Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

mr. sc. Marija Pejčinović Burić, državna tajnica

 

 

Rođena:

 • Rođena 1963. 

Strani jezici:

 • Francuski, engleski, španjolski – aktivno;
 • njemački – pasivno

Obrazovanje:

 • 1993. – 1994. Collège d’Europe, Bruges (Belgija) i Varšava (Poljska), poslijediplomski studij (zvanje: magistrica europskih znanosti)
 • 1980. – 1985. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, dodiplomski studij (zvanje: diplomirana ekonomistica)

Profesionalna karijera:

 • 17. 11. 2016. Imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
 • 2013. – 2016. Expert-savjetnik za europske politike (na projektima financiranim od strane Europske unije, bilateralnih donatora i UNDP-a u Hrvatskoj i državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, te u državama Europskog susjedstva)
 • 2008. – 2011. Zastupnica (HDZ), Hrvatski sabor:
  Voditeljica izaslanstva - Zajednički parlamentarni odbor Hrvatska – EU
  Voditeljica izaslanstva HS u Parlamentarnoj skupštini NATO-a
  Članica Odbora za europske integracije, Vanjskopolitičkog odbora, Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa EU
  Članica ili zamjenica člana u izaslanstvima HS u parlamentarnim skupštinama (PS) Vijeća Europe, Zapadnoeuropske unije, Mediteranske unije
  Članica Parlamentarnog odbora za odnose s javnošću, PS Zapadnoeuropske unije;  Ekonomskog i razvojnog odbora, PS Vijeća Europe; Predsjednica pododbora za razvoj, PS Vijeća Europe
  Predsjednica Hrvatsko-američkog društva prijateljstva, HS
 • 2005. – 2008. Državna tajnica, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 • 2004. – 2005. Državna tajnica, Ministarstvo europskih integracija
 • 2000. – 2004. Pomoćnica ministra, Ministarstvo europskih integracija
 • 2006. – 2008. Članica Pregovaračke skupine, pregovaračica za poglavlja: 30-Vanjski odnosi, 31- Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, 34-Institucije i 35-Ostalo
 • 2006. – 2008. Članica radne skupine „Slobodno kretanje kapitala” Pregovaračke skupine VRH
 • 2006. – 2008. Predsjedavajuća Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u ime RH
 • 2005. – 2006. Nacionalna koordinatorica za programe pomoći i suradnje RH-EU
 • 2004. – 2006. Nacionalna koordinatorica za program ISPA
 • 2000. – 2001. Članica Pregovaračke skupine Republike Hrvatske za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU
 • 1997. – 2000. Direktorica korporativnih komunikacija, PLIVA d.d., Zagreb
 • 1995. – 1997. Direktorica Europskog doma Zagreb
 • 1991. – 1994. Glavna tajnica Europskog doma Zagreb, zamjenica glavnog tajnika Europskog pokreta Hrvatska
 • 1988. – 1991. Stručna suradnica za vanjsku trgovinu, „Končar inženjering”, Zagreb

Dodatne informacije:

 • 2003. – 2011. Predavačica na Diplomatskoj akademiji, MVEP: - Povijest europskih integracija i osnivački ugovori; Parlamentarna diplomacija; Institucije EU i način donošenja odluka
 • 2012. – 2013. Predavačica na Državnoj školi za javnu upravu na temu: Lisabonski ugovor
 • 1991. –  Predavačica na brojnim seminarima i konferencijama o europskim integracijama u Hrvatskoj i inozemstvu

Članstvo u upravnim odborima i sudjelovanje u projektima:

 • Članica Upravnog odbora CEPS-a (Centre for European Policy Studies), Bruxelles, 2016.
 • Sudionica u znanstvenom projektu: „Europeizacija hrvatske državne uprave”, 2006. – 2011.
 • Članica uredništva „Hrvatska i komparativna javna uprava” od 2005.
 • Članica Upravnog odbora časopisa civilnodruštvo.hr 2004. – 2008.
 • Članica Upravnog odbora Francuske alijanse Zagreb, 2003. – 2013.
 • Članica Upravnog odbora Zaklade za razvoj civilnog društva, 2003. – 2008.
 • Potpredsjednica za centralnu Europu Instituta Robert Schuman za Europu, Chantilly, 1996. – 1997.
 • Predstavnica RH u Europskom odboru međunarodnog natjecanja „Europa u školi” 1995., 1996.
 • Stalna predstavnica RH u Radnoj zajednici Alpe-Jadran, Radna skupina za mlade, 1991. – 1993.

Autorica i urednica članaka i publikacija iz područja europskih integracija, od 1991.:

 • Uloga Hrvatskog sabora u europskoj integraciji RH, Europske studije, ENA, Strasbourg, 2011.
 • Kako preokrenuti trend rastuće nezaposlenosti mladih, izvješće parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Strasbourg, 2011.
 • Vijeće Europe kao promotor europske integracije: primjer Hrvatske, Crossroads, Skoplje, 2010.
 • Učinkovitost korištenja pretpristupnim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava - 3, Zagreb, 2010.
 • EUforija u Hrvatskoj, Kulturreport, Fortschritt Europa, Stuttgart, 2004.
 • Treba li se odreći hrvatskog identiteta zbog ulaska u EU?, Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, Zagreb, 2003.
 • Kratak prikaz povijesti europske integracije, Hrvatska i Europa, Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb, Zagreb, 1997.
 • Suradnja u jugoistočnoj Europi, Seminar Europskog doma Zagreb,  Zagreb, 1996.
 • Posljednja prilika za mir u BiH i Hrvatskoj, The Sunday Times, Valletta, veljača 1996.
 • Istra i europske integracije, tribina Kluba Istrana, Zagreb, 1995.
 • Što sve treba znati o programu Phare, Pan Liber, Osijek, 1994.
 • Što se da naučiti iz prethodnih krugova proširenja EU? Seminar Europskog doma Zagreb, 1994.
 • Europski Istok danas: Tako blizu Zapadu, a ipak tako daleko – Rumunjska i Bugarska, časopis EM, Zagreb,  lipanj 1994.
 • Europski Istok danas: Kako se prekalio čelik: Mađarska i Albanija, časopis EM, Zagreb, svibanj 1994.
 • Proširenje EU, Collège d’Europe, Bruges – Varšava, 1994.
 • Glavna urednica časopisa PLIVA (1997. – 1999.) i Euroforuma, časopisa Ministarstva europskih integracija (2002. – 2005.)