Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica

Obrazovanje:

 • savjetnički ispit na Diplomatskoj akademiji MVP (1998.),
 • pravosudni ispit (1993.),
 • poslijediplomski studij iz Međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Zagrebu (preostala izrada rada),
 • Pravni fakultet u Zagrebu (1984.-1989., prosjek ocjena 4,6)

 

Radno iskustvo:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:

 • glavna pravna savjetnica Ministarstva (2016. -)
 • pomoćnica ministrice za europsko pravo, međunarodno pravo i konzularne poslove (od 2011. 2016.)
 • glavna pravna savjetnica Ministarstva i načelnica Samostalnog odjela za međunarodnopravne poslove MVPEI (2004.-2011.)
 • načelnica Odjela za međunarodnopravne poslove MVP (1999.-2004.),
 • zamjenica načelnika Odjela za međunarodnopravne poslove (1996.-1999.),
 • savjetnica u MVP, Odjel za međunarodnopravne poslove (1994.-1996.),

Osiguravajuće društvo „HELIOS osiguranje“ pravna služba (tijekom 1994.)

Ured Predsjednika Republike:

 • pomoćnica savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku politiku (tijekom 1992.) Pravosuđe:
 • pripravnički staž na Općinskom sudu u Zagrebu (1992.-1993.)
 • pripravnički staž u odvjetničkoj pisarnici (siječanj 1990. do studeni 1991.)

 

Važniji poslovi i zaduženja:

 • arbitraža o granici s Republikom Slovenijom (pregovori oko sklapanja arbitražnog sporazuma, uspostava arbitražnog suda, su-zastupnica Vlade Republike Hrvatske u arbitražnom postupku s Republikom Slovenijom)
 • su-zastupnica Vlade Republike Hrvatske u postupku povodom tužbe Republike Hrvatske za genocid protiv Republike Srbije pred Međunarodnim sudom u Haagu (u fazi izlaganja i pisanih podnesaka oko nadležnosti Međunarodnog suda i u fazi odluke o meritumu)
 • predstavnica Vlade Republike Hrvatske pri izlaganju stajališta u postupku davanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda u Haagu o legitimnosti akta o proglašenju neovisnosti Kosova
 • pred Europskim sudom u Luxembourgu – zastupnica VRH u postupku povodom davanja prethodnog mišljenja (nadležnosti bilježnika u ovrsi) i izlagala pred Europskim sudom
 • koordinatorica Vlade Republike Hrvatske za pitanja sukcesije bivše SFRJ i visoki predstavnik VRH u Stalnom zajedničkom odboru u skladu sa Sporazumom o sukcesiji iz 2001.
 • sudjelovala ili vodila razgovore na nizu bilateralnih pregovora i ekspertnih razgovora vezano za graničnu problematiku (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija), članica Komisije za granice VRH,
 • koordinator MVEP-a za ispunjavanje schengenskih standarda
 • sudjelovanje u rješavanju pitanja dugovanja Ljubljanske banke, vezano za prenesenu štednje (bilateralni pregovori, sklapanje MoU između VRH i VRS) i za neprenesenu štednju (priprema materijala i stajališta uključujući i sudjelovanje u postupku u slučaju Ališić i dr. pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava)
 • član vladinih povjerenstava (NE Krško, promjena klime, Obalna straža) i ekspertnih skupina (denacionalizacija, proglašenje ZERP-a)
 • sudjelovala ili vodila izaslanstva na nizu bilateralnih pregovora i ekspertnih razgovora (zaštita Jadrana, kupnja nekretnina od stranaca, pitanje esula i optantske imovine)
 • sudjelovala u radu 6.(pravnog) odbora Opće skupštine UNa, sastanku pravnih savjetnika država članica VE (CAHDI), država članica EU (COJUR)
 • sudjelovala kao član nekoliko radnih skupina za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 • sudjelovala kao član vladinih izaslanstava na nizu međunarodnih konferencija (Konferencija država stranaka Konvencije UN o pravu mora, Okvirne konvencije o promjeni klime, Kyoto Protokol),
 • članica hrvatskih izaslanstava za sklapanje brojnih međunarodnih ugovora, izrada mišljenja, analiza i informacija u svezi s nizom značajnih pitanja u okviru rada MVP-a,
 • predavanja na Diplomatskoj akademiji MVP i Vojnoj akademiji MORH

 

Nagrade i priznanja:

 • rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (1986. i 1989.)
 • spomenica domovinske zahvalnosti

 

Tečajevi i specijalizacije:

 • Seminar Komisije za međunarodno pravo u Ženevi, seminar međunarodnog prava na King's College u Londonu, Seminari na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku i sl.