Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

BREXIT – OPĆE INFORMACIJE

15.3.2019.

Sukladno članku 50. Ugovora o EU koji uređuje postupak povlačenja države članice iz Europske unije članstvo Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji trebalo bi prestati u ponoć prema srednjoeuropskom vremenu 29. ožujka 2019. godine. Ujedinjena Kraljevina može zatražiti produljenje dvogodišnjeg roka za povlačenje predviđenog člankom 50. Ugovora, o čemu jednoglasno trebaju odlučiti države članice Europske unije.

Nakon osamnaest mjeseci intenzivnih pregovora, Ujedinjena Kraljevina i Europska unija postigli su dogovor o Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i tekstu Političke deklaracije o budućim odnosima, koji je potvrđen na sastanku šefova država i vlada Europske unije održanom 25. studenog 2018. godine.

Uređeni izlazak UK iz EU (Brexit):

Tekst Sporazuma uređuje različite aspekte povlačenja UK iz EU-a, uključujući sveobuhvatnu zaštitu stečenih prava građana EU-a koji žive u UK i prava državljana UK koji žive u EU; financijske obveze UK; zaštitu postojećeg graničnog režima između Sjeverne Irske i Irske u kontekstu očuvanja postignutog mira u Sjevernoj Irskoj; ulogu Suda EU u praćenju i provedbi Sporazuma; prijelazno razdoblje do kraja 2020. (uz mogućnost jednokratnog produljenja) i drugo. Politička deklaracija o budućim odnosima određuje okvir za pregovore dviju strana o budućim odnosima.

Kako bi Sporazum stupio na snagu, potrebno je da ga i UK i EU prihvate i provedu odgovarajuće unutarnje postupke. S EU strane je, nakon što je tekst Sporazuma podržan od država članica u Vijeću, donesena odluka o njegovom potpisivanju i pokrenut je postupak za dobivanje suglasnosti Europskog parlamenta u skladu s postupkom predviđenim člankom 50. Ugovora o EU. Kad je riječ o UK, odobrenje uključuje prvo prethodni pristanak Donjeg doma Parlamenta te potom potpisivanje i formalnu ratifikaciju Sporazuma u oba doma britanskog Parlamenta. Pokušaji osiguranja prethodnog pristanka Donjeg doma Parlamenta nisu uspjeli, što znači da u ovom trenutku nema pristanka UK na postignuti tekst Sporazuma.

Neuređeni izlazak UK iz EU (no deal Brexit):

U slučaju da Sporazum ne stupi na snagu, kao i da ne bude postignut dogovor oko produljenja roka povlačenja UK iz EU predviđenog člankom 50. Ugovora o EU, članstvo UK u EU okončat će se bez postignutog sporazuma 29. ožujka 2019., te će UK postati treća zemlja u odnosu na EU, na koju se neće primjenjivati pravna stečevina EU.

Vlada UK je iskazala spremnost osigurati da stečena prava građana EU budu zaštićena u slučaju povlačenja bez dogovora, pod uvjetom reciprociteta. Reciprociteta znači da bi hrvatski državljani u UK uživali ista prava kao i državljani UK u Republici Hrvatskoj.

Za Vladu Republike Hrvatske je ključno zaštititi prava državljana RH koji zakonito borave u UK do 29. ožujka, kao i državljana UK koji u Republici Hrvatskoj zakonito borave do istog datuma, te im pružiti jasnoću i sigurnost glede njihova statusa nakon povlačenja UK iz EU-a. Vlada Republike Hrvatske trenutno poduzima sve potrebne mjere za primjenu reciprociteta kako bi ovaj aranžman stupio na snagu u slučaju neuređenog povlačenja nakon 29. ožujka 2019. godine, te kako bi učinak povlačenja na živote građana i poslovne aktivnosti bio sveden na najmanju moguću mjeru.

 

Korisne informacije za hrvatske državljane koji putuju u UK:

„Što je potrebno znati kada putujete između UK i EU nakon Brexita u slučaju no deal scenarija“

Korisne informacije za hrvatske državljane koji borave u UK:

PRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA U UJEDINJENOJ KRALJEVINI (UK) NAKON POVLAČENJA UK IZ EUROPSKE UNIJE

Korisne informacije za gospodarsku zajednicu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA:

Trgovina

Carine

Porezi

Usluge

Veterinarska i sanitarna pitanja

Potrošačka prava

Promet

Elektroničke komunikacije

Carinska uprava:

https://carina.gov.hr/vijesti/povlacenje-ujedinjenog-kraljevstva-iz-clanstva-eu-brexit/6356

HGK:

https://www.hgk.hr/pripravnost-za-brexit

Za više informacija upućujemo vas na portal Europske komisije s obavijestima i informacijama o pripremama za Brexit:

BREXIT PREPAREDNESS

ZAKONODAVNI OKVIR

Ostale korisne informacije