Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Zakoni i uredbe

 

  • Zakonom o vanjskim poslovima uređuje se način rada i djelovanja na području vanjske politike i međunarodnih odnosa. To se odnosi na praćenje i analizu međunarodnih odnosa, vođenje pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, pripremanje nacrta međunarodnih ugovora itd. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nadležno tijelo državne uprave za provedbu utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske, pa se ovim zakonom definira i ustroj i način rada Ministarstva te diplomatsko-konzularnih predstavništava. Ovaj zakon također definira i što je to privola ili agrement, što je egzekvatura, zatim postupak otvaranja diplomatskih predstavništava, kao i koje su nadležnosti veleposlanstva, misije ili konzularnog ureda. 
     
  • Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova uređuje se ustroj Ministarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica (uprava, sektora, službi, odjela) zatim kategorizacija i ustroj diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
     
  • Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave uređuje se nadležnost i djelokrug rada ministarstava, državnih ureda i državnih agencija.