Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

BREXIT – OPĆENITO

Referendumom održanim 23. lipnja 2016. godine Ujedinjena Kraljevina glasovala je za napuštanje Europske unije, o čemu je britanska vlada službeno obavijestila predsjednika Europskog vijeća 29. ožujka 2017. godine.

Obavijest Ujedinjene Kraljevine dovela je do složenih pregovora koji su završili s nacrtom sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, usuglašenog na razini glavnih pregovarača, koje je Europsko vijeće odobrilo 25. studenog 2018. godine.

Postupak povlačenja države članice iz Europske unije uređen je člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: UEU). Prema njegovim odredbama članstvo Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji trebalo je prestati dvije godine nakon službene obavijesti, 29. ožujka 2019. godine. Ujedinjena Kraljevina (u daljnjem tekstu: UK) je zatražila je produljenje dvogodišnjeg roka za povlačenje.

Slijedom zahtjeva UK, šefovi država i vlada, na sastanku Europskog vijeća (članak 50.), održanom 10. travnja 2019. godine, odobrili su produljenje roka za izlazak UK iz EU-a do 31. listopada 2019.

Na sastanku Europskog vijeća (čl. 50.) 17. listopada, šefovi država i vlada usvojili su Zaključke kojima su potvrdili novi tekst Sporazuma o povlačenju UK iz EU-a (Sporazum) te odobrili tekst Političke deklaracije o budućim odnosima.

Slijedom zahtjeva UK, Europska unija pristala je na dodatno (treće po redu) produženje roka iz čl. 50. UEU-a. Predviđen je produžetak do 31. siječnja 2020., ali Sporazum može i ranije stupiti na snagu (1. prosinca 2019. ili 1. siječnja 2020.) ako postupak njegove ratifikacije bude obavljen prije isteka toga roka. Međutim, s obzirom da su prijevremeni parlamentarni izbori u UK zakazani za 12. prosinca 2019., Parlament UK neće raspravljati o Sporazumu do uspostave nove vlade.

Za Vladu Republike Hrvatske je ključno zaštititi prava državljana RH koji zakonito borave u UK do datuma povlačenja, kao i državljana UK koji u Republici Hrvatskoj zakonito borave do istog datuma, te im pružiti jasnoću i sigurnost glede njihova statusa nakon povlačenja UK iz EU-a. S obzirom da i dalje postoji mogućnost povlačenja UK iz EU-a bez dogovora, Vlada Republike Hrvatske ima spremne sve potrebne mjere za primjenu reciprociteta, kako bi učinak povlačenja na živote građana i poslovne aktivnosti bio sveden na najmanju moguću mjeru.

Moguća su dva scenarija izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije:

Uređeni izlazak

Neuređeni izlazak (no-deal)