Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Turizam

LOVNI TURIZAM

Postoji duga tradicija lovnog turizma i veći broj uređenih lovišta. U središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji love se jeleni, srne, veprovi, kune, lisice, zečevi, fazani, divlje guske i divlje patke. U Gorskom kotaru i Lici postoji i mogućnosti izlova medvjeda, a u Dalmaciji divokoza i muflona.
Lovišta su u Hrvatskoj pretežito u vlasništvu RH (državna lovišta); ima ih oko 540, lovne površine 2.191.296ha. Državna lovišta su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i turizma ili Županijskih ureda za gospodarstvo; najčešće su u zakupu različitih lovačkih društava, poduzeća ili pojedinaca koji organiziraju komercijalni lov .

Opširnije o lovnom turizmu