  • Prava državljana RH u UK

U slučaju da Sporazum o povlačenju stupi na snagu

Sporazumom o povlačenju omogućuje se da državljani EU-a u UK, pa tako i hrvatski državljani, kao i članovi njihovih obitelji, nastave živjeti, raditi ili studirati u UK pod dosadašnjim materijalnim uvjetima u skladu s pravom EU-a (pravo na boravak u UK, traženje posla, rad bez radne dozvole, jednak pristup zdravstvenim uslugama i mirovinama, napuštanje UK u razdoblju od maksimalno pet godina bez gubitka prava itd.). To se odnosi i na one državljane koji će doći u UK tijekom prijelaznog razdoblja, trenutno predviđenog do 31. prosinca 2020.

Za konkretnije informacije o tome tko je sve zaštićen Sporazumom i koja su prava zaštićena upućujemo na, Memorandum EK s najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima državljana, kao i kratki video EK na spomenutu temu.

Kako bi zadržali spomenuta prava, EU državljani moraju najkasnije do 30. lipnja 2021. pribaviti potvrdu o statusu putem sheme britanske Vlade nazvane EU Settlement Scheme (EUSS). Oni hrvatski državljani koji mogu dokazati da neprekidno zakonito borave u UK pet i više godina trebaju pribaviti tzv. settled status, a oni hrvatski državljani koji borave u UK manje od pet godina tzv. pre-settled status (koji im omogućava da osiguraju settled status kad akumuliraju spomenutih pet godina boravka u UK).

Za sve konkretnije informacije upućujemo na web-stranice britanske Vlade.

Britanska Vlada najavila je da će proces uređenja statusa nakon toga datuma biti besplatan. Odluka o potvrđivanju statusa i odobrenju boravka u potpunosti je u nadležnosti britanskog Ministarstva unutarnjih poslova (Home Office), a tijela hrvatske državne uprave i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu nisu ovlaštena donositi prosudbe o zadovoljavanju propisanih uvjeta. Napominjemo kako se potreba reguliranja boravka ne odnosi na one hrvatske državljane koji uz hrvatsko imaju i britansko državljanstvo.

U slučaju povlačenja UK iz EU-a bez postignutog sporazuma

U dokumentu (Policy Paper) objavljenom 6. prosinca 2018. pod nazivom Citizens’ Rights - EU citizens in the UK and UK nationals in the EU, Vlada UK potvrdila je spremnost osigurati prava EU državljana koji žele ostati živjeti u UK na osnovi uzajamnosti i u slučaju eventualnog povlačenja UK iz EU-a bez postignutog sporazuma, što bi također uključivalo gore opisani proces uređenja statusa kroz EUSS.

Razlika je u tome što se u slučaju povlačenja UK iz EU-a bez postignutog sporazuma jamstvo zadržavanja prava odnosi samo na one državljane EU koji žive, rade i studiraju u UK do datuma povlačenja, te je rok za reguliranje statusa kraći (do 31. prosinca 2020.). Hrvatskim državljanima preporučujemo upoznavanje sa sadržajem gore spomenutog dokumenta koji je dostupan na internetskoj stranici britanske Vlade.

U slučaju povlačenja bez sporazuma, oni EU/hrvatski državljani, koji dođu u UK nakon datuma povlačenja te namjeravaju boraviti u UK dulje od tri mjeseca (npr. zbog posla ili studiranja), morat će se prijaviti za tzv. European Temporary Leave to Remain. Ukoliko im isti bude odobren, moći će boraviti u UK u razdoblju od 36 mjeseci nakon prijave. Riječ je o privremenom i neobnovljivom imigracijskom statusu koji ne rezultira neograničenim pravom boravka. Nakon isteka 36 mjeseci, ti će se državljani morati prijaviti za imigracijski status sukladno novom imigracijskom sustavu UK koji bi trebao stupiti na snagu do siječnja 2021. godine.

Hrvatske državljane koji planiraju boravak u UK dulji od tri mjeseca nakon datuma povlačenja upućujemo na internetsku-stranicu britanske Vlade.

Obrazovanje, studiranje i mobilnost mladih

Vlada UK najavila je nastavak korištenja istih prava na obrazovanje državljanima EU-a upisanima na javna visoka učilišta u vrijeme planiranog izlaska UK iz EU-a.

Vezano uz program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ na snagu je stupila „Uredba o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja UK iz EU“.  Cilj Uredbe je omogućiti učenicima i studentima čije je obrazovanje  započelo prije izlaska UK iz EU da ga završe pod istim uvjetima (najdulje razdoblje mobilnosti je godina dana). 

Pitanja i odgovori vezani uz utjecaj Brexita na program Erasmus+ možete pronaći ovdje.

Hrvatskim državljanima sugeriramo praćenje  službenih stranica britanske Vlade i Ministarstva unutarnjih poslova UK (Home Office), službene stranice institucija Europske unije, te web-stranice i Facebook stranicu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu.

Dodatne informacije o pravima državljana EU koji borave u UK u slučaju izostanka dogovora:

Studiranje i osposobljavanje u UK u slučaju izostanka dogovora

Prava državljana EU koji borave u UK u slučaju izostanka dogovora

Putovanja iz UK u EU i obrnuto u slučaju izostanka dogovora

 

  • Prava državljana UK u RH

U slučaju povlačenja UK iz EU-a bez postignutog sporazuma

Boravak

Hrvatski sabor je u srpnju 2019. usvojio Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (EU). Ovim zakonom usvojene su odredbe kojima se, između ostalog, osigurava zadržavanje aktualnog statusa državljana UK i članova njihovih obitelji u RH s ciljem izbjegavanja situacije da državljani UK u trenutku izlaska iz EU-a ostanu nereguliranog statusa. Zakon stupa na snagu danom izlaska UK iz EU-a bez Sporazuma o povlačenju.

Vozačke dozvole

Kada je riječ o vozačkim dozvolama, temeljem važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) državljani UK-a moći će koristiti vozačke dozvole UK-a u RH do godinu dana od dana izlaska UK iz EU, nakon čega će ih morati zamijeniti za hrvatske vozačke dozvole, uz obvezu prilaganja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima.

Državljanima UK kao i državljanima drugih država koji imaju vozačku dozvolu UK-a savjetuje se da što prije podnesu zahtjev za zamjenu vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu. Za zahtjeve koje državljani UK-a s reguliranim boravkom u RH podnesu do dana izlaska UK iz EU, omogućit će se zamjena vozačke dozvole UK-a pod uvjetima propisanim za zamjenu vozačkih dozvola država članica Europskog gospodarskog prostora, pri čemu neće postojati obveza prilaganja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima.

Zdravstveno osiguranje

Hrvatski sabor je u srpnju 2019. usvojio  Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja prema prijedlogu Ministarstva zdravstva. Ovim Zakonom uređuje se privremena mjera u području obveznoga zdravstvenog osiguranja u ostvarivanju statusa i prava državljana UK i državljana RH, koji obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruju sukladno pravnim propisima Europske unije iz područja koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Ovim zakonom propisano je da će državljani UK s privremenim/stalnim boravkom u RH u trenutku izlaska UK iz EU-a nastaviti ostvarivati prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na isti način kao i do sada. Zakon stupa na snagu danom izlaska UK iz EU-a bez Sporazuma o povlačenju.

Obiteljska davanja i davanja za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je, kao nadležno tijelo za provedbu  Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti za  područje obiteljskih davanja i davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo, osnovalo Radnu skupinu radi izrade prijedloga Zakona o privremenoj mjeri u području obiteljskih davanja i davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo u svrhu  zaštite prava građana Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj na području  obiteljskih davanja i davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo u slučaju neuređenog izlaska UK iz EU.

Obrazovanje i znanost

Učenicima upisanima u osnovne i srednje škole u RH na dan izlaska UK iz EU-a Ministarstvo znanosti i obrazovanja može jamčiti nastavak obrazovanja pod istim uvjetima.

Državljanima UK upisanima na javna visoka učilišta u vrijeme planiranog izlaska UK iz EU-a Ministarstvo znanosti i obrazovanja može jamčiti nastavak korištenja istih prava na obrazovanje koja uživaju državljani EU-a.

Istraživači koji se na dan izlaska UK iz EU-a nalaze u RH zadržati će ista prava, međutim potrebno je razmotriti da li će se za istraživače čiji boravak započinje nakon izlaska UK  primjenjivati  Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja ("Narodne novine", broj 114/18) koji je donesen na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o strancima ("Narodne novine", broj 130/11, 74/13, 69/17/ 46/18).