Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica

r. 15. studenoga 1965. u Zagrebu

Obrazovanje:

 • savjetnički ispit na Diplomatskoj akademiji MVP (1998.)
 • pravosudni ispit (1993.)
 • poslijediplomski studij iz Međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Zagrebu (preostala izrada završnog rada)
 • Pravni fakultet u Zagrebu (1984.-1989.)

Radno iskustvo:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:

 • državna tajnica za Europu (2020. - )
 • državna tajnica za europske poslove (2017.-2020.)
 • glavna pravna savjetnica (2016.-2017.)
 • pomoćnica ministrice za europsko pravo, međunarodno pravo i konzularne poslove (2011.-2016.)
 • glavna pravna savjetnica i načelnica Samostalnog odjela za međunarodnopravne poslove (2004.-2011.)
 • načelnica Odjela za međunarodnopravne poslove (1999.-2004.)
 • zamjenica načelnika Odjela za međunarodnopravne poslove (1996.-1999.)
 • savjetnica, Odjel za međunarodnopravne poslove (1994.-1996.)

Osiguravajuće društvo „HELIOS osiguranje“ pravna služba (1994.)

Ured Predsjednika Republike:

 • pomoćnica savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku politiku (1992.)

Pravosuđe:

 •   pripravnički staž na Općinskom sudu u Zagrebu (1992.-1993.)
 •   pripravnički staž u odvjetničkoj pisarnici (1990.-1991.)

 Važniji poslovi i zaduženja:

 • sudjelovanje u pripremi te izradi Programa i prioriteta predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije (EU2020HR), predsjedala Vijećem za opće poslove (GAC) EU za vrijeme HRPRES (2020.) te redovno sudjeluje na sastancima ministara zaduženih za europske poslove (Vijeće za opće poslove) od 2018.
 • arbitraža o granici s Republikom Slovenijom (pregovori oko sklapanja arbitražnog sporazuma, uspostava arbitražnog suda, su-zastupnica Vlade Republike Hrvatske u arbitražnom postupku s Republikom Slovenijom)
 • su-zastupnica Vlade Republike Hrvatske u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske za genocid protiv Republike Srbije pred Međunarodnim sudom u Haagu (u fazi izlaganja i pisanih podnesaka oko nadležnosti Međunarodnog suda i u fazi odluke o meritumu)
 • predstavnica Vlade Republike Hrvatske pri izlaganju stajališta u postupku davanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda u Haagu o legitimnosti akta o proglašenju neovisnosti Kosova
 • zastupnica Vlade Republike Hrvatske u postupku povodom davanja prethodnog mišljenja (nadležnosti bilježnika u ovrsi) i izlagala pred Europskim sudom u Luxembourg
 • koordinatorica Vlade Republike Hrvatske za pitanja sukcesije bivše SFRJ i visoki predstavnik Vlade RH u Stalnom zajedničkom odboru u skladu sa Sporazumom o sukcesiji iz 2001.
 • koordinatorica MVEP za ispunjavanje schengenskih standarda i za strateško planiranje
 • sudjelovala ili vodila razgovore na nizu bilateralnih pregovora i ekspertnih razgovora vezano za graničnu problematiku (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija); članica te predsjednica Komisije za granice Vlade Republike Hrvatske
 • sudjelovanje u rješavanju pitanja dugovanja Ljubljanske banke, vezano za prenesenu štednje (bilateralni pregovori, sklapanje MoU između VRH i VRS) i za neprenesenu štednju (priprema materijala i stajališta uključujući i sudjelovanje u postupku u slučaju Ališić i dr. pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava)
 • članica vladinih povjerenstava (NE Krško, promjena klime, Obalna straža) i ekspertnih skupina (denacionalizacija, proglašenje ZERP-a)
 • sudjelovala i/ili vodila izaslanstva na nizu bilateralnih pregovora i ekspertnih razgovora (zaštita Jadrana, kupnja nekretnina od stranaca, pitanje esula i optantske imovine)
 • sudjelovala u radu 6. (pravnog) odbora Opće skupštine UN-a, sastanku pravnih savjetnika država članica VE (CAHDI), država članica EU (COJUR)
 • sudjelovala (članica) u nekoliko radnih skupina za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 • sudjelovala (članica) u vladinim izaslanstvima na nizu međunarodnih konferencija (Konferencija država stranaka Konvencije UN o pravu mora, Okvirne konvencije o promjeni klime, Kyoto Protokol)
 • članica hrvatskih izaslanstava za sklapanje brojnih međunarodnih ugovora, izrada mišljenja, analiza i informacija u svezi s nizom značajnih pitanja u okviru rada MVEP
 • predavačica na Pravnom fakultetu u Zagrebu – kolegij Konzularno pravo
 • predavačica na Diplomatskoj akademiji MVEP, Vojnoj akademiji MORH i Međunarodnoj ljetnoj pravnoj školi Europske udruge studenata prava (ELSA) Rijeka

Nagrade i priznanja:

 • rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (1986. i 1989.)
 • Spomenica domovinske zahvalnosti

Tečajevi i specijalizacije:

 • Seminar Komisije za međunarodno pravo u Ženevi, Seminar međunarodnog prava na King's College u Londonu, seminari na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku i dr.